Migreeniyhdistyksen Joensuun vertaistukiryhmä

01.01.2018 - 31.12.2019 / Vertaisryhmä / Suomen Migreeniyhdistys ry:n Joensuun vertaisryhmä

Toimintaa järjestetään

Migreeniyhdistys tukee ja ohjaa päänsärkyjä sairastavia ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhdistys on tarkoitettu migreeniä, sarjoittaista päänsärkyä
(Hortonin neuralgia, cluster headache), kolmoishermosärkyä (trigeminusneuralgia) sekä harvinaisia trigeminovaskulaarisia päänsärkyjä sairastaville,
heidän omaisilleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Migreeniyhdistys valvoo jäsenistönsä etuja ja toimii asiantuntijana migreeniä ja muita vaikeita päänsärkyjä koskevissa asioissa. Yhdistys vaikuttaa päänsärkyjä koskevan tutkimuksen ja kuntoutuksen kehittymiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys lisää tietämystä päänsärkysairauksista sekä niitä sairastavien että muun väestön ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Yhdistyksen tarjoama vertaistuki auttaa arjen karikoissa. Samat ongelmat toistuvat migreeniä sairastavien elämässä. Joku on jo voinut ratkaista niitä omalla kohdallaan ja on valmis ja pätevä neuvomaan. Vertaistoiminnan paras puoli on se, että toinen migreeniä sairastava todellakin ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa.

Tiedotamme tapaamisista ja muista tapahtumista Pohjois-Karjalan Facebook -ryhmän sekä sähköpostin kautta:

Vertaisryhmän vetäjä: 
Marja-Leena Hiltunen,  migreeni.joensuu@gmail.com

Sähköposti: herttakaisa.kettunen@migreeni.org

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Teemat

kokemusasiantuntijuus, sairastaminen, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, vertaistuki

Avainsanat

vertaisryhmät, migreeni, vertaistuki, päänsärkysairaudet

Kohderyhmä

kaikille, läheiset ja omaiset, pitkäaikaissairaat, potilaat

Ikäryhmä

kaikenikäiset