Toivo ammattilaisen työvälineenä -webinaarit

10.03.2021 klo 13:00 - 12.05.2021 klo 15:00 / Koulutus/seminaari

Mielenterveyden keskusliitto ry järjestää sarjan webinaareja mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia ideoita, näkökulmia ja työvälineitä.

Arvostava kohtaaminen 3.2.2021 klo 13:00 – 15:00
Arvostava toisen ihmisen kohtaaminen on taito, jota voi vaalia ja ylläpitää. Kuinka saada toiselle kokemus kuulluksi tulemisesta ja kunnioituksesta silloinkin, kun se ei tunnu helpolta? Kuullaan ja keskustellaan ihmisten välisten kohtaamisten kokemuksista.

Itsemyötätunto ja sisäinen puhe 17.2.2021 klo 13:00 – 15:00
Monien meistä on helpompi suhtautua myötätuntoisesti toisiin kuin itseemme. Miten kehitän myötätuntoa itseäni kohtaan? Miksi se kannattaa? Luotanko siihen, että riitän? Millainen vaikutus uskomuksilla ja sisäisellä puheella on toimintaamme?

Arjen kokeminen 24.2.2021 klo 13:00 – 15:00
Ihminen voi valita, mitkä kokemuksensa hän ottaa omaan tarinaansa. Mistä hän kertoo itselleen ja läheisilleen. Positiivisten kokemusten valinta tukee voimavaroja ja motivaatiota. Negatiivisten kokemusten valinta tekee elämästä helposti raskasta ja vaikeaa. Tutustumme arjen kokemiseen myös vahvuuksien hyödyntämisen ja voimavarojen säätelyn näkökulmasta.

Valokuva toivon välineenä 10.3.2021 klo 13:00 – 15:00
Aina eivät sanat riitä ilmaisuun, varsinkaan jos kyseessä ovat vaikeat asiat. Mitä kaikkea voimme ilmasta ja tehdä näkyväksi valokuvan keinoin? Entä miten ottaa valokuvat osaksi omaa työtä ja juurruttaa asiakkaan arkeen? Käymme kurssilla läpi osallistavan valokuvauksen keinoja, tavoitteita ja mahdollisuuksia.

Luova kirjoittaminen toivon välineenä 31.3.2021 klo 13:00 15:00
Kirjoittaminen voi olla hyvä työväline ja luonnoskirja kuulua arkiseen asiakastyöhön. Mutta mihin kaikkeen voisimme käyttää luovaan kirjoittamista? Mitä voisimme ilmaista kirjoittamalla? Perehdymme siihen, miten asiakkaamme voi valottaa omaa arkeaan paperin ja kynän avulla. Entä kuinka rakentuu luottamus, jonka myötä toinen on valmis jakamaan meille ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja arkeaan?

Ei vois vähempää kiinnostaa?! Motivaation herättely työvälineenä 28.4.2021 klo 12:00 16:00
Motivaatiota, intoa ja kiinnostusta voivat syödä pelko epäonnistumisesta, sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, omien tarpeiden tunnistamattomuus, ajatusansat ja aikaisemmat kielteiset kokemukset. Entä mikä merkitys on arvoilla motivaation takana? Tunnistammeko motivaatiota syöviä arvoristiriitoja? Miten voisin tukea asiakastani silloin kun mikään ei kiinnosta?

Toipumisorientaatio ja toivo klo 5.5.2021 klo 13:00 15:00
Ei oireita vastaan, vaan elämän puolesta. Miten säilyttää toivo myös haasteellisissa tilanteissa, uhkakuvien ja rajoitustenkin keskellä? Mikä on toivon merkitys toipumisessa? Miten voit vahvistaa omaa toivoasi ja tukea toisia sen löytämisessä? Tutkittua tietoa toivosta sekä toimintaamme osallistuneiden kokemuksia siitä, mikä on tuonut heille toivoa.

Arvostava kohtaaminen 12.5.2021 klo 13:00 – 15:00
Arvostava toisen ihmisen kohtaaminen on taito, jota voi vaalia ja ylläpitää. Kuinka saada toiselle kokemus kuulluksi tulemisesta ja kunnioituksesta silloinkin, kun se ei tunnu helpolta? Kuullaan ja keskustellaan ihmisten välisten kohtaamisten kokemuksista.

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys

Avainsanat

etänä, verkossa

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, opiskelijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Hinta

Tapahtuma on maksuton