Sveitsin Ystävät Itä-Suomessa

Sveitsin Ystävät Suomessa-SYS ylläpitää ja kehittää ystävyyssuhteita Suomen ja Sveitsin välillä. Yhdistys on perustettu vuonna 1948. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Suomessa tunnetuksi sveitsiläistä yhteiskuntaa, luontoa ja historiaa sekä kulttuuri- ja talouselämän saavutuksia, ylläpitää ja kehittää maittemme välisiä hyviä suhteita järjestämällä erityyppisiä esitelmä- ja infotilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, retkiä ja illanviettoja. Toiminta tapahtuu eri puolilla Suomea sijaitsevien paikallisosastojen järjestämänä.

Yhdistyksen historiaa ja tavoitteita

Yhdistyksemme perustettiin 8. huhtikuuta 1948, Sveitsissä pari vuotta aikaisemmin perustetun Suomen Ystävät Sveitsissä -yhdistyksen innostamana. Yhdistyksen nimeksi valittiin Sveitsin Ystävät Suomessa (SYS).

Sääntöihin kirjattiin seuraavat tavoitteet: Tehdä Suomessa tunnetuksi Sveitsin nykyisen yhteiskuntaelämän eri aloilla vallitsevia oloja, luontoa ja historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Sveitsin välisiä hyviä suhteita. Yhdistyksen toiminnalle on antanut painavuutta se seikka, ettei maidemme välille Sveitsin valtiomuodosta johtuen ole solmittu kulttuurisopimusta.

SYS-Yhdistys pyrkiikin resurssiensa rajoissa edistämään kulttuurivaihtoa Sveitsin suurlähetystön ja Suomen Opetusministeriön tuella.

Sveitsin Ystävät Suomessa-SYS-Palvelumuotoja

– Jäsenille lähetetään vuosittain neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeiden mukana tulee kaksi kertaa vuodessa saksan- ja osittain suomenkielinen “Finnland Magazin” -jäsenlehti, joka painetaan ja toimitetaan Sveitsissä, Suomen Ystävien seuran toimesta. Suomessa toimiva SYS:n tiedotustiimi ideoi ja avustaa toimitustyötä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat julkiset tilaisuudet, kuten esitelmä- ja elokuvaillat, matkailutilaisuudet, konsertit ja näyttelyt sekä ohjelmalliset illanvietot ja retket. Puolivuosisataisen historiansa aikana yhdistys on vastaanottanut korkeatasoisia ja arvovaltaisia sveitsiläisiä tiedemiehiä, asiantuntijoita ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet maansa yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri aloja tunnetuksi suomalaiselle yleisölle. Usein nämä tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähetystön kanssa.

SYS-Stipenditoiminta

– Vuonna 1963 yhdistykseen perustettiin stipendirahasto, jonka tarkoituksena on myöntää apurahoja Sveitsin kansalaisille, joilla on tavoitteena tutustua maassamme Suomen kulttuuriin sekä tehdä sitä Sveitsissä tunnetuksi kirjoituksin, esitelmin ym. vastaavin keinoin. Sisaryhdistyksen, Sveitsin Suomen Ystävien seuran jo vuonna 1948 perustama ”Schweizerische Stiftung für Stipendien an Förderer und Bewahrer finnischer Kultur” on myöntänyt vastaavasti apurahoja suomalaisille. Sen esimerkki olikin kannustimena meidän stipendirahastomme perustamiselle.

Yhdistyksen stipendijaosto myöntää stipendit sveitsiläisille hakijoille ja antaa sisaryhdistykselle lausuntonsa suomalaisista anojista. Rahaston avulla on tuettu myös musiikkiryhmien ja orkestereiden vierailuja sekä näyttelyiden järjestämistä.

Sisaryhdistyksen aloitettua vuonna 1949 apurahan myöntämisen pääesikunnan nimeämille suomalaisille upseereille, on meidän stipendirahastostamme myönnetty vuodesta 1970 alkaen vastaavasti apurahoja sveitsiläisille upseereille. Tämä upseereiden tutustuttaminen ystävämaahan jatkuu edelleen keskeytymättä. Puolustusvoimat on järjestänyt vuosittain kahdelle sveitsiläiselle upseerille sotilaallisen ohjelman noin kahdeksi viikoksi ja yhdistys avustanut siviiliohjelman laatimisessa stipendien saajien toivomusten mukaan saman pituiseksi ajaksi.

SYS-Apurahoja Sveitsiin

– Välitämme Suomessa asuville hakijoille sisarseuramme Suomen ystävät Sveitsissä (SVFF) säätiön (Stiftung für Studienbeiträge) apurahoja. Apurahat on suunnattu tieteen ja taiteen ja eri ammattialojen edustajille Sveitsissä tapahtuvaa lyhytaikaista projektia tai tutustumista varten.


Toimiala

Yhdistys, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset

Teemat

monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö

Asiasanat

monikulttuurisuus, ystävyysseurat, jäsenilta

Kohderyhmä

jäsenet, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Poukamankatu 15 A 24, 70340 Kuopio

Yhteystiedot

Kotikunta: Kuopio
Sähköposti:
siljariitta.laituri@gmail.com
Puhelin: 040-7487160

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen verkkosivu

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Kunta
Joensuu, Kuopio

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu

Postiosoite

Poukamankatu 15, 70340 Kuopio, Suomi