Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys aloitti toimintansa Joensuussa vuonna 1986 nimellä Pohjois-Karjalan parapsykologinen seura. Parapsykologisen seuran nimi muutettiin vuonna 2004 Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry:ksi. Yhdistys ei ole sitoutunut aatteellisiin tai uskonnollisiin suuntauksiin, vaan pyrkii välittämään tietoa sekä tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti.

Yhdistyksen päämääränä on kasvattaa ja avartaa ihmisten tietämystä, tietoisuutta ja itsetuntemusta, tukea henkistä kasvua sekä kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti niin henkistä kuin ruumiillista hyvinvointia. Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja organisoi kursseja, harraste- ja teemaryhmiä sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki mielen ja kehon tasapainosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet.


Toimiala

Harrasteyhdistykset

Teemat

harrastus ja vapaa-aika

Asiasanat

harrastukset, vapaa-aika, henkinen hyvinvointi

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Yhteystiedot

Sähköposti:
riikkak99@gmail.com
Puhelin: 050 4665163

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen verkkosivut

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu