Puhutaan siitä! Seksuaalisuus ja digitaaliset ympäristöt -webinaari

07.09.2022 klo 12:30 - 16:00 / Koulutus/seminaari

Tavalla, jolla kasvattajat puhuvat nuorten seksuaalisuudesta ja digitaalisista ympäristöistä, on enemmän merkitystä kuin arvaammekaan. Kun kasvattajat tarjoavat tutkittua tietoa, edistävät kunnioittavien asenteiden ja arvojen kehittymistä sekä tukevat vastuullisia ihmissuhteita, nuorten turvataidot kehittyvät suojaten mahdollisilta haitoilta. Kun jo varhaisessa vaiheessa luodaan edellytykset avoimelle keskustelulle, mahdollisten vaikeaksi koettujen asioiden tai kielteisten kokemusten ja tapahtumien puheeksi ottaminen helpottuu.

Syyskuussa järjestettävässä webinaarissa seksuaalisuuden tutkijat ja seksologian alan ammattilaiset tarkastelevat digitaalisten ympäristöjen ja seksuaalisuuden yhteenkiinnitymiä tuoreiden tutkimustulosten valossa tuoden esiin tematiikkaan liittyviä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Puheenvuoroissa valotetaan muun muassa:

  • Millainen merkitys seksisomella on nuorille aikuisille
  • Mitä seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ja miten ne voivat tukea sukupolvien välistä keskustelua seksin digitaalisista ilmiöistä
  • Millaisia ihanteita ja identiteettejä nuorten miesten antifeminististen incel-yhteisöjen verkkokeskusteluissa rakennetaan
  • Mitä seksipositiivinen mediakasvatus on
  • Miten seksuaalikasvatusta voi toteuttaa elokuvakasvatuksen keinoin

Tilaisuuden järjestävät Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (2019–2022/2025) -tutkimushankke, Koulukino, Mediakasvatusseura ja Sexpo.

Lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoittautuminen Dataintimacy.fi -sivulla

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys

Asiasanat

some, seksuaalisuus, kasvatus, verkossa, etänä

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset, nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)