Joensuun Setlementti ry

Joensuun Setlementti on paikallinen monialatoimija. Toimialojamme ovat nuorisotyö, seniorityö, monikulttuurinen työ sekä lähiö- ja yhteisötyö. Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnassamme luodaan edellytyksiä sille, että jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä, ilmaista itseään ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Joensuun Setlementin toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

 

Nuorisotyö

Joensuun Setlementin nuorisotyö perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen. Sosiokulttuurisella innostamisella tarkoitamme toimintatapaa, jossa keskeistä on ryhmään kuulumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteenamme on, että toiminnassa mukana olevat ovat itse aktiivisia ja ideoivia toimijoita. Sukupuolisensitiivisellä työotteella tarkoitamme, että otamme toiminnassamme huomioon sukupuoleen liittyviä erityispiirteitä. Ohjaajillamme on herkkyyttä ja osaamista huomioida sukupuolen monimuotoisia merkityksiä. Teemme toiminnassamme näkyviksi ja kyseenalaistamme sukupuoliin liittyviä stereotyyppisiä malleja sekä rohkaisemme ja autamme kävijöitämme löytämään omalta tuntuvan tavan toteuttaa itseään ja sukupuoltaan.

Joensuun Setlementin nuoristyöhön kuuluu Tyttöjen Tuvat  ja Poikien Tuvat, teematorstait, pienryhmät sekä vapaaehtoisuuteen pohjautuva Isosisarustoiminta.

Lisää tietoa Joensuun Setlementin nuorisotyöstä löydät täältä.

 

Seniorityö

Joensuun Setlementin senioritoiminta on eläkeikäisille suunnattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminta sisältää vapaaehtoistoimintaa, teemailtoja, tapahtumia ja pienryhmiä, joista tiedotamme kotisivuillamme. Järjestämme kaikille avointa toimintaa Joensuussa, Noljakassa, Enossa, Uimaharjussa, Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa ja Reijolassa. Toimintamme on maksutonta.

Viikoittaiset ryhmätoiminnat ovat kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata ihmisiä, kahvitella ja osallistua yhdessä suunniteltuun ohjelmaan. Retkiä, musiikkia, vierailijoita, taidetta, liikuntaa, pelailua… Mitä vain! Tärkeintä toiminnassa on olla yhdessä porukka, jossa kaikilla on mukava ja hyvä olla. Toimintamme on kaikille avointa ja ei vaadi sitoutumista. Voit käydä ryhmässä silloin kuin sinulle sopii! 

Seniorityön vapaaehtoistoiminnassa voit toimia ryhmävapaaehtoisena silloin kuin sinulle sopii tai kaverina toiselle eläkeläiselle seniorikaveritoiminnassa. 

Ryhmävapaaehtoisena voit järjestää toimintaa ryhmässä, keitellä nokipannukahvia retkillä tai muuten vain auttaa ryhmätoiminnassa tai tapahtumiemme järjestämisessä.  Helppoa! Seniorikaverina vietät aikaa toisen kanssa mielekkään tekemisen parissa. Voitte käydä teatterissa, kalassa, kävelyllä tai vaikka pullakahvilla. Vapaaehtoiset seniorikaverit saavat toimintaan tullessaan kevyen perehdytystuokion.

Joensuun Setlementin seniorityö

Lisätietoja 

Riitta Koivula 040 767 2162

 

Monikulttuurinen työ

Monikulttuurinen työ näkyy kaikissa Joensuun Setlementin toimintamuodoissa. Järjestämme myös Global Friday -monikulttuurista kohtaamispaikkatoimintaa. Global Friday -toiminnassa voit tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Kokoontumispaikkana on Joensuun Setlementin Tupa-tila (Niskakatu 4).

Lisää tietoa Global Friday -toiminnasta löydät täältä.

 

Lähiö- ja yhteisötyö

Rantakylässä (Pataluodonkatu 2) järjestetään maanantaisin klo 16.30 – 18 rentoa vatsatanssin opettelua ja yhdessä keskustelua. Lisätietoa: Hanaa Hamdan 040 158 1794  hanaa.hamdan(a)setlementtijoensuu.fi

Joensuun Setlementti toteuttaa myös asumisen ohjausta maahanmuuttajille.

 

Joensuun Setlementti ei vastaa Setlementtiasunnoista. Tietoa Setlementtiasunnoista löytyy täältä.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset, Harrasteyhdistykset, Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Lapsi- ja perheyhdistykset, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Nuorisoyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutuminen, eläkeläistoiminta, lapsuus ja perhe-elämä, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, nuoruus, harrastus ja vapaa-aika, kaveritoiminta, kulttuuri ja taide, muu, osallisuus, sosiaali ja terveys, tapahtuma, teemapäivät ja -viikot, tempaus, tukihenkilötoiminta, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

lapset ja nuoret, nuorisotyö, poikien tupa, poikatyö, tyttötyö, moninaisuus, moninaisuustyö, kohtaaminen, osallisuus, osallistaminen, avoin kohtaamispaikka, joensuu kohtaamispaikat, kohtaamispaikat, Kohtaamispaikka, Kohtaamispaikkoja, kohtaamispaikkoja ikäihmisille, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, nuoret, nuori, nuorille, nuoriso, vapaaehtoisuus, vapaaehtoinen, vapaaehtoistoiminta, vapaa-aika, vapaa-ajan toiminnat, seniorit, seniorityö, ikäihmisille, ikäihmiset, ikäihmiset Joensuu, ikäihmiset vapaaehtoistyö, eläkeläiset, asuminen, naapurusto, lähiö, yhteisö, yhteisöt, toiminnallisuus, omaehtoisuus, voimautuminen, maahanmuuttaja, maahanmuuttajat, maahanmuuttajatyö, monikulttuurisuus, seksuaalivähemmistöt

Kohderyhmä

maahanmuuttajat ja pakolaiset, eläkeläiset, opiskelijat, kaikille, lapset ja nuoret, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kuntalaiset, kuntoutujat, miehet, naiset, perheet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Niskakatu 4, 80100 Joensuu

Yhteystiedot

Kotikunta: Joensuu
Sähköposti:
toimisto@setlementtijoensuu.fi
Puhelin: 045 148 3887

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen verkkosivut

Facebook
Instagram

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta), Reijola, Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Uimaharju, Eno, Marjala, Noljakka, Penttilä, Rantakylä, Utra

Postiosoite

Niskakatu 4, Joensuu, Suomi

Henkilöt

Karhapää, Henna

Toiminnanjohtaja

p. 045 148 3887
s. henna.karhapaa@setlementtijoensuu.fi