Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin – näyttöön perustuvat menetelmät osaksi päivittäistä työtä -verkkotapahtuma

14.01.2021 klo 12:00 - 15:30 / Koulutus/seminaari
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin menetelmin.

Jotta menetelmäkoulutukset eivät muodostuisi hukkainvestoinniksi, tarvitaan johtamista. Johtaja toimii mahdollistajana, varmistaa ajankohtaisen tutkimustiedon saatavuuden, tunnistaa uuden tiedon soveltamisen esteet ja tukee työntekijöitä menetelmän soveltamisessa.

Kenelle

Erityisesti sote-johtajat, sote-palvelujen vastuuhenkilöt.

Sisältö

Johtamista tukevaa tietoa siitä, miten voidaan vauhdittaa näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamista ja saavuttaa toivottu lopputulos.

Tilaisuuden järjestävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Itla.

Lue lisää Itla:n sivuilta.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä

Avainsanat

etänä, verkossa

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Valtakunnallinen

Kyllä

Hinta

Tapahtuma on maksuton