VALTAKUNNALLISET UUTISET – ARKISTO

KESÄKUU 2017

5.6.2017

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatukeen liittyen

2.6.2017

Palvelumuotoilulla osallisuutta sote-palveluihin -julkaisu

1.6.2017

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

TOUKOKUU 2017

31.5.2017

STEA-avustusten haku vuodelle 2018 on auki

29.5.2017

Suomi ja Agenda 2030 -raportti: Suomalaista köyhyyttä on vähennettävä määrätietoisella politiikalla

22.5.2017

Järjestöjen asemaa vahvistetaan uudessa valinnanvapausmallissa

19.5.2017

Uusi vammaispalvelulaki lausunnolle – tavoitteena oman tarpeen mukaiset palvelut vammaisille henkilöille

18.5.2017

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 14.5. – 15.6.

16.5.2017

STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin

15.5.2017

Osallisuusopas ”Kuulethan sie minnuu” julkaistiin myös ruotsiksi ja englanniksi

9.5.2017

Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen tuore opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi

9.5.2017

Miten yhteisösi voisi hyödyntää sanataidetta työssään? Materiaalipaketti tarinatyöpajoihin

9.5.2017

Opas järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön

2.5.2017

Sosten tuore julkaisu tarkastelee kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja valtion roolia sen rahoittajana

2.5.2017

Valtionvarainministerion julkaisu: Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030

HUHTIKUU 2017

21.4.2017

Vammaisten tulkkauspalveluun muutoksia ensi vuonna

21.4.2017

Valtakunnallinen koululaiskysely 2017: Viidennes koululaisista ilman mieluisaa harrastusta

21.4.2017

Metka menetelmäsivu erityislapsiperheille avattu

21.4.2017

Ihmisoikeusliiton varjoraportti Euroopan neuvostolle: Oikeus terveyteen ja toimeentuloon ei toteudu Suomessa

21.4.2017

Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille -sivusto

19.4.2017

Selvitys: Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviämiseen

18.4.2017
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on julkaissut päivitetyn tietopaketin köyhyydestä

7.4.2017
Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön -opas on ilmestynyt

7.4.2017
Emma ja Elias Hillokellari -sivusto kokoaa perhe- ja lapsijärjestöjen tuottamia materiaaleja ammattilaisille ja perheille

7.4.2017
Valinnanvapauslaista yli 600 lausuntoa

4.4.2017
Ikäinstituutin Keskustele elämäntaidoista -opas

4.4.2017
Innokylän innovaatiokatsaus esittelee 52 toimintamallia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

4.4.2017
SOSTEn tuore julkaisu hahmottelee järjestöjen avustusjärjestelmän uudistamista

MAALISKUU 2017

30.3.2017
Kuntaliiton kysely: Kuntalaiset eivät usko, että heidän palvelunsa paranevat sote-uudistuksessa

28.3.2017
Sosiaalibarometri 2017: Sote-uudistus ei vähennä eriarvoisuutta

28.3.2017
Millainen voimavara luotsitoiminta on? – Selvitys kulttuuri-, liikunta-, ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa

28.3.2017
Verohallinto on julkaissut ohjeen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan yleisimmistä verotusta koskevista kysymyksistä

27.3.2017
Järjestö 100-kampanja kokoaa 100 tarinaa järjestöjen saavutuksista

24.3.2017
IKÄ NYT! – ikäosaamisen verkkojulkaisu

24.3.2017
Sosiaalialan eettiset ohjeet uudistettu

24.3.2017
Tutkimus: Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi ja kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

16.3.2017
Tutkimus: Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

13.3.2017
Nuorisobarometri 2016 julkaistu

13.3.2017
THL:n selvitys: Alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja toimintamallien nykytila ja kehittämistarpeet

1.3.2017
Oletko oppinut perustaitoja vapaaehtoistyössä? Vastaa kyselyyn!

HELMIKUU 2017

27.2.2017
Toimimattomat yhdistykset on poistettu PRH:n yhdistysrekisteristä

27.2.2017
Selvitys: Vapaaehtoistyöllä oletettua suurempi merkitys kulttuuriympäristöasioissa

22.2.2017
Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset eritysavustukset yhteisöille haettavissa

22.2.2017
Valtionavustus monitaiteisesti toteutetulle, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntäville hyvä puhe-hankkeille haettavissa

22.2.2017
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2017 – Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturva

22.2.2017
Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle

22.2.2017
Minun Kulttuuripajani -artikkelikirja kulttuuripajamallista kiinnostuneille

20.2.2017
STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien avustushaku alkaa 20.2.

14.2.2017
Työn muotoilusta kertovat RATKO-sivut avattu

14.2.2017
Tutkimusryhmä suosittelee osallistavan sosiaaliturvan malliksi osallistumistuloa

14.2.2017
Amnestyn kuntaselvitys naisiin kohdistuvan väkivallasta

6.2.2017
Valtioneuvosto asetti vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan

6.2.2017
Järjestöt, vaikuttavuus & raha – SROI-opas järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin

TAMMIKUU 2017

26.1.2017
Vinkkivihko vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden parissa

26.1.2017
Vamlas on koonnut listan vammaisten ihmisten palvelujärjestelmän muutoksista vuoden 2017 alussa

20.1.2017
Lasten mediamaailma – tutkimustiedosta lasten median käytön tavoista ja monimuotoisesta mediakulttuurista

20.1.2017
Järjestösome-kartoitus 2016 ja Järjestösome-trendit 2017

17.1.2017
Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin – ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu

17.1.2017
VERKOSTOT HALTUUN: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä -julkaisu

11.1.2017
IHMISEN ÄÄNI, TUTKIMUKSEN TIETO -julkaisu avaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoimintaa

2.1.2017
Päihde – ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella

2.1.2017
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toiminta alkaa 2.1.2017

2.1.2017
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry kehittänyt mittarin työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön laadun mittaamiseen


2016:

JOULUKUU 2016

30.12.2016
Keskeiset muutokset sosiaali-, terveys- ja työttömyysetuuksissa vuodenvaihteessa

16.12.2016
Tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista vuonna 2018

16.12.2016
Esite viharikoksista julkaistu 11 kielellä

15.12.2016
RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017 on julkaistu

12.12.2016
Kuntoutussäätiön seurantatutkimus: Pienituloisten lapsilla työllistyminen heikkoa

12.12.2016
Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen – Tuore väitöstutkimus analysoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosta sosiaalipalvelujen tuottajana

12.12.2016
RAY teki esityksen 500 miljoonan euron tuottokertymän käytöstä

12.12.2016
Lastenkulttuurin laatukirja: Millaisista elementeistä syntyy laadukas lastenkulttuuri?

12.12.2016
Vammaisena olen toisen luokan kansalainen – Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys vammaisten kokemasta syrjinnästä

MARRASKUU 2016

30.11.2016
Osku – Tie työelämään -verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi on avattu

29.11.2016
Yhdenvertaisuusvaltuutettu uudistaa yhdenvertaisuussuunnitelmaansa – vaikuta!

29.11.2016
Kehittyvä vanhustyö – Etsivä mieli 2012-2016 -projektissa koottua tietoa, kehitettyjä menetelmiä ja malleja

29.11.2016
Urheilumuseo julkaissut Urheilumuistot-keskustelukorttisarjan senioreille

28.11.2016
Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus -julkaisu nostaa esille alueellisten erojen merkityksen osallisuuteen

25.11.2016
Uusi nuorisolaki hyväksyttiin

24.11.2016
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyössä käytettävää maksutonta materiaalia saatavilla

17.11.2016
Lapsibarometri 2016: Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana

17.11.2016
Työelämän esteettömyys -tietopaketti julkaistu

4.11.2016
Uusi tasa-arvotyötä tukeva opas neuvoloille ja terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille

4.11.2016
THL:n selvitys: Nuorten palveluja on kehitettävä nuorten omista tarpeista lähtien

3.11.2016
Maistiaisia sote-palveluintegraation hyvistä esimerkeistä tarjolla

LOKAKUU 2016

28.10.2016
Suomen Moniäänisten opas ääniä kuuleville ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille

27.10.2016
Kytkin -Elinvoimaa yhdistykseen -julkaisu

26.10.2016
VR parantaa vammaisten palveluja junissa

26.10.2016
Verken uusi julkaisu tarjoaa tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen

26.10.2016
Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksioton hyviä käytäntöjä kootusti verkossa

25.10.2016
STM on täydentänyt kehitysvammalakia koskevaa kuntainfoaan rajoitustoimenpiteitä koskevilla kysymyksillä ja vastauksilla

25.10.2016
Järjestöjä haetaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen

25.10.2016
Syrjäkylien nuoret -unohdetut kuntalaiset? -julkaisu

25.10.2016
Nuorista Suomessa -tilastokooste – Tietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja elämästään

18.10.2016
Kahdeksan hanketta sai kärkihankkeen rahoituksen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen

18.10.2016
Kela uudistaa vammaisten tulkkauspalvelun etäpalvelut – uusi palvelu käyttöön 1.1.2017

17.10.2016
Kulttuurisensitiivinen sukupuoli- julkaisu tarjoaa työkaluja sukupuolisensitiiviseen ja monikulttuuriseen työhön

3.10.2016
Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

3.10.2016
Järjestöbarometri 2016: Monikulttuurisuus ei ole uhka sosiaali- ja terveysjärjestöille

SYYSKUU 2016

26.9.2016
MIÄ ITE – MYÖ YHESSÄ – Toimintamalli maaseudun kylien ikääntyneiden osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen

26.9.2016
Opas yhdistyksille varainhankinnasta ja lainsäädännöstä

15.9.2016
Olen voimakas!-työkirja – Voimavarakeskeisiä työtapoja päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille

15.9.2016
Kuulethan sie minnuu -opas – Kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta

15.9.2016
Miltä järjestöt näyttävät perheiden näkökulmasta? – Emma & Elias -avustusohjelman raportti

12.9.2016
SOSTE kokoaa järjestöjen kannat sote-lakipakettiin

12.9.2016
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta

7.9.2016
RAY:n ideahaku käynnistyy lokakuussa – Teemana huono-osaisuuden vähentäminen Suomessa

6.9.2016
Järjestöt uskovat varainhankinnan kasvuun – Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2016 -raportti

6.9.2016
Yhdessä syntyy enemmän – Oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen -julkaisu

6.9.2016
Ikäinstituutti haastaa valtakunnalliset järjestöt ja yhdistysten vapaaehtoiset mukaan Vie vanhus ulos -kampanjaan 6.9.–6.10.2016.

6.9.2016
Järjestöjen mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat monipuolisimmat väkirikkailla alueilla

5.9.2016
Miltä järjestöt näyttävät perheiden näkökulmasta? – Emma & Elias -avustusohjelman raportti

2.9.2016
Vertaiskehittämisen – ja yhteistyön prosessin arviointimallit kehittämisverkostojen käyttöön

2.9.2016
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset lausunnolle

2.9.2016
Väestöliitolta opas maahanmuuttajatyöhön

2.9.2016
Pankkien mukautettava palvelujaan toimintarajoitteisille

ELOKUU 2016

30.8.2016
Innokylän innovaatiokatsaus tarjoaa malleja syrjäytymisen ehkäisyyn

22.8.2016
Myönteisen muistelun kortit ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen

19.8.2016
SOSTEn tuore selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista

15.8.2016
Uusi opas vertaistoiminnan kouluttamiseen ilmestynyt

15.8.2016
Alueuudistuksen verkkosivuille koottu sote-uudistuksessa käytettyjen sanojen merkityksiä kokoava sote-sanasto

11.8.2016
Uusi nuorisolaki voimaan tammikuussa 2017

9.8.2016
Järjestöjen palvelutuotanto uusien haasteiden edessä

5.8.2016
PRH voi nyt poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä

HEINÄKUU 2016

KESÄKUU 2016

22.6.2016
Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki vaikuttaa useisiin lakeihin

22.6.2016
Kuntien sote-menot kasvoivat, syynä velvoitteiden lisääntyminen

20.6.2016
Uudessa julkaisussa tietoa ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja sen ehkäisystä

17.6.2016
STM: Valtionavustuksia voi hakea hankkeisiin jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä. Hakuaika 17.6.−30.9.

17.6.2016
”Haluan avustajan, joka vie mut sinne sun tänne” – Katsaus lasten ja nuorten henkilö­kohtaiseen apuun

17.6.2016
RAY tukee -barometri 2016: Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen!

16.6.2016
Tukikeskus Hilman tuottama vammaisen ja pitkäaikaissairaan maahanmuuttajan opas eri kieliversioina

16.6.2016
Ihmisoikeuskeskuksen selvityksessä nousi esiin puutteita vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa

14.6.2016
RAY:n avustusosastosta STEA 1.1.2017

14.6.2016
Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – Valtioneuvoston opas erityisesti julkishallinnon tekstintekijöille

10.6.2016
PIKAOPAS PALVELUIHIN – perustietoa kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä palveluista

10.6.2016
Tutustu järjestöjen verkkoauttamisen palveluihin

10.6.2016
Nurkantakana.fi esittelee joukon innostavia kulttuuriympäristökasvatuksen mallia

8.6.2016
Vapaaehtoistyön kehittämiseen ja koordinointiin liittyviä sisältöjä koottu demokratia-fi-sivustolle

7.6.2016
Taloustutkimuksen raportti: Järjestöt uskovat ja panostavat yksityisrahoituksen kasvuun

7.6.2016
Opintokeskus Sivis lanseeraa sähköisen työkalun, jolla vapaaehtoinen saa osaamisensa näkyviin

6.6.2016
Luontoelämyspolku – ohjaajan opas

2.6.2016
Muistisairaille räätälöity arviointityökalu Mike käyttöön päivätoiminnassa – Tutustu työkaluun!

1.6.2016
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kysely vammaisten ihmisten arjen syrjintäkokemuksista

1.6.2016
Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

1.6.2016
Kuntoutusverkoston asiantuntijat: Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

TOUKOKUU 2016

27.5.2016
Käytännön työkaluja mielenterveydestä lasten ja nuorten kanssa toimiville

18.5.2016
Esiintymistaitoon tukea MSL:n verkko-opiston JÄRJESTÖTOIMIJA ÄÄNESSÄ -aineistosta

18.5.2016
Verohallinto on päivittänyt verotusohjeen yleishyödyllisille yhteisöille

18.5.2016
PRH: Lakiesityksen tavoitteena toimimattomien yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä

16.5.2016
STM:n määrärahat terveyden edistämiseen vuosille 2017–2019 ovat haettavissa

13.5.2016
Kansalaistoiminnan verkosto avannut kumppanuuden käsikirjasto -sivuston

12.5.2016
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista Suomen osalta tulee voimaan kesäkuussa 2016

12.5.2016
THL: Toimeentulotuen Kela-siirron toivotaan lisäävän tasapuolisuutta, pelkona palvelujen jäykkyys

11.5.2016
THL:n kysely: Lasten netin käyttö, kiusaaminen ja oma jaksaminen huolettavat vanhempia

11.5.2016
Papunetin sivuilla julkaistu perehdytysmateriaalia voimauttavaan vuorovaikutukseen

4.5.2016
Mitä väestö ajattelee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta? THL:n Sote-kysely 2016

4.5.2016
Kuntaliiton arviointiraportti: Perustulo voi mullistaa kuntien talouden ja palvelut

4.5.2016
Kesäeläimet hoivatyön tukena -opas

4.5.2016
Sininauhasäätiö on avannut asunnottomuuden vastaisen työn sivuston

4.5.2016
Kuntaliiton kysely: Kuntalaisten usko suorien osallistumistapojen vaikuttavuuteen vahvistunut

HUHTIKUU 2016

28.4.2016
EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tuki pakolaisten kotouttamishankkeille haettavissa

22.4.2016
STM pyytää lausuntoja avustusasetuksista

20.4.2016
Tuore tutkimus määrittelee nuorisotoimialaa uudella tavalla

20.4.2016
Lasten ja nuorten ääni pääsee kuuluviin kärkihankkeessa

20.4.2016
Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 loppuraportti:Esteetön yhteiskunta syntyy säädöksin, ei itsestään

20.4.2016
Valtiovarainministeriön Peruspalvelujen tila -raportti antaa yleiskuvaa peruspalvelujen tilasta

20.4.2016
Eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönottoa valmistellaan Suomessa

20.4.2016
Sosiaalibarometri 2016 – Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

18.4.2016
Mitä toivot asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Vastaa Ota kantaa -kyselyyn!

13.4.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja omaishoidon kehittämisestä

