Enon Vanhusten Tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimialueena on Joensuu kaupunki ympäristöineen.

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

 • Tekemällä valistustyötä vanhusten elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.
 • Järjestämällä keskustelu-, neuvottelu-, koulutus-, juhla- ym. samantapaisia tilaisuuksia.
 • Edistämällä vanhuksille tarkoitettujen voittoa tavoittelemattomien vanhusten asuntojen
  ja palvelutalojen yms. aikaansaamista sekä ylläpitämällä niitä.
 • Kehittämällä vanhusten avohuoltoa ja harjoittamalla siihen kuuluvia tehtäviä, kuten
  kotiapupalvelu-, päiväkoti- ym. toimintaa
 • Edistämällä vanhusten terveydellistä kuntouttamista
 • Edistämällä ja hankkimalla vanhuksien työ- ja lomamahdollisuuksia.
 • Ryhtymällä muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää vanhusten
  aseman parantamista.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja erilaisia keräyksiä sekä voi harjoittaa kioskikauppaa, ravintolatoimintaa. Myy konsultaatio-, tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja sekä vuokraa tiloja.

Enon Vanhusten Tuki ry:n ylläpitämä Palvelutalo Kotiranta sijaitsee Joensuussa Enon keskustassa, luonnonkauniilla paikalla Pielisjoen rannassa. Ainutlaatuinen ja viihtyisä palvelutalo tarjoaa asunnon sekä erilaisia tukipalveluja ikääntyville, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Palvelutalo on omatoimisuutta, yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä tukeva kodinomainen asuinyhteisö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa.

Katso lisää kotisivuiltamme

 


Toimiala

Yhdistys, Eläkeläis- ja senioriyhdistykset

Teemat

eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta

Asiasanat

eläkeläistoiminta, eno, vanhusten tuki, kotiranta

Kohderyhmä

eläkeläiset, kaikille

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - ), kaikenikäiset

Osoitteet

 • Postiosoite

  Välskärintie 9, Joensuu, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Joensuu
Sähköposti:
palvelutalo@palvelutalokotiranta.fi

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen verkkosivut

Facebook

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Eno

Postiosoite

Välskärintie 9, Joensuu, Suomi