Omahoitovalmennus-ryhmänohjaaja -verkkokoulutus

07.09.2022 klo 08:00 - 07.12.2022 klo 16:00 / Koulutus/seminaari

Omahoitovalmennus-toiminta on ryhmämuotoista valmennusta varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen. Toiminta perustuu laajaan ja pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Keskeinen elementti vaikuttavaksi todetun ryhmätoiminnan toteuttamiseksi on Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus, joka on suunnattu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Vanhustyön keskusliitto toteuttaa Omahoitovalmennus-koulutuksen verkkokoulutuksena. Omahoitovalmennus-toiminta perustuu tutkimukseen ja se on Käypä hoito – suosituksen ja uusien laatusuositusten mukaista toimintaa.

Koulutus on suunnattu Itä-Suomen alueelle.  Viisi koulutuspäivää toteutetaan etänä (Teams-alustalla): 7.9., 14.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. 2022.  Koulutuksen aikana ohjattavan Omahoitovalmennus- ryhmän voi ohjata omalla paikkakunnallaan, esimerkiksi oman taustatahon (järjestö, kunta) tiloissa.

Koulutuksen aikana toteutettavaan, iäkkäille pariskunnille tarkoitettuun Omahoitovalmennus-ryhmään osallistuu noin kuusi pariskuntaa ja ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa kahden kuukauden aikana, tapaamiset ovat viikoittain. Omahoitovalmennus-ryhmään osallistutaan tilanteessa, jossa etenevä muistisairaus on varhaisessa tai lievässä vaiheessa, ja muistidiagnoosin saamisesta on kulunut noin 6kk-1 vuosi. Omahoitovalmennus-ryhmää ohjaa kerrallaan neljä ohjaajaa. Koulutukseen hakeudutaan yhdessä ohjaajatiimin kanssa.

Omahoitovalmennus on osa Vanhustyön keskusliiton yleishyödyllistä toimintaa ja pohjautuu Ystäväpiiri-toimintamalliin. Toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella, Veikkauksen varoin.

Lisätietoja ja hakeutuminen Omahoitovalmennus-koulutukseen:

vastaava alueohjaaja Laura Rautiainen puh. 050 317 2562

Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueohjaaja Merja Kahilainen puh. 050 568 1107

omahoitovalmennus@vtkl.fi

Vanhustyön keskusliiton Verkkosivut

 

Toiminta-alue

Alue
Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Kunta
Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kuntoutus- ja hoitopalvelut, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, vertaistoiminta, vertaistuki, ystävä- ja viriketoiminta

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, eläkeläiset, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, miehet, naiset, opiskelijat, pariskunnat, vapaaehtoiset, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Linkkejä

Vanhustyön keskusliitto

Hinta

Koulutuksen kustannukset ovat 100 euroa vanhustyön ammattilaisille, vapaaehtoistoimijalle maksuton. Hinta sisältää lähiopetuspäivät ja materiaalit.

Ilmoittautumistiedot

Vastaava alueohjaaja Laura Rautiainen puh. 050 317 2562

omahoitovalmennus@vtkl.fi