Reumayhdistyksen vertaistukijaostot

02.01.2020 - 31.12.2023 / Vertaisryhmä / Joensuun Reumayhdistys ry

Toimintaa järjestetään

Joensuun Reumayhdistys toimii alueensa reumasairaiden yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. Yhdistys edistää ja vahvistaa jäsentensä tietoutta reumasairauksista koulutuksella, tiedotuksella ja neuvonnalla. Kannustamme jäsenistöä huolehtimaan terveydestään, harrastamaan liikuntaa ja olemaan aktiivisia oman sairautensa hoidon suhteen. Virkistystoiminnalla aktivoidaan jäseniä tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja saamaan vertaistukea sekä voimia arkeen.

Joensuun Reumayhdistyksessä toimii sairausryhmäkohtaiset vertaistukijaostot. Vertaistukija on itse sairastava, jolla on oma kokemus reumasairaudesta. Pitkään reumaa sairastaneiden omat kokemukset sairauden kanssa pärjäämisestä arjessa kannustavat ja tukevat toisia vastaavanlaisia sairauksia sairastavia.

Fibromyalgiajaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä fibromyalgiaa sairastavien välillä. Jaoston toiminnan tarkoituksena on tiedottaa fibromyalgiaan liittyvistä asioista järjestämällä koulutus- ja virkistystoimintaa sekä antamalla vertaistukea. Kokoontumisia on kerran kuussa sunnuntaisin kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jaostolla on myös tukihenkilöitä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa varten.

Nivelreumajaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä nivelreumaa sairastavien välillä. Toiminnan tarkoituksena on edistää omasta terveydestä huolehtimista ja ehkäistä syrjäytymistä. Jaosto kokoontuu keskustelu- ja vertaistukiryhmänä kerran kuukaudessa maanantaisin kevät- ja syyskaudella.

Reumavanhempien jaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä reumaa sairastaville vanhemmille ja tarjoaa vertaistukea. Kokoontuu tarvittaessa. Ryhmään ovat tervetulleita myös lasta suunnittelevat tai sitä odottavat. Ryhmään voi tulla lasten kanssa.

Selkärankareumajaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä selkärankareumaa sairastavien välillä. Jaosto tarjoaa tietoa, vertaistukea ja mahdollisuuden tavata toisia selkärankareumaan sairastuneita. Jaosto kokoontuu tarvittaessa.

Sjögrenjaosto
Jaosto toimii yhdyssiteenä Sjögrenin syndroomaa sairastavien välillä. Jaoston tavoitteena on toimia vertaistukena sekä lisätä tietoa sairaudesta luentojen, keskustelujen ja painetun materiaalin avulla. Jaosto kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin joko illalla tai päivällä.

Lisätietoja vertaistukijaostojen toiminnasta ja kokoontumisista yhdistyksen toimistolta

Siltakatu 20 A, 4 krs, Joensuu,
avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11 – 15.
Puh. 050 462 7322, reuma.joensuu@outlook.com,´

puheenjohtajalta Seppo Lehikoiselta,
puh. 050 080 8396, seppo.lehikoinen@suomi24.fi

Nettisivut: www.joensuunreumayhdistys.fi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Teemat

sairastaminen

Asiasanat

vertaistuki, vertaisryhmät, reuma, selkäsairaudet

Kohderyhmä

pitkäaikaissairaat, potilaat

Ikäryhmä

kaikenikäiset