5.4.2016
ELOKOLO – Kohtaamispaikkatoiminnan käsikirja

1.4.2016
lastenkulttuuri.fi – valtakunnallinen portaali avattu

MAALISKUU 2016

30.3.2016
Emma & Elias -ohjelman hankkeiden 25 parasta käytäntöä -opas

30.3.2016
Perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017

30.3.2016
SOSTE ehdottaa työllisyyspalveluiden kokonaisuudistusta

16.3.2016
SELKENEVÄÄ MYÖTÄTUULTA – Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla -julkaisu

15.3.2016
Oikeusministeriö luonut vapaaehtoistyön verkkosivun ja aloittanut vapaaehtoistyön koordinoinnin

15.3.2016
Rahankeräyslupaa voi hakea verkossa 15.3. 2016 alkaen

8.3.2016
Tutkimus: Kansalaisten eriarvoistuminen huolettaa suomalaisia

8.3.2016
Sote-uudistuksen kysely: Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia palveluja

8.3.2016
Eloisa ikä-ohjelman toimintaa ja hankkeita eri puolilla Suomea

4.3.2016
Tietoa ja työkaluja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen

2.3.2016
Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin

2.3.2016
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tullut voimaan

2.3.2016
Harvinaista elämää – tarinoita harvinaissairaiden arjesta

HELMIKUU 2016

22.2.2016
Miten tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoisen osaamista? Opas käytäntöihin

19.2.2016
Kela ja kunnat tiivistävät toimeentulotuen yhteistyötä

19.2.2016
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2016

19.2.2016
Elämäntaidot esiin -kampanja ja vinkkivihko

17.2.2016
Vammaisjärjestön työllisyyspalvelut koottu esitteeksi

17.2.2016
Vammaislainsäädäntö uudistuu

17.2.2016
Nurkantakana.fi – tuoreita malleja ympäristökasvatukseen

16.2.2016
ERILAINEN NAAPURI – Asuinaluelähtöisen ympäristötyön menetelmiä ja kokemuksia

15.2.2016
Muistibarometri 2015 julkaistu

15.2.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset haettavissa taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan

9.2.2016
Vanhustyön keskusliitto tuottanut julkaisun nettiopastuksen käynnistämiseksi

2.2.2016
Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2015 julkaistu

 

TAMMIKUU 2016

29.1.2016
Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 pureutuu nuorten arjenhallintaan

27.1.2016
Valli koonnut verkkoon toiminnassa kehitettyjä vanhustyön hyviä käytäntöjä

26.1.2016
UKK-instituutin TerveysInfossa aineistoa terveyden edistämiseen

26.1.2016
Erityinen sisaruus -sivustolta tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisarusten tukemiseen

4.1.2016
Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta -verkkojulkaisu

 


2015:

JOULUKUU 2015

31.12.2015
Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille

31.12.2015
Esteeton.fi-sivustolle koottu 30 videoklippiä apuvälineiden käyttäjien arkipäivän liikkumiseen ja asiointiin liittyen

31.12.2015
Nuorten mieli vahvaksi -materiaali valmentajille ja ohjaajille

31.12.2015
Osallisuus – Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käsikirja

30.12.2015
TEM: Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille – Ammattilaisten ja perheiden kokemuksia -julkaisu

30.12.2015
THL:n Ravitsemustietokanta Fineli uudistuu

30.12.2015
Etsivä vanhustyö meillä ja muualla – raportti suomalaisista ja eurooppalaisista käytännöistä

22.12.2015
Löydä oma tarinasi – ohjaajan opas

22.12.2015
Tuore selvitys: Yhteistoiminta ja kuntoutujan toimijuus onnistuneen työhönkuntoutuksen taustalla

22.12.2015
Uusi ikäkuulo -verkkosivusto avattu

22.12.2015
Tutustu Suomen viittomakielten verkkosanakirja Suvi-palveluun

22.12.2015
Euroopan unionin Vammaiskortti Suomeen

22.12.2015
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016

21.12.2015
Kuntoutussäätiön selvitys: Kaikille avoin liikunta lisää osallisuuden kokemuksia

16.12.2015
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 – Miten tästä eteenpäin? -julkaisu

16.12.2015
Kuntien aktiivisuutta terveyden edistämisessä voi tarkastella TEAviisari-palvelussa

10.12.2015
Hyvän elämän palapeli -työkirja vammaisten lasten perheille palvelujen suunnittelun tueksi

10.12.2015
Ehkäisevän päihdetyön ohjelma julkaistu

9.12.2015
Liikenne- ja viestintäministeriön uusi julkaisu: Liikennejärjestelmän esteettömyys

8.12.2015
Vuoden vertaiskuva 2015 valittu

8.12.2015
THL:n kansanterveyspalkinto 2015 myönnetty koulutettujen kokemusasiantuntijoiden yhdistykselle

8.12.2015
Alli Paasikiven säätiön apurahahaku tutkimus- ja kehitystyöhön ja kansalaistoimintaan 1.1.-12.2.2016

7.12.2015
Kouluterveyskysely ja Amisbarometri korostavat nuoren ja vanhempien välisen suhteen merkitys nuorten hyvinvoinnille

4.12.2015
Vammaispalvelulain uudistaminen sai laajaa kannatusta

2.12.2015
Miten teen hyvän selkovideon? – Papunettiin koottu ohjeita selkovideoille ja muille uusille selkosovelluksille

2.12.2015
Tikoteekki ja Papunet tuottaneet perehdytysmateriaalia Voimauttavaan vuorovaikutukseen

 

MARRASKUU 2015

30.11.2015
Sosiaali- ja terveysjärjestöt auttavat ihmisiä myös verkossa

30.11.2015
Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen -verkkojulkaisu

30.11.2015
Kunnalliset terveyspalvelut ovat mainettaan parempia

27.11.2015
Elämäntaidot esiin -vinkkivihko – Ikäinstituutin julkaisu

26.11.2015
Uudet suositukset yhdistysten hallintoon

17.11.2015
Sininauhaliiton selkokielinen esite ikääntymisestä ja päihteistä

17.11.2015
KELAn Etäkuntoutuksen kehittämishankehaku

16.11.2015
Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön. Haku 16.11.– 11.12.

16.11.2015
KELA: Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

16.11.2015
Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla – Kuntakuvauksia lapsiperheiden palvelujen kehittämisestä

11.11.2015
Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-toiminnan kokemuksia ja oppaita maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminnasta

11.11.2015
Järjestöjen teemapäiviä, -viikkoja ja -tapahtumia 2015-2016

11.11.2015
Vapaa kansalaistoiminta kukoistaa – mihin enää tarvitaan järjestöjä?

6.11.2015
Tuore selvitys: kehitysvammaiset ihmiset syrjäytetään työmarkkinoilta

5.11.2015
Järjestöjen selvitys vamman ja pitkäaikaissairauden vaikutuksista palveluiden käyttöön

3.11.2015
Uusi selvitys sosiaali- ja terveysyhdistyksistä: Yhdistyksiä syntyy paljon ja ne vastaavat uusien ryhmien uudenlaisiin tarpeisiin

2.11.2015
Arjen kulttuurin IDEAKANSIO vanhustyöhön -opas

2.11.2015
Tuore koulutusopas järjestöjen verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamiseen

2.11.2015
Kuntainfo: Uusi perhehoitolaki mahdollistaa hoidon myös hoidettavan kotona

2.11.2015
Ikäinstituutin MUISTELU VUOROVAIKUTUSMENETELMÄNÄ -julkaisu

 

LOKAKUU 2015

28.10.2015
Mikä on palvelusuunnitelma? – Kehitysvammaliiton selkokielinen video

28.10.2015
Eloisa yhdenvertaisuus -gallup: Vähemmistöihin kuuluvia ikääntyneitä enemmän esille

28.10.2015
Uutta tietoa yksinäisyydestä ja osallistumisesta – Järjestöjen tutkimusohjelman tuore julkaisu

20.10.2015
Opas järjestöjen oman toiminnan arviointiin julkaistu

19.10.2015
Kuntaliitto: Lapsiperheiden kotipalvelun tilanteessa suurta vaihtelua

14.10.2015
Kane, Kansalaisareena ja Kuntaliitto: Tuore kuntakysely kolmannen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä

14.10.2015
Valtiovarainministerion tiedote: Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy

13.10.2015
SENIORI HYVINVOINTITREENI – Hyvää mieltä ja oloa ryhmästä – Opas ohjaajille

7.10.2015
TEM:n Kumppanuuskampanja: Anna ideasi ja auta maahanmuuttajia kotoutumaan

2.10.2015
VOIKUKKIA-käsikirja kokoaa sijoitettujen lasten vanhempien tukemisen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja

1.10.2015
Papunetin sivuilla julkaistu kuvasanasto maahanmuuttajille

1.10.2015
Uusi hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu kokoaa tietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta

1.10.2015
Muistisairaan ihmisen kohtaaminen -opas

 

