Hukanhaudan asukasyhdistys ry

HUKANHAUDAN ASUKASYHDISTYS TOIMII

Hukanhaudan Asukasyhdistys ry:n kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toimialueena Hukanhaudan kaupunginosan lisäksi Pyhäselän ja kaupunginosan välinen alue lähisaarineen rajoittuen luoteessa linjalle Tapionpuisto-Karhunlahti ja kaakossa Sulkulahti-Kotilahden sairaalan alue.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön vaaliminen ja kehittäminen.

Asukasyhdistys tulee toimineeksi kuluvana vuonna  2019 yhteensä 29 vuotta. Asukasyhdistys toimii suunnitelmallisesti sekä vaikuttavasti toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteidensa mukaisesti. Toimintamme tärkeänä tavoitteena on luoda mahdollisuuksia eri-ikäisten ihmisten yhdessä toimimiselle. Tapahtumien sisällön suunnittelussa pääpaino on ensisijaisesti osallistava toiminta niin, että jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti. Asukasyhdistys tunnistaa osallistavan toiminnan vaikuttavuuden eri-ikäisten ihmisten arjen aktiivisuutta kannattelevana. Toimintamme vaikuttavuus  näkyy tapahtumiin osallistuvien ihmisten positiivisena palautteena sekä osallistujamäärien jatkuvana kasvuna. Tilaisuudet ja tapahtumat ovat mahdollistuneet suurella sydämellä tehdyllä talkootyöllä sekä johtokunnan sitoutumisena toiminnan kehittämiseen.

Ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen aktiivisuus on toiminnassamme yhtenä tärkeänä tavoitteena. Yhtäkaikki on syytä mainita ihmiset, joille arki työttömyydestä tai muusta arjen haasteesta johtuen on alentunut, vähentäen edellytyksiä olla oman arkensa aktiivinen toimija, Tulemme järjestämään ikäihmisille suunnattuja, osallistavia tapahtumia sekä eriaiheisia asiantuntijoiden tilaisuuksia. Teemme Joensuun kaupungin, erialan asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa tiivistä yhteistyötä.

Hukanhaudan Asukasyhdistys ry vaalii perinteitä ja järjestää vuosittain tapahtumia, jotka ovat osallistujille tutuksi tulleita, odotettuja, matalankynnyksen tapahtumia.  Pääosa toiminnastamme tapahtuu Koivuniemessä. Asukasyhdistyksen säännölliset tapahtumat tukevat ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn kokonaisuutta mitä parhaimmalla tavalla. Asukasyhdistyksenä teemme osaltamme vaikuttavaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä. Toimintaamme ovat kaikki tervetulleita.

Kaupunki on uskonut Koivuniemen hoidon asukasyhdistykselle, joka pyrkii yhteistyössä kaupungin kanssa vaikuttamaan toimialueensa suunnitteluun ja sitä koskeviin päätöksiin. Vuokrasopimus kaupungin kanssa allekirjoitetaan vuosittain. Asukasyhdistys huolehtii alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Meillä on maaliskuussa kevään ulkoilutapahtuma ja lasten hiihto, toukokuussa Koivuniemen siivoustalkoot, kesäkuussa lauluilta ja ekumeeninen suvihartaus, elokuussa rantakalailta kilpailuineen, lokakuussa Koivuniemen siivoustalkoot, joulukuussa adventtimessu seurakuntatalolla, uuden vuoden vastaanotto ja ilotulitus Koivuniemessä sekä helmikuussa vuosikokous.  Sauna on kesällä kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka ilmaiseksi käytössä keskiviikkoisin, miesten vuoro klo 18-19 ja naisten vuoro klo 19-20.  Johtokunnan jäsenet vuorollaan lämmittävät saunaa, saunojatkin voivat halutessaan osallistua saunan lämmittämiseen. 

Hukanhaudan Asukasyhdistykselle on kunnia-asia, että Koivuniemen alue on käyttäjilleen viihtyisä, turvallinen ja siisti. Koivuniemessä vierailee kesäkauden aikana myös matkailijoita, joten toimintamme tukee vahvasti Joensuun kaupungin hyvää  imagoa. Asukasyhdistys vuokraa myös Koivuniemeä erilaisia tapahtumia varten.

