Psykososiaalinen tuki aikuistuvien nuorten osallisuuden vahvistajana -webinaari

13.09.2022 klo 12:00 - 16:00 / Koulutus/seminaari

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeen viides yhteiskehittämisen foorumi järjestetään 13.9.2022. Päivän teemana on tarkastella lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten psykososiaalista tukea ja palveluita nuorten osallisuutta ja toimijuutta vahvistavana toimintana.

Yhteiskehittämisen foorumissa saat tietoa psykososiaalisen tuen muodoista ja käynnissä olevasta kehittämistyöstä Suomessa. Päivässä syvennytään tarkastelemaan YEE-hankkeessa kehitettyjä psykosiaalisen tuen ja osallisuutta vahvistavan toiminnan käytänteitä ja malleja.  Päivän antia voi suoraan hyödyntää aikuistuvien nuorten tuen ja palveluiden kehittämiseksi hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Foorumissa saat eväitä myös monialaiseen yhteistyöhön. Foorumin työpajoissa jaetaan hyviä kokemuksia sekä käytäntöjä alueilta ja suunnataan katse tulevaan.

Foorumi on suunnattu lastensuojelun jälkihuollon ja kotoutumisen tukitoimien parissa toimiville johtajille ja ammattilaisille, muille jälkihuoltoikäisten nuorten parissa työskenteleville, kokemusasiantuntijoille sekä viranomaistahoille. Yhteiskehittämisen foorumeita järjestetään YEE –hankkeessa yhteensä seitsemän vuosien 2021–2022 aikana.

Järjestelyistä vastaa THL yhdessä hankkeen osatoteuttajien, Diakonissalaitoksen, SONet BOTNIA:n, SeAMK:n ja Pesäpuu ry:n kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen THL.fi sivustolla.

Yhteyshenkilö:
Niina Weckroth
projektikoordinaattori YEE-hanke
niina.weckroth@thl.fi

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö

Asiasanat

lastensuojelu, maahanmuutto, nuoret, verkossa, etänä

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, kokemusasiantuntijat, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

kaikenikäiset, nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton