Joensuun Kotien Puolesta ry

”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaehtoistyötä osallisuuden lisäämiseksi, ilon ja huvin voimalla!”

Joensuun Kotien Puolesta ry:n kaikkea toimintaa ohjaa osallisuus ja vapaaehtoisuus. Avainsanat toiminnassamme ovat ilo, huvi ja osallisuus. Tavoitteena on lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen. Toiminnan painopiste on alueellisessa työssä, jossa kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet ja ikäihmiset.

Joensuun Kotien Puolesta ry toteuttaa työtä alueellisten yhteistyökumppaneittensa ja muiden KP jäsenjärjestöjen kanssa omien vapaaehtoisresurssiensa puitteissa. Joensuun Kotien Puolesta ry hankkii ja kouluttaa vapaaehtoisia ja hankkii varoja toimintaansa mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikessa työssämme pyrimme yhteisöllisyyden lisäämiseen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan.

Pyrimme myös sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistamiseen. Työssämme keskitymme toimintaan, joka käytettävissä olevilla resursseillamme on mahdollista ja vaikuttavaa. Kaikessa toiminnassamme kestävä kehitys on perusperiaatteitamme. Jotta vision tavoitteet toteutuvat, huolehdimme hyvin vapaaehtoisistamme ja varmistamme heille mahdollisuuden onnistua ja tuntea iloa.

Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa suuri elämänlaatua heikentävä tekijä. Yksinäisyys luo turvattomuutta ja erityisesti ikääntyneet henkilöt kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Tämä johtaa helposti erakoitumiseen ja näin kierre pahenee. Turvattomuutta lisää myös yleinen välinpitämättömyys.

Yksinäisyydestä kärsivät myös monet lapsiperheet, erityisesti jos läheisten muodostamaa turvaverkkoa ei ole, isovanhemmat ja muut sukulaiset asuvat kaukana. Perheyhteyttä pyrimme tukemaan järjestämällä sellaisia tapahtumia, joihin voi osallistua myös isovanhemmat.

Entistä suurempi merkitys näiden ongelmien ehkäisyssä on vapaaehtoisella auttamistyöllä, ihmisten välisellä vuorovaikutuksella. KP-toiminta vastaa yksinäisyyteen luomalla edellytyksiä yhteiseen toimintaan, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääntymiseen ruohonjuuritasolla. Toimintaa, johon on helppo tulla mukaan.

Kotien Puolesta – toiminta kohdistuu erityisesti muita heikommassa asemassa olevien elämänlaadun parantamiseksi.

 


Toimiala

Yhdistys, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

ikääntyminen ja veteraanitoiminta, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiasanat

virkistys, kotiapu, neuvonta, perheet, ikääntyneet, kulttuuri, matalan kynnyksen toiminta

Kohderyhmä

eläkeläiset, perheet, jäsenet

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Karhunkierros 6 A, 80230 Joensuu

Yhteystiedot

Kotikunta: Joensuu
Sähköposti:
joensuu@kotienpuolesta.fi
Puhelin: 050-5968449

Lisätietoa verkossa

Facebook

Yhdistyksen verkkosivut

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta)

Postiosoite

Karhunkaari 6, 80230 Joensuu, Suomi