Olemme olleet ahkerasti mukana ja aloitteellisia Hukanhaudan alueen kehittämisessä turvalliseksi asuinympäristöksi. Metallin, lasin, kartongin ja keräyspaperin keräyspiste on saatu aloitteemme mukaisesti Hirvipuistoon Lonikintien varteen. Olemme vaikuttaneet liikennejärjestelyihin mm. alitusten saamiseksi Niinivaaran, Hukanhaudan ja Ilomantsin teille. Aloitteestamme Koivuniemeen on saatu matonpesupaikka, joka on runsaassa käytössä ja josta olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Asukasyhdistys on vuosien ajan kunnostanut Joensuun kaupungin omistamaa omenatarhaa Omenatarhantiellä. Omenatarhan alue luo omalla tavallaan edellytykset erityisesti henkisen hyvinvoinnin ja hyvänmielen kasvattamiseen.

Hukanhaudan Asukasyhdistys seuraa aktiivisesti alueen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Otamme kantaa esim. katujen kunnostamiseen ja liikkumisen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Olemme yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa edelleen kehittämässä asuinalueen kiinnostavuuteen ja viihtyvyyteen sekä asukkaiden hyvinvointiin liittyviä edellytyksiä. Yhteistyön kehittämisessä alueemme eri toimijoiden kanssa meillä on aktiivinen rooli ja tahtotilamme on yhdessä toimimalla saavuttaa vieläkin vahvempaa vaikuttavuutta.

Hukanhaudan uusi päiväkoti Hukanpesä ja Nepenmäen koulun uudet tilat mahdollistavat asukasyhdistykselle entistäkin laajemmat mahdollisuudet tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen erityisesti talviaikaan. Esteetön liikkuminen em. tiloissa lisää tilaisuuksien saavutettavuutta sekä turvallista liikkumista myös apuvälineiden turvin. 

Asukasyhdistys pitää hyvänä, että Vehkalahteen rakennetaan ja samalla toivoo, että myös alueen uudet asukkaat tulisivat asukasyhdistyksen toimintaan mukaan. Aktiivinen rannankäyttö edesauttaa alueen siistinä ja rauhallisena pysymisessä

Hukanhaudan Asukasyhdistyksen säännöllinen, vaikuttava ja pitkäjänteinen, eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia tukeva toiminta on mitä suurimmassa määrin terveyttä edistävää toimintaa. Matalankynnyksen tilaisuudet ja tapahtumat tukevat laaja-alaisesti osallisuutta. Tapahtumien yhteisöllisyys on tarpeellinen voima, joka kantaa.

 

TULE MUKAAN! KERRO TOIVEISTASI!

Hukanhaudan asukasyhdistys  ry vuokraa Koivuniemen huvilaa (Sulkuniemenkuja 2, 80230 Joensuu)
Lisätietoa Koivuniemen huvilan vuokraamisesta

 
HUKANHAUDAN ASUKASYHDISTYS RY
JOHTOKUNTA 2020

 

 

Puheenjohtaja              Päivi Eteläpää

                             paivi.etelapaa@pkterveys.fi

                             040 594 8021, 050 470 7756          

Varapuheenjohtaja/

Koivuniemen isäntä         Seppo Tahvanainen             

                             septahvanainen@gmail.com

                             0400 276 322

Taloudenhoitaja/

sihteeri                    Kaisa Hassinen

                             hassinenkaisa@gmail.com

                             0400 911 868

 

Koivuniemen emäntä        Riitta Laasonen

                             laasonenriitta1@gmail.com

                             040 772 3329

 

Koivuniemen emäntä        Pirjo Seppänen

                             seppanen.pirjo@gmail.com

                             050 560 1877  

 

Koivuniemen isäntä         Veli Lievonen

                             veli.lievonen@hotmail.com

                             040 154 6746

 

                             Kirsti Honkimaa                

                             kirsti_honkimaa@hotmail.com

                             050 570 8280

 

                             Eeva Kröger

                             eevakaisa.kroger@gmail.com

                             045 604 0388

 

                             Mauno Pykäläinen

                             maunopykalainen@hotmail.com  

                             040 541 9634

 

                             Heikki Räty

                             heikki.raty50@gmail.com

                             0400 982 524

 

 

Asukasyhdistys on meidän kaikkien yhteisellä asialla jo vuodesta 1990.
Osallistu ja ota yhteyttä – uusia ideoita kaivataan.

 

 

 


Toimiala

Muu, Yhdistys, Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta

Asiasanat

asukastoiminta, asukasyhdistys, joensuu, hukanhauta, koivuniemen huvila

Kohderyhmä

kaikille, kuntalaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Yhteystiedot

Kotikunta: Joensuu
Sähköposti:
hassinenkaisa@gmail.com

Lisätietoa verkossa

Yhdistys Kylat.fi:ssä

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Hukanhauta