Tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja perheille

01.01.2020 - 30.06.2022 / Yksilöllinen tuki / Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri

Toimintaa järjestetään

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa ja välittää tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja perheille, jotka kaipaavat arkeensa rinnallakulkijaa.

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaansa ja huomiotaan tuettaville. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista.

Lisätietoa tukihenkilötoiminnasta piirin verkkosivuilla

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, tukihenkilötoiminta

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, perheet

Linkkejä

Verkkosivut