SYYSKUU 2015

29.9.2015
IDEAKIRJA Sosiaalityön kehittämiseen

29.9.2015
Kuntien vanhusneuvostoille julkaistiin uusi vinkkivihko

29.9.2015
Suomi 14. sijalla vanhusten hyvinvointi-indeksissä

29.9.2015
SOSTEn ja Kuntoutussäätiön perustaman kuntoutusverkoston toiminta käynnistyy lokakuussa

28.9.2015
Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi – Maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina

28.9.2015
Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen? -verkkojulkaisu

23.9.2015
Myönteisen muistelun kortit ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tueksi

23.9.2015
Selvitys etsi keinoja nuorten syrjäytymisen estämiseksi

23.9.2015
Nuorten syrjäytyminen on muutakin kuin työttömyyttä – kirjallisuuskatsaus 16–29-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista

23.9.2015
KELA: COPE-indeksi omaishoidon kuormittavuuden arviointiin päivitetty

22.9.2015
VANHEMPIEN BAROMETRI 2015 – Koululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista

22.9.2015
Mun tarina & Sun tarina – menetelmä ikääntyneiden ryhmille

22.9.2015
Mahti-hanke julkaissut tunnekortteja tunteiden ilmaisemisen, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi

22.9.2015
OK-opintokeskus selvittänyt järjestöjen osaamistarpeita

22.9.2015
Kuntoutusopas muistisairaille ja heidän läheisilleen

16.9.2015
MLL tuottanut tietoiskusarjan lasten sosiaalisten taitojen kehittymisen ja kotien, päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuuskasvatuksen tueksi

16.9.2015
THL:n uudet sivut osallisuudesta

11.9.2015
Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä – Tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja eri toimijoiden yhteistoiminnan koordinoinnista

11.9.2015
Näin käynnistät hoivakodin vapaaehtoistoiminnan -julkaisu

9.9.2015
Opas sinulle, joka autat, tuet, ohjaat, hoidat läheistäsi

9.9.2015
Hae avustusta kulttuuriympäristön hoitoon vuodelle 2016

9.9.2015
Kuntoutussäätiö perustaa osatyökykyisten tueksi verkkopalvelun

4.9.2015
Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi – Lasten ja nuorten palvelut 2020- julkaisu

4.9.2015
Hoivakodin kulttuuria muuttamassa -julkaisu

4.9.2015
Tulossa 2016: Valtti-ohjelma auttaa vammaisia lapsia löytämään harrastuksen

4.9.2015
Uudistunut Palvelupolkumalli-sivusto tarjoaa tietoa tapaturmaisesti vammautuneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

4.9.2015
Omahoitopolut.fi -verkkopalvelusta tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista

4.9.2015
KELAn tutkimus: Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä

4.9.2015
NUORISOJÄRJESTÖJEN VETOVOIMAA – Katsaus valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan -julkaisu

1.9.2015
Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat keskitetysti PRH:ssa 1.9. alkaen

 

ELOKUU 2015

31.8.2015
RAY:n avustusta voi käyttää ESR-hankkeen omarahoituksessa

25.8.2015
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö käynnistänyt ’Työttömyys tuntuu’ -kampanjan sosiaalisessa mediassa

25.8.2015
HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö -verkkojulkaisu

20.8.2015
Nuorten terveystapatutkimus 2015 julkaistu

14.8.2015
Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? – julkaisu

11.8.2015
”Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015 -raportti

6.8.2015
Vapaaehtoistoiminnasta on iloa monille – Opas vapaaehtoistoiminnan säännöistä ja käytännöistä

6.8.2015
”Kokemuksia vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta” kun toiminnan toteuttaja on kehitysvammainen ihminen -julkaisu

6.8.2015
Kuntoutuksen koulutuksen päivät 2014 -julkaisu

 

HEINÄKUU 2015

3.7.2015
LASTEN KANSSA LUONTOON – Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen

1.7.2015
Sitran ja EETU ry:n Vanhusneuvosto-opas

 

KESÄKUU 2015

29.6.2015
Ikääntyvä mieli – Mielen hyvinvointia vanhetessa -opas

29.6.2015
Työryhmä: toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää vahvistamalla sosiaalityötä ja asumistukea

29.6.2015
Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena -oppimisopas

25.6.2015
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alussa

25.6.2015
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2015 päivitetty

24.6.2015
Opas vaikeavammaisille lapsille soveltuvista toimintavälineistä

22.6.2015
Uuden sosiaalihuoltolain soveltamisopas on ilmestynyt

16.6.2015
Järjestöt perustavat kuntoutusverkoston

16.6.2015
Kuntaliitto on julkaissut selkokielisen demokratiaoppaan

16.6.2015
Ympäristöministeriön kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma kerää kansalaispalautetta asumiseen liittyvistä asioista

15.6.2015
Tutkimus: Suomalaiset tekevät yhä enemmän vapaaehtoistyötä

12.6.2015
Muistiliiton turvallinen arki -tietopankissa tietoa turvallisuusratkaisuista ja apuvälineistä

12.6.2015
Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Välityömarkkinoiden tehokas hyödyntäminen parantaisi työllisyyttä

12.6.2015
Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut -julkaisu

12.6.2015
Aikaa, päätä ja sydäntä – Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena -opas

12.6.2015
Ikäinstituutin Vanhuuden Mieli -projektin tuoreet ikäihmisten mielen hyvinvointiin liittyvät julkaisut

12.6.2015
YLE julkaissut verkkokokonaisuuden aivojen toiminnasta

3.6.2015
Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen julkaistu

 

TOUKOKUU 2015

29.5.2015
Sotkanet.fi kokoaa tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

28.5.2015
Suomen Mielenterveysseuran Hyvää mieltä yhdessä -opetusaineisto ja materiaali alakouluikäisille

26.5.2015
Ota hyvät toimintatavat käyttöön! Käytännön vinkkejä iäkkäiden liikuntaneuvonnasta, voima- ja tasapainoharjoittelusta ja ulkoilusta

25.5.2015
Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittänyt teknisten apuvälineiden hyödyntämistä kotiin annettavissa vanhuspalveluissa

25.5.2015
Mikä kunto? -Kuntoutuksen eri palveluista kertova nuorten kampanja käynnistyy

25.5.2015
THL:n Kasvun kumppanit -sivustolle lisätty uutena sisältönä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut -osio

22.5.2015
MUISTOISTA MUSIIKIKSI – Osallistava ryhmämenetelmä muistisairaille ihmisille

22.5.2015
Eloisa ikä -vuosikirja on julkaistu

22.5.2015
Kokemusasiantuntijakoulutuksen suositukset julkaistu

20.5.2015
ASUISITKO ITSE NÄIN? Vertaisarviointi läpivalaisee asumispalvelujen arjen

20.5.2015
Hyvinvointivaltio numeroina -verkkojulkaisu

20.5.2015
Tuore selvitys paikantaa nuorten oikeuksien toteutumisen ongelmakohtia

19.5.2015
Vammaistukiin muutoksia 1.6.2015 alkaen

15.5.2015
SOSTEn minigallup: Palkkatukiuudistus on vaikeuttanut työllistämistä paikallisyhdistyksiin

13.5.2015
Tutkimus kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanteesta: Työhönvalmennuksen avulla 3000 työllistyisi

12.5.2015
Kansalaiskeskustelussa ideoitiin yhdistyksille parempia hallintokäytäntöjä – Yhteenveto verkkojulkaisuna

5.5.2015
SoMe ja nuoret 2015 -tutkimus julkaistu

5.5.2015
Papunetin teemasivulle koottu kommunikaatiokansioihin liittyvää tietoa ja materiaalia

 

HUHTIKUU 2015

29.4.2015
Kansalaisraati-käsikirja – Opas kansalaisraadin järjestäjälle

29.4.2015
VARMASTI VAPAAEHTOINEN – Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa

21.4.2015
SE TOIMII SITTENKIN – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää – Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisu

17.4.2015
Tietoa mielenterveydestä – Mielenterveyden keskusliitto koonnut tietopaketin nettisivuilleen

15.4.2015
RAY:n avustusten haku vuodelle 2016 on alkanut

14.4.2015
Sosiaalibarometri 2015 julkaistu

14.4.2015
Kehitysvammaisten Tukiliiton tietopaketti henkilökohtaisesta avusta

10.4.2015
Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan 1.4.2015

2.4.2015
Lapsiasiavaltuutetun toimiston vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta?

1.4.2015
Polkuja palkkatyöhön -opas kertoo, mitä työ merkitsee erityistä tukea tarvitseville aikuisille

 

