Päihteiden puheeksiotto nuorisotyössä -verkkokoulutus

15.08.2022 klo 13:00 - 15:00 / Koulutus/seminaari

Nuorisotyöntekijä, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi päihteiden puheeksiotosta. Päihteet aikaansaavat keskustelua ja näkyvät nuorisotyön kentällä. Millainen rooli nuorisotyön ammattilaisilla on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Ehyt ry:n järjestämä verkkokoulutus antaa nuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään päihteiden puheeksioton tukimateriaaleihin.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen 12.8. mennessä Ehyt ry:n sivuilla.

Yhteyshenkilö:

Piipponen Mika
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
050 400 1463
mika.piipponen@ehyt.fi

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteet ja riippuvuudet

Asiasanat

verkossa, etänä, päihteet, nuorisotyö

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)