Nurmes-seura ry

Seuran tarkoituksena on

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
 • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus ja julkaisutoimintaa,
 • harjoittaa museotoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä
 • muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista
 • harrastustoimintaa sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Toimiala

Yhdistys, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Kulttuurialanyhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja taide

Asiasanat

kotiseutu, asuinympäristö, kulttuuri, nurmes, yhdistys

Kohderyhmä

kuntalaiset, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

 • Postiosoite

  Kotiniementie 2, 75530 Nurmes

Yhteystiedot

Kotikunta: Nurmes
Sähköposti:
nurmes.seura@gmail.com
Puhelin: 044 017 0813

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Nurmes

Kaupunginosa / Kylä
Nurmes

Postiosoite

Kotiniementie 2, 75530 Nurmes, Suomi