MAALISKUU 2015

31.3.2015
KELA julkaissut selkoesitteitä sairaus- ja kuntoutusetuuksista sekä lapsiperheiden, eläkeläisten, maahan- ja maastamuuttaneiden etuuksista

27.3.2015
Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta

19.3.2015
Avaimia arkeen – Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

19.3.2015
Osallistava sosiaaliturva-raportti: Vaikeasti työllistyvät hyötyvät osallistavasta toiminnasta

16.3.2015
Omaishoitajakuntoutus.info – Avaimia iäkkään omaishoitajan kuntoutukseen

16.3.2015
Monialaista kuntoutusta käsittelevä raportti julkaistu

16.3.2015
Omaishoitajakuntoutus.info – Avaimia iäkkään omaishoitajan kuntoutukseen

16.3.2015
Monialaista kuntoutusta käsittelevä raportti julkaistu

13.3.2015
Eduskunnalle vetoomus vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi

13.3.2015
Eduskunta hyväksyi viittomakielilain

12.3.2015
Osallisuuden olotiloissa – Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille

12.3.2015
Taitavaksi esiintyjäksi -sivustolta vinkkejä esiintymiseen

11.3.2015
Köyhyysryhmän esitys hallitusohjelmaan

11.3.2015
Opas nuorten kanssa ideointiin

9.3.2015
Nuorisobarometri 2014 valottaa nuorten elämää yhdenvertaisuuden ja syrjinnän näkökulmista

9.3.2015
Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta julkaistu

5.3.2015
Näkökulmia yhdistyshallinnon ja yhdistyskäytänteiden keventämiseen ja uudistamiseen

5.3.2015
THL: Perusturvan taso on kohentunut, mutta on edelleen matala

5.3.2015
Eduskunta hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen

4.3.2015
Kela tarjoaa maaliskuusta alkaen etäpalvelua englanniksi, venäjäksi, saameksi ja kurdiksi

3.3.2015
KELAn tutkimus&kartoitus: Omaishoitaja jaksaa vain jos saa tukea

 

HELMIKUU 2015

27.2.2015
Osaajat järjestötyössä -selvitys

24.2.2015
Nuoret luukulla -julkaisu

19.2.2015
Papuri – helppo työkalu verkkokirjojen tekemiseen

17.2.2015
Opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä

13.2.2015
Ensitietoa lapsen vammaisuudesta tai sairaudesta – Ensitietoverkosto julkaissut irlantilaisen suosituksen suomennoksen

13.2.2015
Valtiovarainministeriön työryhmä selvittämään vapaaehtoistyöhön liittyvän sääntelyn yksinkertaistamista

13.2.2015
Kuntaliitto etsii uusia lähipalvelumalleja kilpailulla – Teemana lapsiperheiden sujuva arki

13.2.2015
Lähipalvelut – mitä nekin nyt ovat? – Kuntaliiton verkkojulkaisu

12.2.2015
Suomi.fi:n Ikääntyvän palveluopas päivitetty

12.2.2015
Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää Suomen vähimmäisturvantasoa riittämättömänä

11.2.2015
SOTE-uudistus: Kipupisteitä ja uusia avauksia sosiaalihuollolle – Huoltajasäätiön julkaisu

11.2.2015
Nuortenideat.fi – valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu avattu

11.2.2015
Syrjäytynyt ihminen ja kunta -julkaisu kertoo köyhyydestä ja selviytymisestä

10.2.2015
Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palvelujen asiakkaana – SETAn tuore julkaisu

6.2.2015
Mitä on selkokieli? – tuore video aiheesta

6.2.2015
Järjestösomen tila -kartoitus

6.2.2015
Vahvike.fi- aineistopankista ideoita ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten

6.2.2015
Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas 2015 on ilmestynyt

6.2.2015
EAPN-Finin sosiaaliturvan tarkistuslista 2015

2.2.2015
RAY:n uudet avustuslinjaukset julkaistu

TAMMIKUU 2015

28.1.2015
Kouluasiaa.fi kertoo järjestöistä koulutyön tukena

28.1.2015
Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen – opas kokonaistoiminnan arviointiin

28.1.2015
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 julkaistu

22.1.2015
Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -julkaisu

22.1.2015
SOSTEn tuore opas: Järjestöissä tiedetään, mitä kuntalaiset tarvitsevat

22.1.2015
Hyvinvointipalveluita monialaisesti -opas on julkaistu

21.1. 2015
Työhyvinvointia kolmannella sektorilla -julkaisu

20.1.2015
Apua ja ohjeita järjestötoimintaan -sivusto kokoaa tietoa järjestöjen tueksi

19.1.2015
Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuoden alussa

19.1.2015
Järjestötoiminnan keskeiset kehittämiskysymykset -verkkokyselyn tuloksia

13.1.2015
Työkalupakki palvelumuotoiluun -julkaisu

13.1.2015
Sosiaalisen hyödyn mittaaminen vapaaehtoistoiminnassa

5.1.2015
Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja

1.1.2015
Alli Paasikiven säätiön apurahahaku (1.1.-13.2.) hankkeisiin ja kansalaistoimintaan

 

JOULUKUU 2014

19.12.2014
Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 – Alkoholi ja huumeet

19.12.2014
Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2014 julkaistu

19.12.2014
Vinkkejä monimuotoisten perheiden kohtaamiseen Monimuotoiset perheet -sivustolla

17.12.2014
Kumppanuuskäsikirja – näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen

17.12.2014
Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet -opas

16.12.2014
Kolme tuoretta ikäosaamisen julkaisua verkossa

16.12.2014
Likidemokratiaa! – julkaisu hämäläisestä kylätoiminnasta ja lähidemokratiasta

10.12.2014
Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa -julkaisu

10.12.2014
Tuore Järjestöbarometri 2014 -julkaisu

8.12.2014
THL:n ja RAY:n koordinoiman järjestöjen Alueellisen Terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tuoreita tuloksia

8.12.2014
Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä

5.12.2014
Tuore selvitys: Vapaaehtoisten tarve järjestöissä kasvaa, byrokratiahaasteet ratkaistava

5.12.2014
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen hyväksyntä etenee eduskuntaan

MARRASKUU 2014

28.11.2014
Tutkimus vammaisten nuorten työllistymisen edellytyksistä julkaistu

28.11.2014
Hallituksen esitys sote-laiksi on valmistunut

25.11.2014
Terveyden tulevaisuudet – Selvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä

25.11.2014
Järjestöjen yhteistyönä syntyi kirja sopeutumisvalmennuksesta

25.11.2014
Köyhyys ei ole hävinnyt – uusi julkaisu kokoaa syyt ja seuraukset

25.11.2014
Vapaaehtoistyö lukion opetussuunnitelmaan

21.11.2014
Hallituksen esitys perhehoitolainsäädännön uudistuksesta

19.11.2014
Välitä tunne – opas muistisairauteen sairastuneiden läheisille

19.11.2014
Tapahtumat kuuluvat kaikille! – Uusi tarkistuslista auttaa tapahtumia arvioimaan ja kehittämään toimintaansa

19.11.2014
Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen -julkaisu: Yhdistystoimijoiden näkemyksiä lähidemokratiasta, paikallisesta vaikuttamisesta ja verkostoista

18.11.2014
Toimeentulotuen etuoikeutettu ansiotulo muutetaan pysyväksi ja tulonsaajakohtaiseksi

17.11.2014
Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen esteet ja kehittämistarpeet -raportti

17.11.2014
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit nyt SOTKAnetissä

10.11.2014
Tuore Hyvinvointitalous-julkaisu kokoaa eri tieteenalojen näkökulmia hyvinvointitalouteen

10.11.2014
Työllisyyden keittokirja – kokemuksia ja ideoita työllisyyttä edistävien palveluiden järjestämisestä

10.11.2014
Järjestöelämän suomi – englanti – suomi-sanasto

10.11.2014
THL:n Kasvun kumppanit -verkkosivusto on uudistunut

10.11.2014
OKM:n tiedote – Ministeri Viitanen: Tarvitaan kansalaisjärjestötoiminnan edistämisohjelma

6.11.2014
THL:n tuore verkkosivusto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille kootusti toimintakykytietoa ja apuvälinealan tietoa

4.11.2014
Potilaan opas – THL:n tuore julkaisu

4.11.2014
Intoa isätyöhön -sivusto kokoaa tietoa työskentelyyn perheiden ja isien kanssa

LOKAKUU 2014

31.10.2014
Kuurojen Liiton Viittomakielinen kirjasto avasi virtuaaliset ovensa

30.10.2014
Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin

28.10.2014
Verkostotyön käsikirja

27.10.2014
Kylähyvinvointi:Mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? – Julkaisu toimintamalleista eri puolella Suomea

