Toimijat


Pohjois-Karjalan LAPE 2017-2018 LAPE eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke. LAPEssa vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös varhaiskasvatus, koulu, järjestöt ja seurakunnat tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä LAPEssa on matalan kynnyksen Lue lisää…


Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen Nurmeksen paikallisosasto on toiminut vapaaehtoisvoimin alueellaan jo lähes 40 vuotta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan! Toiminnassamme on aktiivisesti mukana reilut 20 jäsentä. Keskeistä toiminnassamme on syöpäsairaiden ja heidän läheistensä tukeminen, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminnasta tiedottaminen. Virkistäytymispuolella olemme tehneet teatteri- Lue lisää…


Nurmeksen Parkinson kerho on Joensuun Parkinson-yhdistyksen kerho Nurmeksessa. kokoontumiset ovat vapaamuotoisia, keskustelunomaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus vertaistukeen. Kerhojen tapahtumat vaihtelevat retkistä, virkistystapahtumista, tutustumiskäynneistä ja jumpista asiantuntijaluentoihin. Katso Nurmeksen kerhon yhteystiedot tästä


Sairastuminen nivelrikkoon tai tekonivelleikkaus muuttaa elämää monella tavalla. Vertaisryhmien tarkoituksena on antaa nivelrikkoa sairastavalle, leikkausjonossa olevalle tai jo leikkauksessa olleelle mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia, saada uutta tietoa tai voittaa oman leikkauspelkonsa. Keskustelu samaa kokeneen kanssa auttaa jaksamaan. Toisten selviytymistarinoilla on erityinen Lue lisää…


Yhdistys edistää jalkapalloilua, kohentaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta jalkapalloon. SC Riverball ry järjestää jalkapallon ja futsalin harrasteturnauksia,


Karjalan Karaoke Klubi on Joensuun alueella toimiva karaokelaulajien yhdistys. Toimintamme perusrunkona ovat kuukausittain järjestettävät karaokeillat, joissa jäsenet pääsevät laulamaan. Tätä nykyä kokoontumispaikkanamme on Utran puukoulu. Tarkoituksenamme on tarjota karaokeiltojen lisäksi myös perhetapahtumia, jotka ovat sekä alkoholittomia että savuttomia tilaisuuksia. Olemme Lue lisää…


Asukasyhdistyksen tavoite on Noljakan elinvoimaisuus ja noljakkalaisten hyvinvointi. Noljakka ja noljakkalaisyhteisö on sellainen ”meidän juttu”, joka tapahtuu, koska toimimme yhdessä kaupungin nuorisotoimen ja Sinkkolan pihapiiriin kotiutuneiden yhdistysten kanssa. Osallistumme monenlaisiin asumista elävöittäviin tapahtumiin ja hankkeisiin. Järjestämme talkoo-, ym. tilaisuuksia ja Lue lisää…


Kesälahti-Seuran tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudunkulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Kesälahti-Seura on perustuttu 1955.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oopperataidetta ja sen tuntemusta Joensuussa ja muualla Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää oopperaesityksiä, konsertteja, juhlia, esitelmätilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Järjestämme myös oopperamatkoja ja toimimme yhteistyössä mm Savon Kinojen kanssa ooppeaesitysten järjestämisessä elokuvateatterissaa. Yhdistys palvelee jäseniään Lue lisää…


Karelia-ammattikorkeakoulu toimii maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluna Itä-Suomessa (OKM2017) ja tarjoaa ohjauspalvelua SIMHE-Karelia (Supporting Immigrants in Higher Education) korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien opintopolkujen ja työllistymisen edistämiseksi. Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa myös korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille sekä kehittää maahanmuuttajille tarjottavia työllistymis- ja koulutuspalveluja.


Yhteensä: 746