Joensuun seudun omaishoitajat ry:n toimintaa, ryhmiä ja vertaistukea

01.01.2019 - 31.12.2022 / Harrasteryhmä, Vertaisryhmä, Virkistys / Joensuun seudun Omaishoitajat ry

Toimintaa järjestetään

Yhdistys on toiminut 20 vuotta omaishoitajien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi toiminta-alueellaan (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi). Tavoitteena on turvata omaishoitoperheille mahdollisuus saada ammattilista järjestölähtöistä tukea ja ohjausta sekä kehittää erilaisia omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja.

 • Yhdistys järjestää erilaisia valmennus- ja vertaisryhmätoimintaa sekä matkoja, retkiä ja tapahtumia omaishoitajille sekä omaishoitoperheille ja lisäksi jäsenille suunnattua toimintaa.
 • Teemme paljon yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, oppilaitosten, järjestöjen sekä seurakuntien kanssa.
 • Tarjolla on myös erilaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja omaishoitajien tukemiseksi.

Toimintamme ovat tervetulleita kaikenikäiset, erilaisissa omaishoitotilanteissa erityislastaan, puolisoaan, vanhempaansa tai muuta läheistään auttavat omaiset, jotka pitävät huolta läheisestään joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Virallista omaishoitajuutta tai yhdistyksen jäsenyyttä ei edellytetä.

Yhdistyksen Vertaistuelliset ryhmät ovat ohjattuja toiminnallisia ja/tai keskustelumahdollisuuksia tarjoavia ryhmiä. Ryhmät ovat tarkoitettu eri ikäisille erityislastaan, puolisoaan, vanhempaansa tai muuta läheistään hoitavalle omaishoitajille ja/tai omaishoitoperheille.

Tietoa eri ryhmistä:https://joensuunseudunomaishoitajat.fi/toiminta/

Ilmoitamme tapahtumista kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenkirjeessä sekä Karjalan Heilin, Karjalaisen ja Outokummun Seudun –lehdissä.
Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen kotisivuilta: https://joensuunseudunomaishoitajat.fi/tapahtumat/

OmaisOiva – toiminta

 • Omaishoitajaliitto ry:n ja 30 paikallisyhdistyksen yhteinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista ja ehkäistään omaishoitoperheiden syrjäytymistä.
 • Ovet – omaishoitajavalmennus (16h) on maksutonta ryhmätoimintaa omaishoitajille. Valmennuksen aikana omaishoitaja saa vertaistukea ja tietoa sosiaalituista ja – palveluista. Ryhmässä on mahdollisuus käsitellä omaishoitotilanteen tuomaa muutosta, saada konkreettista ohjausta hoivatyöstä ja avustamisesta. Virallista omaishoitajuutta, eikä yhdistyksen jäsenyyttä edellytetä. Valmennusryhmiä pidetään eri paikkakunnilla ja niihin on jatkuva haku. Lisätiedot ja haku: http://joensuunseudunomaishoitajat.fi/ovet-valmennus/
 • OmaisOiva -kahvilat tarjoavat virkistystä, tietoa ja hengähdystauon arjesta ilman sitoutumista pysyvämpään toimintaan eri paikkakunnilla vaihtuvin teemoin.
 • OmaisOiva -kioskit tarjoavat lyhytkestoisia infoja omaishoitoasioista erilaisissa yleisötilaisuuksissa, oppilaitoksissa, terveydenhuollossa järjestettyjen ensitietopäivien yhteydessä sekä hoito- ja hoivapalveluissa. Tulemme pyydettäessä tapahtumaasi kertomaan toiminnastamme ja omaishoitajuudesta!
  Lisätietoa Omaisoiva-toiminnasta

ALISA – Alaikäiset sairaasta omaisestaan huolehtivat

 • ALISA-projektin päämääränä on tukea pitkäaikaissairaasta, vammautuneesta tai päihderiippuvaisesta vanhemmastaan tai muusta perheenjäsenestään huolehtivia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perhettään käsittelemään sairauden aiheuttamaa kuormitusta.

TIETTY – Tie takaisin työelämään –hanke

 • Tietty-hanke on suunnattu työikäisille omaishoitajille tukemaan heidän työelämään siirtymistä tai palaamistaan mahdollisesti pitkänkin hoitotilanteen päättyessä tai sen aikana. Hankkeessa käynnistetään ryhmätoiminta tukemaan osallistujien hyvinvointia sekä edistämään heidän toiminta- ja työkykyään. Osallistumisen mahdollistamiseksi järjestetään sijaisia huolehtimaan omaisesta ryhmän ajaksi.

 

Yhteystiedot:

Toimisto: Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu, 0400 377 757, toimisto@jnss-omaishoitajat.fi

Nettisivut:
http://www.joensuunseudunomaishoitajat.fi

Facebook: https://www.facebook.com/JoensuunseudunOmaishoitajatJaLaheisetRy

Yhdistys:
Puheenjohtaja, 0400 273 551

OmaisOiva:
Seija Ollaranta, toiminnanjohtaja, OmaisOiva, Ovet –valmennus ja vapaaehtoistyö, 050 528 3909, seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi
Merja Tanskanen, omaistoiminnanohjaaja, vertaisryhmät ja jäsenasiat, 040 054 4244, merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi

Alisa –projekti:
www.alisaprojekti.fi
Kirsi Hokkila, projektipäällikkö, 040 481 8078, kirsi.hokkila@alisaprojekti.fi
Anne Korppinen, suunnittelija, 0400 356 656, anne.korppinen@alisaprojekti.fi

Tietty –hanke:
Kirsi Ryynänen, hankevastaava, 0400 213 903, kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti, Ilomantsi

Kaupunginosa / Kylä
Kontiolahti, Joensuu, liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Ilomantsi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, omaistoiminta

Asiasanat

vertaistuki, vertaisryhmät, omaishoitajat, omaisoiva, omaistoiminta, omaiset

Kohderyhmä

läheiset ja omaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset