Mielimaissa-projektin taidenäyttely,Taidekeskus Ahjo

05.10.2022 klo 10:00 - 23.10.2022 klo 16:00 / Muu / Joensuun Taiteilijaseura ry

Mielimaissa-projekti

Taidekeskus Ahjo, Sysi-sali
5.10. – 23.10.2022 (Avoin luento ja kuvakerronnan työpaja 23.10. klo 13 – 16)
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Mielimaissa-projekti murtaa tabuja mielenterveysongelmista.

Vesa Tynin ja Jari Niemisen Mielimaissa-projekti kertoo mielenterveysongelmista muotokuvien ja ihmisten omien kokemusten kautta. Työparin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä masennuksesta ja murtaa siihen liittyviä tabuja.

”Projektin nimi on sanaleikki, joka kertoo mielenterveysongelmien ytimen. Se on oma maailmansa, jossa kellään muulla ei ole sijaa olla. Nämä maailmat haluamme kuvata. Autamme ihmisiä kurkistamaan näihin maailmoihin ja toivottavasti myös niistä ulos”, projektin tekijät Vesa Tyni ja Jari Nieminen kertovat.

Kuka tahansa voi hakea Mielimaissa-projektiin mukaan. Jokaisen teoksen lähtökohtana on kuvattavan oma kokemus. Muotokuvien tekoprosessi alkaa siten, että projektin tekijät tapaavat ja haastattelevat heihin yhteyttä ottaneita ihmisiä. Jokaisen muotokuvan rinnalle kuuluu teksti, jossa kuvan henkilö kertoo tarinansa. Tekstit taltioitujen keskustelujen pohjalta toimittaa äidinkielenopettaja Tuomo Polo.

Ensimmäinen Mielimaissa näyttely nähtiin vuonna 2019 Aboa Vetus Ars Nova -museossa Turussa. Sen jälkeen työ on jatkunut kuvien ja kohtaamisten parissa. Nyt Mielimaissa-näyttely kiertää  eri puolilla Suomea. Tekijät ovat etsineet ja hakeneet matalan kynnyksen tiloja, joihin yleisöllä on vapaa pääsy.

“Toivomme että ihmiset löytävät näyttelyiden kautta vertaisuuden kokemuksia, ja että projekti helpottaisi puhumaan mielenterveyden ongelmista. Toteutamme näyttelyiden yhteydessä myös luentoja ja työpajoja, joissa kerromme projektin tekemisestä ja opetamme henkilökuvausta ja kuvakerrontaa. Näistä tilaisuuksista saamamme palaute on ollut todella kiittävää ja ylittänyt kaikki odotuksemme”, Tyni ja Nieminen kertovat.

Taiteilijoiden luento ja kuvakerronnan työpaja pidetään 23.10. klo 13 – 16. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta kuvaamisesta.

Kaikki Mielimaissa-projektin teoskuvat ja niihin liittyvät tekstit julkaistaan myös projektin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa:

www.mielimaissa.fi
www.facebook.com/Mielimaissa
www.instagram.com/mielimaissa

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: info@mielimaissa.fi

Näyttelykiertuetta tukee TOP-Säätiö. Taiteilijoiden työskentelyä projektin parissa on tukenut Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES.

 

Taidekeskus Ahjo
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu
Aukioloajat: ti, to-su 10-16, ke 10-19, ma suljettu
Näyttelyyn on vapaa pääsy

 

 

 

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

Mielimaissa project
Art Center Ahjo, Sysi-Hall
5.10. – 23.10.2022
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

 

The Mielimaissa project breaks taboos about mental health problems.

Vesa Tyni and Jari Nieminen’s Mielimaissa project tells about mental health problems through portraits and people’s own experiences. The goal of the work couple is to increase knowledge and understanding of depression and to break the taboos related to it.

”The name of the project is a play on words that tells the essence of mental health problems. It is its own world, where nobody else has a place to be. These are the worlds we want to describe. We help people peek into these worlds and hopefully out of them as well,” say the authors of the project, Vesa Tyni and Jari Nieminen.

Anyone can apply to join the Mielimaissa project. The starting point of each work is the subject’s own experience. The process of making portraits begins with the project creators meeting and interviewing the people who contacted them. Next to each portrait is a text in which the person in the picture tells their story. The texts, based on the recorded conversations, are provided by finnish language teacher Tuomo Polo.

The first Mielimaissa exhibition was seen in 2019 at the Aboa Vetus Ars Nova museum in Turku. Since then, the work has continued with pictures and encounters. Now the Mielimaissa exhibition is traveling around Finland. The authors have searched and applied for low-threshold spaces to which the public has free access.

”We hope that people will find experiences of equality through the exhibitions and that the project will make it easier to talk about mental health problems. In connection with the exhibitions, we also hold lectures and workshops, where we talk about the making of the project and teach portraiture and visual storytelling. The feedback we have received from these events has been really gratifying and has exceeded all our expectations” Tyni and Nieminen say.

The artists’ lecture and the photo-narrative workshop will be held on October 23. from 13:00 to 16:00. The event is free and open to anyone interested in photography. Participation does not require previous experience in photography.

All artworks of the Mielimaissa project and related texts are also published on the project’s website and social media channels:

www.mielimaissa.fi
www.facebook.com/Mielimaissa
www.instagram.com/mielimaissa

 

Additional information and interview requests: info@mielimaissa.fi

 

The exhibition tour is supported by the TOP Foundation. The artists’ work on the project has been supported by JOKES, the Foundation for the Promotion of Journalistic Culture.

 

Art Center Ahjo
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu
Visiting hours: Tue, Thu-Sun 10-16, Wed 10-19, closed on Mondays
Free admission

Osoitteet

  • Taidekeskus Ahjo

    Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta)

Taidekeskus Ahjo

Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Teemat

kulttuuri ja taide

Asiasanat

taidenäyttely

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Linkkejä

Joensuun Taiteilijaseura / Taidekeskus Ahjo

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc