Reumayhdistyksen vertaistukijaostot

01.01.2017 - 31.12.2018 / Vertaisryhmä / Joensuun Reumayhdistys ry

Toimintaa järjestetään

Joensuun reumayhdistys ry toimii reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi, edistää jäsenten terveyttä ja toimintakykyä, tukee sairastuneiden elämänhallintaa sekä tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa. Joensuun Reumayhdistyksessä toimii sairausryhmäkohtaiset vertaistukijaostot.

 

Selkärankareumajaosto
Jaosto tarjoaa tietoa, vertaistukea ja mahdollisuuden tavata toisia selkärankareumaan sairastuneita. Jaosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

 

Fibromyalgiajaosto
Jaosto tiedottaa jäsenilleen fibromyalgiaan liittyvistä asioista järjestämällä koulutus- ja virkistystoimintaa sekä antamalla vertaistukea. Kokoontumisia on kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jaostolla on myös tukihenkilöitä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa varten.

 

Nivelreumajaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä nivelreumaa sairastavien välillä. Toiminnalla edistetään omasta terveydestä huolehtimista ja ehkäistään syrjäytymistä. Jaosto järjestää yhteistapaamisia ja -toimintaa.

 

Nuortenjaosto
Nuortenjaosto tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia reumaan sairastuneita nuoria. Nuorten on mahdollista saada toisilta nuorilta tietoa, tukea ja vinkkejä, jotka auttavat pitämään huolta omasta terveydestä.

 

Reumavanhempien jaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä reumaa sairastaville vanhemmille ja tarjoaa vertaistukea. Kokoontuu tarvittaessa ja kokoontumisiin voi tulla yhdessä lastensa kanssa.

 

Sjögrenin syndrooma -jaosto
Jaosto jakaa tietoa Sjögrenin syndroomasta jäsenille, tekee sitä tunnetuksi mm. lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle sekä on tukena uusille sairastuneille henkilöille. Jaostossa tehdään yhteistyötä myös muiden reumasairaiden kanssa sekä osallistutaan luennoille ja asiantuntijaseminaareihin.

 

Lisätietoja vertaistukijaostojen toiminnasta ja kokoontumisista yhdistyksen toimistolta Siltakatu 20 A, 4 krs, Joensuu, avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11 – 15.
Puh. 050 462 7322, reuma.joensuu@outlook.com
sekä puheenjohtajalta Seppo Lehikoiselta, puh. 050 080 8396, seppo.lehikoinen@suomi24.fi

 

Nettisivut: http://www.joensuunreumayhdistys.fi

 

Teemat

sairastaminen

Avainsanat

vertaistuki, vertaisryhmät, reuma, selkäsairaudet

Kohderyhmä

pitkäaikaissairaat, potilaat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu