TOHMAJÄRVEN VANHUSNEUVOSTO

Pohjois-Karjalassa toimii vanhus- tai eläkeläisneuvosto tai vastaava toimielin lähes jokaisessa kunnassa. Kunnalliset vanhusneuvostot tarkoittavat ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivaa yhteistyöelintä. Niiden avulla edistetään ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Tohmajärven vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

 

 Muokattu viimeksi: 08.11.2019