Omaisosaajat

Omaisosaajat – Tie takaisin työelämään hanke -TIETTY-on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n käynnistämä laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda työikäisille omaishoitajille mahdollisuuksia vertaistuelliselle kohtaamiselle, edistää hyvinvointia ja jaksamista sekä edesauttaa mahdollista työelämään palaamista käynnistämällä tarveperustaista ryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta, joihin osallistuminen mahdollistetaan kehitettävillä sijaistamistoiminnoilla.

Toiminnassa keskeistä on auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista, joita voi hyödyntää työelämään pääsemiseksi. Tarkoituksena on myös auttaa tiedostamaan omaishoitajuuden tuoma kokemus ja osaaminen osana työelämätaitoja.

Hanke toimii Joensuun alueella ja on suunnattu työikäisille Joensuun kantakaupunkialueen omaishoitajille.


Toimiala

Muu, Omais- ja läheisyhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, omaistoiminta, työllisyys, osallisuus

Kohderyhmä

kuntoutujat, läheiset ja omaiset, työssäkäyvät, työttömät, miehet, naiset

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu

    Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu

Yhteystiedot

Kotikunta: Joensuu
Sähköposti:
kirsi.ryynanen@jnss-omaishoitajat.fi
Puhelin: +358400213903

Lisätietoa verkossa

www.omaisosaajat.fi

Omaisosaajat

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu

Kirkkokatu 16, Joensuu, Suomi