Toimijat


Nuorisoseurat Pohjois-Karjala on Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Joensuussa. Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Kasvatusnäkemyksemme mukaisesti nuorisoseuratoiminnassa kasvaa osallistuvaksi, avoimeksi Lue lisää…


Yhdistys järjestää suomalais-venäläiseen yhdessäoloon liittyviä tapahtumia, joiden kautta tutustutaan venäläiseen elämäntapaan ja kulttuuriin: luentoja, seminaareja käsityöpajoja, ruoanlaittoa, retkiä sekä matkoja. Yhdistys tukee venäjän kielen käyttöä ja oppimista.  


Erilaista senioreille suunnattua toimintaa, matkoja, kerhoja, luentotilaisuuksia, kokouksia. Pitää yllä senioreiden aktiivista elämää    


Karelia Golf ry on urheiluseura, joka järjestää ympärivuotista golfiin liittyvää kilpailu-, seura-, ja valmennustoimintaa Kontioniemen 18 reikäisellä kentällä, Pilkon golfalueella ja Mehtimäen Golfhallilla.  


Seuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää monipuolista, terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntaharrastusta, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille.Tarjoamme monipuolista voimisteluliikuntaa ja sitä kautta elämäniloa, elämyksiä ja energiaa jäsenillemme lapsille, nuorille ja aikuisille, eri puolella kaupunkia. JoenVoLi järjestää monipuolista aikuisten ryhmäliikuntaa, Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä sekä vahvistaa ja kehittää kaikin tavoin ja kaikilla alueilla Pohjoismaiden kansojen yhteistyöpyrkimyksiä Pohjolassa ja sen ulkopuolella. Yhdistys järjestää ja tukee monenlaista toimintaa: Pohjolan Pidot ym. teematapahtumat Jäsenmatkat Pohjoismaiset vieraat ja vierailut Lue lisää…


Pohjois-Karjalan CP-yhdistys järjestää teemapäiviä, kuten ratsastusta ja seminaareja. Suomen CP-Liiton ja yhdistyksen yhteistyö on keskeinen osa toimintaamme. Yhteistyöllä pyritään  mm. parantamaan tiedonkulkua kumpaankin suuntaan. Myös edunvalvonta-asiat ovat meidän arkipäiväämme


Yhdistyksen pääasiallinen toimiala on kuvataide sen kaikissa muodoissaan. Yhdistys järjestää vuosittain Taidekartta -näyttelyitä eri puolilla maakuntaa, muualla Suomessa ja ulkomailla. Se pyrkii edistämään erityisesti maaseudulla asuvien kuvataiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja taiteilijoiden kaikkinaista yhteistoimintaa ja taiteen tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla.


Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten aineellisten, henkisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen sekä turvallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaminen yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Yhdistys järjestää monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa jäsenilleen esitelmien, luentojen ja erilaisten tapahtumien muodossa. Matkat ja retket koti- ja ulkomaisiin kohteisiin avartavat Lue lisää…


Pohjois-Karjalan neuroyhdistys on yksi Suomen neuroliiton jäsenjärjestöistä. Yhdistys on 1975 perustettu rekisteröity yhdistys. Jäseniä ovat multippeliskleroosia (MS) ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat henkilöt sekä heidän läheisensä. Yhdistyksessä on myös kannattajajäseniä. Jäseniä on tällä hetkellä noin 250. Yhdistyksen tarkoitus on Lue lisää…


Yhteensä: 844