Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus

26.09.2020 klo 09:00 - 15:00 / Koulutus/seminaari / Joensuun Pelastakaa Lapset ry

Joensuun Pelastakaa Lapset ry pilotoi vuosina 2019-2020 Myö yhessä! -perheretkitoimintaa perheille, joissa vanhempi on kohdannut päihde- ja/tai mielenterveyden problematiikkaa. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta ja tarjota yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Taustalla on ajatus turvata lapselle ja perheelle parempaa arkea voimavaralähtöisesti, johon myös Lapset Puheeksi -menetelmä pohjaa. Osana pilottia koulutetaan hankkeen vapaaehtoisia ohjaajia ja yhteistyökumppaneita Lapset Puheeksi -menetelmään.

Lapset Puheeksi -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien ja muiden lapsen ympärillä olevien aikuisten sekä lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkielämän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. Työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäisemään ongelmien syntyä. Konkreettisena päämääränä on lapsen arjen sujuminen mahdollisimman hyvin kotona sekä muissa kehitysympäristöissä.

Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus syventyy menetelmän teoriaan ja toteutukseen. Koulutukseen osallistuminen vaatii 3 lähiopetuspäivään osallistumisen (yht. 18 tuntia) sekä 2 toteutettua Lapset Puheeksi -keskustelua työelämässä, johon koulutuksen aikana saa menetelmäohjauksen.

Koulutuspäivät ovat lauantaisin 26.9., 24.10. ja 28.11.

Koulutuspäivät ovat kestoltaan 6 tuntia, klo 9-15. Koulutuspaikkana on Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n toimitilat, os. Koskikatu 21 A9.

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Myös alan opiskelijat voivat osallistua koulutukseen. Koulutukseen mahtuu 12 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

 

Osoitteet

  • Kotikartanoyhdistys

    Kauppakatu 34, 80100 Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kotikartanoyhdistys

Kauppakatu 34, 80100 Joensuu, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, työssäkäyvät, vapaaehtoiset

Ilmoittautumistiedot

Piia Toroskainen

Projektityöntekijä, perheretkitoiminnan vastaava, Joensuun Pelastakaa Lapset ry

piia.toroskainen@pelastakaalapsetjoensuu.fi

p. 050 357 9778