27.10.2014
Omaan kotiin – Nuorisoasuntoliiton asunto-opas itsenäistyvälle nuorelle

24.10.2014
STM:n työryhmä: Vaikeasti työllistyvien toimintakyvyn ja osallisuuden tukemista tehostettava

24.10.2014
Nuorista Suomessa -tilastokooste piirtää kokonaiskuvaa Suomessa asuvista nuorista ja heidän elämäntilanteestaan

23.10.2014
Neuvola.info.fi -tietopankki kokoaa tietoa lapsiperheisiin liittyvistä ilmiöistä sekä järjestöjen tarjoamista tukipalveluista lapsiperheille

21.10.2014
Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta – Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

21.10.2014
Toimiva arki visuaalisin keinoin – Opas visuaalisuuten lasten ohjaamisessa

15.10.2014
Uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi – Julkaisu Helsingin demokratiapilottien tuloksista

15.10.2014
Väestöliiton Perhebarometri 2014 julkaistu

14.10.2014
Osallisuustyön menetelmien mahdollisuudet, haasteet ja kehittämiskohdat – Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti

13.10.2014
Mitä yhteistä on marttatoiminnalla, avoimen datan kansalaisliikkeellä, steinervanhemmilla? Oppikirja omaehtoisesta oppimisesta

13.10.2014
RAY:n Inhimilliset Uutiset palveluksessanne – Järjestöjen lähettämiä juttuja otetaan vastaan

13.10.2014
Toimeentulotuen alikäyttö on Suomessa laaja ongelma

6.10.2014
Emma&Elias-ohjelman Hyväkiertoon.fi kertoo järjestöjen ja projektien jokapäiväisestä työstä lasten ja lapsiperheiden hyväksi

6.10.2014
Tuore opas eettistä periaatteista lasten osallistumisen takaamiseksi kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa

1.10.2014
Kylä tiedottaa omille ja vieraille – MSL:n Viestintäopas kylille

1.10.2014
Ragnar Ekbergin säätiön apurahahaku järjestöille ja yhteisöille vanhus- ja lapsityöhön, turvakotitoimintaan ja vanhustutkimukseen. Haku-aika 1.10.- 30.11.2014

 

SYYSKUU 2014 

26.9.2014
Ympäristöluotsit vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan – Tuore MSL:n Ympäristöluotsit -julkaisu

24.9.2014
SOSTEn koordinoimat verkostot – Tule mukaan!

24.9.2014
RAY:n Järjestöjen viestintäpäivän (18.9.2014) videotallenteet katsottavissa verkossa

24.9.2014
Ikääntyvä mieli -julkaisu: Tietoa eläkeikäisten mielenterveyden edistämisestä ja tukemisesta

24.9.2014
Sininauhaliiton Järjestölähtöiset lähipalvelut -julkaisu

23.9.2014
Vahvistamo.fi – Tietoa mielenterveydestä ja voimavaroista eri teemojen kautta

23.9.2014
Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille

23.9.2014
Pienituloisille mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja maksutta – Kulttuuripassin pilotointihanke käynnistyy

23.9.2014
Osallistu.fi -sivusto kokoaa tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta järjestöissä, kunnissa tai omassa lähiympäristössä

23.9.2014
Toimeentulotukilain etuoikeutettu ansiotulo halutaan pysyväksi

22.9.2014
Palveluopas 2014-2015 omaishoitajille, läheisille ja omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille

18.9.2014
Kirjasto kaikille tuo Celian äänikirjat yleisiin kirjastoihin

18.9.2014
Nuorisotyö bloggaa -opas blogien ja blogitoiminnan hyödyntämiseen nuorten parissa tehtävässä työssä

18.9.2014
Kotimaisten elokuvien käyttöluvat nyt myös järjestöille ja harrastepiireille

16.9.2014
Kuntalaiset keskiöön – Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon -julkaisu

12.9.2014
Terveen iän avaimet -sivuston koulutusaineisto kokoaa tietoa ikäihmisten terveyden edistämisestä kiinnostuneille

12.9.2014
Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013 – julkaisu

12.9.2014
Ikääntyneiden asumisen verkkosivusto avattu

10.9.2014
Työtehoseuran julkaisu tilaratkaisuista ja laitteista, joilla edistetään ikäihmisen asumisturvallisuutta ja arjesta selviytymistä

10.9.2014
Kuntoutussäätiö kehittänyt malleja arviointiin ja palautteen keräämiseen erityisesti pienten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen käyttöön

8.9.2014
Mistä rahat yhdistystoimintaan? -opas ilmestynyt

4.9.2014
Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa -julkaisu

4.9.2014
Pieni Esteettömyyden ABC- julkaisu (suomi/englanti/venäjä)

2.9.2014
THL ehdottaa vammaisten liikkumismahdollisuuksien parantamista

2.9.2014
Yhteiskunnallisten yritysten ja yrittämisen etuja ajamaan on perustettu uusi etujärjestö ARVO

ELOKUU 2014

29.8.2014
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan

28.8.2014
Kaupungit myöntävät avustuksia hyvin erilaisin perustein järjestöille

13.8.2014
Nuorisolaki uudistuu

13.8.2014
Mitä haluaisit tehdä kerhossa? MLL:n Lapsen kuulemisen menetelmiä -opas

13.8.2014
Kunnat.net: Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

13.8.2014
Mikä on KASTE-ohjelma? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kasten esittelyvideo

13.8.2014
Hyvällä mallilla -foorumi – Opas arviointikeskustelun ohjaajalle

8.8.2014
Vammaislainsäädäntöä uudistetaan

4.8.2014
Uusi rahankeräyslaki pohdituttaa järjestöjä

 

HEINÄKUU 2014

4.7.2014
Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi – opas monialaiseen yhteistyöhön kunnissa

4.7.2014
Tapahtumia kaikille! Saavutettavuusopas kulttuurifestivaaleille julkaistu

1.7.2014
Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Ikääntyneen väestön palvelut -julkaisu

1.7.2014
Kaikuja Kolmannelta lähteeltä – 18 puheenvuoroa yhdistysmaailman muutoksesta

 

KESÄKUU 2014

18.6.2014
Kansalaisneuvonnan puhelinpalvelu tarjoaa tietoa julkisista palveluista ja apua niiden käyttöön

18.6.2014
Vammaisten palvelut 2013: Yhä useampi vammainen henkilö saa henkilökohtaista apua

16.6.2014
Vanhustenhoidon nykytila – tilanne vuonna 2013: Kooste THL:n raportista

13.6.2014
Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas – Muistiliiton julkaisu

13.6.2014
KELAn Harkittua? -julkaisu: Sosiaaliturvaan sisältyy paljon harkintavaltaa

13.6.2014
Kotipalvelut kuntoon -kampanja: Ikääntyvän väestön hyvinvointi luodaan yhteistyössä

12.6.2014
Kelan taskutilasto 2014 nyt netissä – Tietopaketti Kelan etuuksista ja niiden saajista

6.6.2014
Nuori Kulttuuri -säätiön matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille

2.6.2014
Yhdistykset yhteistyössä? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista

TOUKOKUU 2014

30.5.2014
Miten kunnan ja yhdistysten yhteistyötä palvelutuotannossa voisi lisätä? – Ohje Yhteistyöfoorumin toteuttamiseen

28.5.2014
Suomi.fin palveluoppaat työttömälle, vakavasti sairastuneelle, ikääntyvälle ja viittomakieliselle

23.5.2014
oSallisuuden jäljillä -artikkelikokoelma

23.5.2014
Nuorten tekemä vaikuttamisopas nuorille

23.5.2014
Järjestötyötä ikäihmisten hyvän arjen edistämiseksi – RAY:n Eloisa ikä -ohjelman hanke-esittelyvuosikirja

23.5.2014
Uusi opassarja oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja vanhemmille

19.5.2014
Työkalupakki järjestöjen viestintään – RAY:n tuore ja käytännönläheinen opas

16.5.2014
Kehitysvammaisten Tukiliiton uusi opas ensitiedosta: Hyvä ensitieto kantaa

16.5.2014
Hyvän elämän palapeli -julkaisu – Tukea vammaisen lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien suunnitteluun

