Mitä tapahtuu lasten ja nuorten ehkäisevälle päihdetyölle, kun sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu? -webinaari

13.12.2022 klo 13:00 - 15:00 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta

Hyvinvointialueiden perustaminen luo päihdetyön lakisääteisiin tehtäviin uuden hallintotason, minkä vuoksi syntyy myös kokonaan uusia yhdyspintoja yhteistyölle järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa.

Mitä tämä tarkoittaa lasten ja nuorten parissa tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle? Mitä kehittämismahdollisuuksia ja uusia tilaisuuksia yhteistyölle muutos tuo mukanaan? Mitkä asiakasryhmät sote-uudistuksen rajapinnoilla ovat vaarassa jäädä näkymättömäksi suurien muutoksien keskellä?

Nyt kun yhteistyö hyvinvointialueen, kunnan, järjestöjen ja yksityisen sektorin palvelutuottajien kanssa rakennetaan uudestaan, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto haluaa nostaa esille mahdollisia haasteita, ongelmakohtia ja ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle.

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen 9.12. mennessä ept-verkosto.fi-sivustolla

Yhteyshenkilö:
Cilla Schroeder
cilla.schroeder@ehyt.fi
Puh. 050 407 4130

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys

Asiasanat

ehkäisevä päihdetyö, sote-uudistus, verkossa, etänä

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset, nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)