Sporttikummitoiminta

01.08.2019 - 31.12.2022 / Muu ryhmämuotoinen tuki, Yksilöllinen tuki / Pelastakaa Lapset ry – Itä-Suomen aluetoimisto

Toimintaa järjestetään

Liikkumisen riemua, auttamisen iloa ja onnistumisen hetkiä!

Sporttikummitoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset toimivat lasten ja nuorten liikunnallisena tukijoina ja harrastuskavereina. Toiminnan kohteina ovat lapset, joiden omilla vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia tai voimavaroja olla mukana lapsen harrastuksessa tai muuten tukea lasta liikkumaan.

Lisätietoja Pohjois-Karjalan Sporttikummitoiminnasta:
Ismo Nuutinen puh. 050 313 0439
ismo.nuutinen@pelastakaalapset.fi

Tervetuloa mukaan!


Lisätietoa Sporttikummitoiminnasta Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla

Osoitteet

  • Pelastakaa Lapset ry - Itä-Suomen aluetoimisto

    Länsikatu 15, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Pelastakaa Lapset ry - Itä-Suomen aluetoimisto

Länsikatu 15, Joensuu, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, tukihenkilötoiminta, urheilu ja liikunta, vapaaehtoisuus

Kohderyhmä

kaikille, miehet, naiset, opiskelijat, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)