Maija Vanhatapio – Valosta ja pimeästä -taidenäyttely. Taidekeskus Ahjo

05.10.2022 klo 10:00 - 23.10.2022 klo 16:00 / Muu / Joensuun Taiteilijaseura ry

Maija Vanhatapio – Valosta ja pimeästä
Taidekeskus Ahjo, Hehku-tila
5.10.-23.10.2022
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Taiteellisen ilmaisuni lähtökohtana on luonnon dynamiikka ja erityisesti sen vahva pohjoisuus – NATURA NATURANS. Teoksissani yhdistän abstrahoituja maisemamaalauksia luonnon ja ihmisen ykseyttä kuvaaviin tunnetiloihin, luonnossa liikkujan kokemuksiin. Tuon esille tekemisen prosesseja sellaisista hiljaisuuden näkymistä ja hetkistä, jotka ovat koskettaneet ja jääneet kertomatta. Välitän ympäristön moni-ilmeisiä ja moniaistisia tunnelmia muotojen, värien ja valon vuoropuheluina. Kuvaan näkemääni; puran kokemukseni osiin, poimin tärkeimmät elementit ja rakennan niistä abstraktin tarinan katsojan omaan tulkintaan.

Valo, pimeys ja värit ovat minulle tunnetiloja. Tapani työskennellä on lähes intuitiivinen: alku summittaista pinnan jakamista, graafisia viivoja hiilellä ja liiduilla. Tai väripintoja suoraan pohjalle hetken tunteen tai muiston ohjaamia. Tutkin tekemääni, miten se ohjaa jakamaan värit ja muodot valon ja pimeän vuoropuheluun. Lopputulos muodostuukin sitten käyttävien välineiden, muistojen ja käden yhteistoiminnan kautta.

Teoksissani käytän akryyli-, öljy- ja sekatekniikkaa.

Maija Vanhatapio (1946) on Kajaanissa asuva ja työskentelevä kuvataitelija ja graafikko, Oulun taiteilijaseura 63:n jäsen. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä, osallistunut valittuna ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla ja valtakunnallisesti jyryytettyihin näyttelyihin.

Näyttelyn teokset ovat syntyneet Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Korona-apurahojen tuella vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

mvanhat@gmail.com

https://maijavanhatapio.fi/

https://www.instagram.com/maija_vanhatapio/

Taidekeskus Ahjo

Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Aukioloajat: ti, to-su 10-16, ke 10-19, ma suljettu

Näyttelyyn on vapaa pääsy

 

 

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

Maija Vanhatapio – Of Light and Dark
Art Center Ahjo, Hehku space
5.10.-23.10.2022
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

 

The starting point of my artistic expression is the dynamics of nature and especially its strong northernness – NATURA NATURANS. In my works, I combine abstracted landscape paintings with emotional states depicting the unity of nature and man, with the experiences of a person walking in nature. I bring up processes of making from such views and moments of silence that have touched and remained untold. I convey the multi-manifest and multi-sensory atmospheres of the environment as dialogues of shapes, colors and light. I picture what I see; I break down my experience into parts, pick out the most important elements and build an abstract story from them for the viewer’s own interpretation.

Light, darkness and colors are emotional states for me. My way of working is almost intuitive: the beginning a rough division of the surface, graphic lines with charcoal and chalks. Or color surfaces directly on the base guided by a momentary feeling or memory. I research what I have done, how it directs me to divide the colors and shapes into a dialogue between light and dark. The end result is then created through the cooperation of the tools, memories and hand.

In my works I use acrylics, oil and mixed techniques.

 

Maija Vanhatapio (1946) is a visual and graphic artist living and working in Kajaani, a member of the Oulu artists’ club 63 (Oulun taiteilijaseura 63). She has held numerous solo exhibitions, participated in selected group and joint exhibitions both at home and abroad and in nationally jurored exhibitions.

The works in the exhibition have been created with the support of the Korona grants of The Arts Promotion Centre Finland during the years 2020, 2021 and 2022.

 

mvanhat@gmail.com
https://maijavanhatapio.fi/
https://www.instagram.com/maija_vanhatapio/

 

Art Center Ahjo
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu
Visiting hours: Tue, Thu-Sun 10-16, Wed 10-19, closed on Mondays
Free admission

Osoitteet

  • Taidekeskus Ahjo

    Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta)

Taidekeskus Ahjo

Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Teemat

kulttuuri ja taide

Asiasanat

taidenäyttely

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Linkkejä

Joensuun Taiteilijaseura / Taidekeskus Ahjo

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc