Oma osaaminen esiin -seminaari-iltapäivä Botanialla

24.04.2019 klo 12:30 - 16:00 / Koulutus/seminaari

Oma osaaminen esiin -seminaari ke 24.4. 2019 klo 12.30 – 16.00 Botanialla

Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hankkeen tavoitteena on vapaan sivistystyön keinoin tukea turvapaikkaa hakevien ja maahan muuttaneiden aikuisten kotoutumista. Opintokeskus Sivis on jo vuosia panostanut vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Yhdessä Opinsauna ja Sivis ovat viimeisen n. 1,5 vuoden aikana kehittäneet ja testanneet oman osaamisen itsearviointia tukevia työkaluja erityisesti maahan muuttaneita aikuisia ajatellen. Tässä seminaarissa kerromme, mitä on tähän mennessä saatu aikaan ja kuulemme puheenvuoroja käytännön kokemusten pohjalta. Osallistuja pääsee tutustumaan työkaluihin ja niistä rakentuvaan SkiLLfie -sovellukseen tai voi perehtyä virtuaalisiin osaamismerkkeihin ja niiden käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Vapaan sivistystyön toimijoilla (kansan- ja kansalais-/työväenopistot, järjestöt ja opintokeskukset) on tärkeä rooli aikuisten kansalaistietojen ja -taitojen lisäämisessä. Maahan muuttaneilla aikuisilla taas on virallisesta koulutustaustastaan riippumatta taitoja ja osaamista, joista voisi olla paljon iloa vapaassa sivistystyössä. Parhaimmillaan yhteisten toimintamahdollisuuksien avaaminen edistää hyviä väestösuhteita, kahdensuuntaista kotoutumista ja luontevaa yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa kaikkien mukanaolevien sosiaalista pääomaa.

OHJELMA

12.30 Tervetuloa & tilaisuuden tavoitteet
o projektitutkija Katinka Käyhkö Itä-Suomen yliopisto (UEF)
o asiantuntija Lea Lihavainen Opintokeskus Sivis (Sivis)

12.40 Työpajat: (Oma) osaaminen esiin – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
a) Oman osaamisen itsearviointi lomakkeilla (suomi, arabia, dari, somali ja englanti) Anne Ai-raksinen ja Arla Aittamaa (ViaDia), ja SkiLLfie -sovelluksella Jarkko Vallius ja Katinka Käyhkö (UEF)
b) Osaamismerkit: kuinka tunnistaa ja tunnustaa osallistujien osaamista vapaassa sivistystyössä? Lea Lihavainen (Sivis) ja vararehtori Heidi Luukkainen (Kiteen evankelinen kansan-opisto)
Yhteenveto: Kokemukset puolin ja toisin (n. 20 min)

14.00 Kahvi (Ali Saleem musisoi)

14.20 Kuinka kerroin osaamisestani – Suomeen aikuisena muuttaneen näkökulma
o Esimerkki 1: muusikko ja opiskelija Ali Saleem
o Esimerkki 2: S2-opettaja Katja Väänänen

14.50 Kuinka löydän osaajia?

Yhdistysnäkökulma:
monikulttuurisuustyön koordinaattori Ville Elonheimo,
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys (MOVE-verkosto)

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen näkökulma:
suunnittelijaopettaja Juha Pasanen, Joensuun seudun kansalaisopisto

15.20 Monikulttuurisuus tulevaisuuden Botanian voimavarana
tuottaja Eveliina Pietarinen, Botania

15.40 Yhteenveto, keskustelua
o Esimerkki 3: mm. arabian opettaja Amir Bedir

16.00 Seminaariosuus päättyy, mahdollisuus tutustua BotaniaAn opastetetulla kierroksella

Tapahtuma toteutetaan tarvittaessa osittain kaksikielisenä (suomi-englanti). Tulkkaustukea arabiaksi ja dariksi voi varata ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

(in English)

24.4. Reveal your skills – seminar afternoon in Botania

This is event is organized by Opinsauna – Learning Spaces project (UEF) and the Study Centre Sivis. Together they have been developing and testing tools for recognition of own skills especially for the use of migrant adults. In this seminar you get to know where we are at with the tools and a chance to try them out. We also provide information about the Open Badges which the Liberal Adult Education providers can use to validate competences.


PROGRAMME

12.30 Welcome & the goals of the event

o   Project Researcher Katinka Käyhkö University of Eastern Finland (UEF)

o   Specialist Lea Lihavainen Study Centre Sivis (Sivis)

12.40 Workshops: Revealing (own) skills – tools for recognizing and validating skills

a)     Self-evaluating own skills with forms (Finnish, Arabic, Dari, Somali and English) Anne Airaksinen and Arla Aittamaa (ViaDia), and with SkiLLfie application Jarkko Vallius ja Katinka Käyhkö (UEF)

b)    Learning Badges: how to recognize and validate the skills of participants in Liberal Adult Education? Lea Lihavainen (Sivis) and Vice-principal Heidi Luukkainen (Kitee Folk High School)

Summary: Experiences from both groups (approx. 20 min)

14.00 Coffee (music by Ali Saleem)

14.20 How did I tell about my skills – perspective of an adult migrant in Finland

o   Example 1: Musician Ali Saleem

o   Example 2: Finnish as a second language teacher Katja Väänänen

14.50   How can I find skilled people?

            NGO perspective: Coordinator of multicultural work Ville Elonheimo,

North Karelian Society for Social Security

            Liberal Adult Education provider´s perspective: Planning teacher Juha Pasanen

Joensuu Region Adult Education Centre

15.20    Multiculturalism as a resource for Botania´s future

             Producer Eveliina Pietarinen, Botania

15.40     Summary, discussion

o   Example 3: e.g. Teacher of Arabic, Amir Bedir

16.00     The seminar ends, a possibility to visit the Botania gardens with a guide.

The event is free of charge. It is directed to migrants who are interested in recognizing their own skills in different ways, to those working with them, or to people interested in the theme.

Please register (due to the coffee service) by 18.4. to
lea.lihavainen@ok-sivis.fi tai 040 717 7018.

PS. Interpretation in Arabic or Dari can be facilitated if requested beforehand.

Botania: Heinäpurontie 70 (https://botania.fi/)

Osoitteet

  • Botania

    Heinäpurontie 70, Joensuu

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Botania

Heinäpurontie 70, Joensuu

Teemat

harrastus ja vapaa-aika, kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, osallisuus, työllisyys, vapaaehtoisuus, vertaistuki, yleisötilaisuudet

Avainsanat

osaamisen tunnistaminen, osaaminen, vapaa sivistystyö, kotoutuminen

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, maahanmuuttajat ja pakolaiset, miehet, naiset, opiskelijat

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Järjestetään kielillä

Suomi, Englanti

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan saavutettavuus

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Pysäköintimahdollisuus

Tapahtuman kielet

Suomi, Englanti

Ilmoittautumistiedot

Tilaisuus on maksuton, ja se on tarkoitettu oman osaamisensa monipuolisesta tunnistamisesta kiin-nostuneille maahan muuttaneille, heidän kanssaan toimiville tai asiasta muuten kiinnostuneille.
Ilmoittaudu (tarjoilun takia) 18.4. mennessä:

The event is free of charge. It is directed to migrants who are interested in recognizing their own skills in different ways, to those working with them, or to people interested in the theme. Please register (due to the coffee service) by 18.4. to

Lea Lihavainen: lea.lihavainen@ok-sivis.fi / 040 717 7018.