13.5.2014
MIKÄ ON OIKEIN? Nuorisotyö sai oman eettisen ohjeistuksensa

13.5.2014
Osallistavan musiikkitoiminnan opas yhdistysten palvelutuotannon tueksi

12.5.2014
Yhdistystoiminnan rahoitusopas pienen yhdistyksen näkökulmasta

8.5.2014
Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas – ARAn julkaisu

7.5.2014
Vaikuttamisen ja osallistumisen verkkosivut avattu

7.5.2014
ToimintaSuomessa toiminnastaan ilmoittavien, lapsille ja nuorille toimintaa järjestävien tahojen kesken arvotaan 1 000 euron palkinto

5.5.2014
Keitä ovat maaseudun “köyhät ja vähäosaiset” tänään? – Syrjässä syrjäytyneet -julkaisu

5.5.2014
RAY:n rahoittamien järjestöjen kehittämistyön tuloksia koottu nyt keskitetysti Innokylään

 

HUHTIKUU 2014

25.4.2014
Peruspalvelujen tila -raportti 2014 valmistunut

25.4.2014
Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana -verkkojulkaisu

24.4.2014
Sosiaalibarometri 2014: Työllistymiseen tukea tarvitsevat saavat sitä entistä huonommin

24.4.2014
Osallistuminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan Suomessa 2013 – Tuloksia THL:n alueellisen terveys ja hyvinvointitutkimuksesta (ATH)

22.4.2014
Vähävaraisten avun rahastolla turvataan EU:n ruoka-avun jatko Suomessa

22.4.2014
SELMA – oma-apuohjelma traumaattisiin kriiseihin

22.4.2014
Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa -verkkojulkaisu

22.4.2014
Muistiliitto on koonnut muistiin ja muistisairauksiin liittyvän keskeisen sanaston

22.4.2014
Monialaisen verkkotyön opas nuorten parissa toimiville

14.4.2014
Alueellinen terveys- ja hyvinvointi -tutkimus: Työkyvyssä ja elintavoissa merkittäviä eroja suurten kaupunkien välillä

11.4.2014
Yhdistysten pieni viestintäopas julkaistu

11.4.2014
Mitä mieltä osallistavasta sosiaaliturvasta? – osallistu keskusteluun Otakantaa.fi-palvelussa

11.4.2014
Tutkittua tietoa nuorisotakuun ensimmäisen vuoden tuloksista ja kokemuksista

9.4.2014
Valtio kokosi vaikuttamisen verkkopalvelut demokratia.fi-sivustolle

9.4.2014
RAY:n koulutukset katsottavissa verkossa

9.4.2014
Työtön nuori ei vaadi unelmatyötä – RAY:n Työttömien nuorten ääni -barometri

7.4.2014
Toimintaohje vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ilmestynyt

2.4.2014
Selvitys: Vapaaehtoistyö on murroksessa

 

MAALISKUU 2014

31.3.2014
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma – Työryhmän loppuraportti

27.3.2014
Järjestöelämän suomi – englanti – suomi-sanasto

27.3.2014
Vanhustyön keskusliiton ja vakuutusyhtiö Ilmarisen Vuoden vanhusteko 2014 -palkinto haettavana

27.3.2014
Ryhdy vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi Pieni ele -keräykseen!

26.3.2014
Köyhyyskysely: Köyhä olet ja köyhänä pysyt

25.3.2014
RAY-avustusten haku vuodelle 2015

24.3.2014
Kuntaliitto: Toimeentulotuki siirrettävä Kelan tehtäväksi ja rahoitettavaksi

21.3.2014
Lapsiperheiden kotipalveluissa parannettavaa Itä-Suomessa

21.3.2014
Mitä kuuluu saateenkaarinuorille Suomessa? -tutkimus verkossa

17.3.2014
Asiakkaan äänellä – menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä -opas

17.3.2014
Selkokielen tarvitsijoita yhä enemmän – Selkokielen tarvearvio 2014 -julkaisu

16.3.2014
Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2013 kokoaa tietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydestä

15.3.2014
STM selvittää monialaista kuntoutusta

10.3.2014
Tuore opas MS-tautiin tai harvinaiseen neurologiseen sairauteen sairastuneen työllisyyden tueksi

3.3.2014
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2014 julkaistu


HELMIKUU 2014

28.2.2014
Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan saa jatkossa tarkistaa

25.2.2014
Järjestöjen teemapäiviä ja -viikkoja 2014

24.2.2014
Me maalla – menetelmäopas yhteisötyöhön -verkkojulkaisu

24.2.2014
Näe, koe, tee – Yhdistysten strategiaopas

18.2.2014
Sininauhaliitolta tutkimus maaseudun syrjäytyneistä

13.2.2014
STM: Työryhmä selvitti keinoja järjestöjen palvelutoiminnan turvaamiseksi

11.2.2014
Osallisuus ja vaikuttaminen – Tuore Nuorisobarometri 2013 verkossa

11.2.2014
MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa – Väestoliiton julkaisu

11.2.2014
Mihin RAY:n avustuksia pitäisi suunnata jatkossa ? – RAY:n kysely sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimiville

10.2.2014
Arvioinnin Help desk palvelee yhdistyksiä

10.2.2014
Järjestöille 308 miljoonaa euroa RAY:n tuotoista

4.2.2014
Suomalaisessa ruoka-avussa 1,7 miljoonaa ruoanjakelukertaa vuodessa

3.2.2014
Hyvinvoinnin maakunnalliset ja väestöryhmien väliset erot Suomessa 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia

 


TAMMIKUU 2014
31.1.2014
Selkokielinen opas kansalaisten vaikuttamisesta julkaistu

31.1.2014
YHTÄLÖ-opas – Yhdistyksen talous ja verotus: Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

23.1.2014
KELA: Henkilökohtaista Kela-neuvontaa erityisen tuen tarpeessa oleville sairaille ja vammaisille asiakkaille

20.1.2014
Verkkojulkaisu nuorisoalan ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä

20.1.2014
Uudistettu OK-opintokeskuksen Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -verkkomateriaali

20.1.2014
THL: Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi

15.1.2014
Yhteistyöllä hyvinvointia: Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä – selvitys

13.1.2014
“Siellä on suupielet korvissa! – Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta -julkaisu

13.1.2014
Lastensuojelun käsikirjassa kooste lastensuojelua koskettavista lakimuutoksista

13.1.2014
Yli neljännes työssäkäyvistä hoivaa läheistään – uusi tutkimushanke alkamassa
JOULUKUU 2013
20.12.2013
Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä – Tuore julkaisu verkossa

18.12.2013
Dialogi auttavissa verkkopalveluissa: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta -julkaisu
17.12.2013
Yhdistystoiminnan ABC – Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan
17.12.2013
Uusi Koti – maahanmuuttajan ja SPR:n ystävän kuvallinen asumisen ja asioinnin opas

16.12.2013
Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

16.12.2013
Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen pääsee aiempaa useampi

9.12.2013
Työhyvinvointisäätiön opas työyhteisöille: työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

2.12.2013
THL:ltä oppaat mielenterveyden ongelmista kärsiville perheille
2.12.2013
Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi -opas tueksi ja avuksi monialaiseen toimintaan
2.12.2013
Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoaMARRASKUU 2013

27.11.2013
Nuorten syrjäytyminen – tietoa, toimintaa ja tuloksia? – Kuntoutussäätiön tilaustutkimus eduskunnalle

27.11.2013
Järjestöbarometri 2013 julkaistu

26.11.2013
Unisefin Mukana-kampanja (14.11.2013- 30.4.2014) haastaa harrastus- ja vapaa-ajan toimijat parantamaan vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan

26.11.2013
nuortenelama.fi- verkkopalvelu tarjoaa monipuolista tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorille

26.11.2013
Vanhuuden ikäraja on nyt määritelty -72 vuotta – Eloisa ikä-ohjelman ja Taloustutkimuksen ikägallupin tuloksia

26.11.2013
Palkkatyössä kolmannella sektorilla – Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu

21.11.2013
Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa -handbook verkossa

21.11.2013
Tiedätkö lasten ihmisoikeuksista? Lapsiasiavaltuutetun tuore esite verkossa

19.11.2013
Uusi opas kertoo kattavasti työikäisille suunnatusta Kelan kuntoutuksesta

19.11.2013
Kaste-ohjelma kartoittaa valtakunnallisesti kokemusasiantuntijuuteen liittyvää toimintaa ja toimijoita

18.11.2013
KELA:Uusi kuntoutusmalli autismi- ja ADHD -oireisille nuorille

13.11.2013
Kansalaisyhteiskunta Nyt – julkaisu: Selvitys kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta

13.11.2013
kotitapaturma.fi-sivustolla tietoa, opetus- ja tiedotusmateriaalia tapaturmien ehkäisemiseksi

