Pielisen Tietäjäkeskus ry

Pielisen Tietäjäkeskus ry.:n tarkoituksena on edistää suomalaisen tietäjä- ja shamaanitradition jatkumoa, erityisesti vaalien sen nykyilmentymiä ja syvää luontoyhteyttä. Pielisen Tietäjäkeskus ry. kokoaa yhteen, elää todeksi, elävöittää ja edistää karjalaiselle kulttuurille ainutlaatuisia tietäjäperinteitä, kuten vuodenkierron ja luonnonilmiöiden seuraaminen, kansanparantaminen,
kansanrunous, sekä ruoka-, käsityö- ja rakennusperinteet.

Yhdistyksen tavoitteena on hankkia toimintaan keskuspaikka, jossa astutaan myyttiseen aikaan ja tilaan, taiteen ja pyhän piiriin. Keskuksessa rakennutetaan, kunnostetaan ja ylläpidetään siihen kuuluvia perinteisiä karjalaisia rakennuksia.

Pielisen Tietäjäkeskus ry. näkee, että tietäjyyden lähde on syvässä ja vastavuoroisessa luontosuhteessa. Yhdistys vaalii luonnon monimuotoisuutta ja lajien tasa-arvoa. Yhdistys opastaa luonnonmukaiseen elämään ja luonnon ehdoilla elämiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on elävöittää unohdettuja tradition osia; muistaen, päivittäen ja eläen niitä nyky-yhteiskunnassa. Yhdistystoiminta perustuu tutkittuun tietoon ja elävään pohjoiseen traditioon, jonka ydin on karjalaisessa, suomalaisessa, itämerensuomalaisessa ja suomalaisugrilaisessa kulttuuriperinteessä.

Vuodenkiertoon ja mytologioihin pohjautuvat juhlat, seremoniat ja rituaalit ovat yhdistyksen toiminnan perusta. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea tietäjätradition uutta luovia toimintatapoja ja työmenetelmiä. Yhdistyksen tavoitteena on saattaa tietäjä- ja shamaaniperinne kiinteäksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja koko yhteiskuntaa.

Pielisen Tietäjäkeskus ry. edistää kansanparannuksen tuntemusta, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä, sekä kansanomaista lääkintätietoutta ja luonnonmukaisia parannuskeinoja. Yhdistys nostaa esiin vanhaa saunatraditiota ja sen lääkinnällistä ja elämänkiertoon liittyvää
käyttöä.

Yhdistys tuo yhteen kansanomaisen ja shamanistisen taiteen tekijöitä ja luo toimintaedellytyksiä kulttuuri- ja perinnetapahtumien sekä verkostoitumisen avulla.

Matkailullisesti yhdistys tuo esiin ja välittää Pielisen Karjalan ainutlaatuista shamanistista luonnetta ja historiaa suomalaisen tietäjyysperinteen voimapaikkana. Tämä toteutuu luonnon ja paikalliskulttuurin pyhiä paikkoja kunnioittaen. Esivanhempien muinaiset asuinsijat, kokoontumispaikat ja kulkureitit ovat yhdistyksen toiminnalle olennaisia.

Pielisen Tietäjäkeskus ry. tekee kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä. Keskus luo linkkejä alkuperäiskulttuureihin, välittää niiden maailmankuvaa, edistää verkostoitumista ja järjestää kansainvälisiä projekteja.

Yhdistys saattaa yhteen ihmisiä, joilla on kiinnostus tietäjyyteen: Shamanistisiin juuriin, karjalaiseen kulttuuriin ja mytologiaan, luonnonvoimiin, luonnonmukaiseen elämäntapaan sekä yhteisöllisyyteen. Yhdistys edesauttaa jäsenten ja toimintaan osallistuvien voimaantumista ja
hyvinvointia, lähtökohtana kulttuuriset juuret ja luontosuhde.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
• harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• harjoittaa kansanparannusta, rituaaleja, seremonioita ja vuotuisjuhlia
• tekee aloitteita viranomaisille tietäjyyden ja shamaaniuden edistämiseen liittyvissä asioissa
• on yhteistoiminnassa alan järjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
• järjestää maksullisia kursseja, tapahtumia, konsertteja ja muita kulttuuritilaisuuksia
• järjestää talkoita ja vapaaehtoistyöleirejä
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
• julkaista toimintaan liittyviä tiedotusmateriaaleja
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
• toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.


Toimiala

Kulttuurialanyhdistykset

Teemat

kulttuuri ja taide

Asiasanat

tietäjätraditio, tietäjyys, shamanismi, kansanparannus, myytti, seremoniat, rituaalit, vuodenkierto, luonnonmukaisuus, parannus, saunatraditio, pielinen, pyhät paikat, esivanhemmat, alkuperäiskulttuurit, mytologia, luonnonvoimat, luonto, perinteet, kulttuuri, runous, taide, tapahtumat, kansainvälisyys, yhteisöllisyys, hyvinvointi

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Yhteystiedot

Sähköposti:
info@tietajakeskus.org

Lisätietoa verkossa

Kotisivut

Facebook
Instagram
YouTube

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu, Lieksa

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Lieksa