Toimijat


07  Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry, (tuttavallisemmin JAE) Olemme Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry jäsenyhdistys ja sen mukana kuulumme valtakunnalliseen eläkeläisten neuvottelukunta VENK ry Ajankohtaista: IkäMoto alkaa maanataina 2.9. klo 11-12 urheilutalolla. Keskiviikon jumppa Ruplalla 18.9.10.30-11.30. Kuvia toiminnastamme: Kesäinen Lue lisää…


Kontiolahden kunta järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa, jolla pyritään lisäämään alueen lapsiperheiden hyvinvointia. Toiminnan kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Avoin varhaiskasvatus on ohjattua toimintaa kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perheryhmissä lapset ja vanhemmat saavat vertaistukea ja heidän on Lue lisää…


Joensuun Postimerkkeilijöiden tavoitteena on edistää filatelian harrastusta Joensuun alueella. Kerhoon kuuluu noin 35 henkilöä, joista noin parikymmentä osallistuu aktiivisesti kerhon toimintaan. Alan harrastajille kerhoon kuuluminen on lähes välttämätöntä oman harrastuksensa kehittämisessä. Kerhoillat Kerhoillat ovat jokaisen kuukauden toisena tiistaina alkaen klo Lue lisää…


Tohmajärvi-Seura ry toimii tohmajärveläisen kulttuurin ja perinteen puolestapuhujana ja säilyttäjänä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa se pyrkii vahvistamaan tohmajärveläistä identiteettiä ja edistämään pitäjäläisten hyvinvointia.


Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama Pohjois-Karjalan alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksemme tarjoaa koko maakunnan alueella sosiaali- ja terveysjärjestöille ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tukea jäsenyhdistysten toimintaan. Räätälöimme palvelut jäsenyhdistysten toiveiden mukaisesti. Tarjoamme jäsenjärjestöille myös mahdollisuuden käyttää yhdistyksen kokoustiloja toiminnoissaan. Lue lisää…


Enon kyläyhdistys ry on tarkoitettu kaikille, ketkä tuntevat olevansa Enolaisia niin asukkaat, mökkiläiset ja Enon kotipaikakseen tunnustavat. Yhdistys toimii kyläläisten äänitorvena Joensuun kaupungin ym tahojen päättäjiin päin. Nostattaa oman kylän me-henkeä. Valjastaa kylällä vallitseva voima yhteisen hyvän toteuttamiseen ja järjestää Lue lisää…


Yhdistyksen perustehtävää on matalankynnyksen ennaltaehkäisevä,  avopalveluna toteutettava lastensuojelutyö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, sekä ehkäistä ja katkaista perheväkivaltaa.           Perheidenpaikka on Perhekeskuksen kohtaamispaikka ja osa Pohjois-Karjalan Lue lisää…


Keliakiayhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.


Yhteensä: 833