12.11.2013
Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena -raportti verkkojulkaisuna

11.11.2013
Verohallinto on päivittänyt ohjeen talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotuksesta

11.11.2013
SOSTEn järjestölakimies Anneli Pahtan verkkoluento (7.11.) yhdistyksen hallituksen tehtävistä ja vastuista katsottavissa netissä

11.11.2013
Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Esite selkokielellä

1.11.2013
Työttömän perusturvaa selkeytetään vuonna 2014

5.11.2013
Rakennamme sovintoa – Opas rikosten ja riitojen sovitteluun

5.11.2013
OK-opintokeskuksen uudistettu Kokouskäytännöt-verkkomateriaali

4.11.2013
Ammattiin opiskelevien kokemuksia ja ajatuksia liittyen osallisuuteen ja vaikuttamiseen – Ehyt ry:n julkaisu

 


LOKAKUU 2013

31.10.2013
Enemmistö kuntien tehtäviä koskeneeseen kyselyyn vastanneista tinkisi sote-palveluista sekä kulttuurista ja liikunnasta
31.10.2013
Tuore tutkimus: Ikääntyneet tarvitsevat räätälöityä teknologiaa sekä käyttötukea
28.10.2013
Työryhmä valmistelemaan erillistä viittomakielilakia

21.10.2013
Innokylän uusi Verkostot-osio tarjoaa virtuaalisia työskentely- ja yhteistyötiloja erikokoisille verkostoille

21.10.2013
Sanssi-kortilla nuoria töihin yhdistyksiin

21.10.2013
Eduskunnan kirjaston LATI-palvelussa julkaistu vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamista koskeva tietopaketti

17.10.2013
Kunnissa jo hyviä valmiuksia toteuttaa vanhuspalvelulakia

15.10.2013
Eläkeläisten etujärjestö EETUn raportti Huomisen kynnyksellä 2013 kertoo 55-79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

14.10.2013
Esteeton.fi on esteettömyystiedon keskus internetissä

14.10.2013
Turvallinen arki -tietopankki muistisairauteen sairastuneille henkilöille, muistisairaan läheisille, ikääntyneille puolisoille ja ammattihenkilöstölle

14.10.2013
Vuoden 2013 vanhusteko -palkinto ikäihmisten ulkoilutoiminnan edistämiselle

14.10.2013
Aivovammaliiton uusi Aivovaurio.fi–portaali tarjoaa tietoa ja tukea

14.10.2013
Palveluopas (2013-2014) omaishoitajille, vammaisille, pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

14.10.2013
Valtion liikuntaneuvoston ja Ikäinstituutin Liikunta ja ikääntyminen -julkaisu

14.10.2013
Kunnat kehittävät kekseliäästi kuntalaisten vaikuttamistapoja

14.10.2013
Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – Uudesta oppaasta ideoita toimintaan palvelutaloille ja yhteisöille

11.10.2013
Lapsi rikoksen uhrina – Tietoa väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmalle -opas – Oikeusministeriön tuore julkaisu

10.10.2013
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus – caseja ja keinoja – Tuore julkaisu erityisesti yhdistysten arvioinnin tueksi
8.10.2013
A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki-verkkosivusto on julkaistu
7.10.2013
THL haluaa turvata 7:n kohdan aloitteella kiireettömän perusterveydenhuollon kaikille

7.10.2013
Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen -verkkojulkaisu

7.10.2013
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 – STM:n ja OKM:n tuore verkkojulkaisu
1.10.2013
Päihdelinkki on julkaissut oma-aputyökalun rahapelaajille

1.10.2013
Kuntien oman sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön määrä kasvaa edelleen

1.10.2013
Kuntoutusportti.fi kokoaa monipuolisesti tietoa kuntoutuksesta, kuntoutuksen apuvälineistä ja kuntoutussuunnitelman sisällöistä


SYYSKUU 2013

23.9.2013
STM:n kuntakartoitus: Työllistymistä tukeva toiminta,työtoiminta ja työhönvalmennus sosiaalihuollossa

23.9.2013
Uudistunut Infopankki-verkkopalvelu kertoo Suomeen muuttaneille sosiaaliturvasta ja yhteiskunnan palveluista 12 kielellä

17.9.2013
THL:n Kouluterveyskysely: Nuoria kuunnellaan yhä useammin sekä koulussa että kotona

17.9.2013
Kokemuskoulutus-lehti on julkaistu

11.9.2013
Hyödynnä maksuton näkyvyys mielenterveys- ja päihdekampanjassa!

9.9.2013
Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelu avataan käyttöön 10. syyskuuta – Mukana Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Outokumpu

6.9.2013
Nuorten yksinäisyys on hiljaista, ikävää ja täynnä pelottavia ajatuksia – Yhteisvastuuhankkeen verkkokyselyyn vastasi 900 nuorta

2.9.2013
VAMPO:n seurantaraportti julkaistu – Katsaus Suomen vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) 2010-2015 toimeenpanon tilanteeseen
2.9.2013
Itä-Suomen aluehallintovirasto: Järjestöt ovat aktiivisesti mukana Itä-Suomen turvallisuustyössä


ELOKUU 2013

29.8.2013
Osatyökykyisten työllistymiseksi valmistui uudenlainen toimintakonsepti

28.8.2013
Riskiryhmiin kuuluvilla runsaasti terveyteen ja talouteen liittyviä ongelmia
28.8.2013
Kolmas sektori ja palkkatyö – Työ- ja elinkeinoministeriön tuore verkkojulkaisu

27.8.2013
Kun kulttuurit tulevat tiskille – Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa

21.8.2013
STM:n kuulemistilaisuus vammaislainsäädännön uudistamisesta katsottavana ja keskusteltavana Ota kantaa -sivustolla

19.8.2013
KELA: Tulottomia kotitalouksia on jo yli 20 000

19.8.2013
Tuore järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä – julkaisu myös verkossa

19.8.2013
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa

16.8.2013

Sosiaalialan selkokielinen sanasto julkaistu seitsemällä kielellä – tutustu verkossa

16.8.2013
Lapset & perheet -osio avattu sähköiseen vammaispalvelujen käsikirjaan

9.8.2013
Suomeen ensimmäinen vammaistutkimuksen professuuri vammaisjärjestöjen tuella

9.8.2013
Lapsiasiavaltuutetun Lasten sivut-verkkosivusto kertoo lapsille lapsen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista sekä apukeinoista eri ongelmatilanteiden kohtaamiseen

9.8.2013
Valtion nuorisoasian neuvottelukunta (Nuora) avannut nuoria koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa sisältävän sivusto

8.8.2013
Itsenäistymiskansio -opas verkossa – Monipuolinen tietopaketti itsenäiseen elämään suuntaaville nuorille

7.8.2013
‘Koen itse olevani tekijä – Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta’ – valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen tuore julkaisu verkossa


HEINÄKUU 2013

30.7.2013
Terveydenhuolto Suomessa – STM:n julkaisu verkossa
30.7.2013
Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi – Selkokielinen opas verkossa
5.7.2013
Sosiaalialan sanasto eri kieliversion julkaistu

 

KESÄKUU 2013:

24.6.2013
Vammaispalvelujen valtakunnallinen hanke on julkaissut viiden tarinan DVD:n asiakaspalvelutilanteisiin liittyvistä haasteista – Katsottavissa myös netissä
24.6.2013
Soste.fi-sivuilta löytyy arvioinnin tietopankki
19.6.2013
Palvelumuotoilun työkalupakki verkossa

18.6.2013
Työ- ja elinkeinoministeriö antaa heinäkuun alussa valtakunnallisen ohjeistuksen työttömien mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimintaan

18.6.2013
Moni vähimmäistyökyvyttömyyseläkkeellä oleva törmää työttömyysloukkuun

18.6.2013
Julkisen hallinnon Kansalaisneuvonta -palvelu avataan loppuvuonna 201313.6.2013
Kesälomien lähestyessä Kela muistuttaa asiakkaitaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin tärkeydestä

13.6.2013
Invalidiliitolta opas monikulttuuriseen järjestötoimintaan

13.6.2013
VAST VASTENSA – Opas romanien kanssa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille

12.6.2013
Räpäten ryhmässä – Nuorten tekemä menetelmäopas ammattilaisille jotka mukana ryhmätoiminnassa

12.6.2013
Innokylän kehittämisympäristöstä löytyy yli 500 käytäntöä

11.6.2013
Kansalaisraati ideoi suomalaisen demokratian kehittämistä

6.6.2013
Vanhuspalvelulaki astuu voimaan 1.7.2013Muokattu viimeksi: 09.03.2020