Kokemusosaaja-koulutus

01.09.2020 klo 17:00 - 01.12.2020 klo 20:00 / Koulutus/seminaari / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry/ TARMO-hanke käynnistää KOKEMUSOSAAJA-koulutuksen 1.9.2020.

Koulutuksen kesto: 1.9.2020 – 1.12.2020

Tapaamiset kahden viikon välein, 3 tuntia kerrallaan. Syyslomaviikolla ei tapaamista.

Ensimmäinen tapaaminen 1.9.2020 Klo 17- 20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen kuuluu myös joitain kotitehtäviä, joihin tulee varata aikaa muutama tunti.

 

Mikä on Kokemusosaaja?

Kokemusosaaja on henkilö, jolla on kokemusta työttömyydestä ja työllisyyspalveluista. Kokemusosaaja on valmis kertomaan omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis- ja vertaistukitilanteissa. Koulutuksen aikana harjoitellaan ja työstetään oman tarinan kertomista sekä kokemuksien hyödyntämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kokemusosaajat ovat eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Työttömyyden kesto voi vaihdella eikä työllistyminen/ työssäolo ole este koulutukseen osallistumiselle.

 

Mihin Kokemusosaajia tarvitaan?                                                             

 • Palvelujen kehittämiseen, palautteen välittämiseen
 • Koulutustapahtumiin, seminaareihin puheenvuoroja pitämään
 • Vertaistueksi
 • Työpariksi asiakastilanteisiin
 • Ryhmien vetäjiksi, vierailijoiksi ryhmiin
 • Vaikuttamistyöhön
 • Työttömän äänen esiin tuomiseen (mediassa, erilaisissa keskustelutilanteissa)
 • Uusiin avauksiin, joita emme vielä edes osaa kuvitella
 • Työttömyyden teemalla toimivia esikuvia ei ole toistaiseksi löytynyt, joten tarvitaan rohkeita esimerkkejä ja tien raivaajia

 

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutukseen valitaan 5-10 osallistujaa. Koulutuksen onnistuminen edellyttää kaikkien sitoutumista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmä työstää yhdessä työskentelyperiaatteet ja pelisäännöt, joita noudatetaan koulutuksen ajan.

Kouluttajina toimivat P-K sotun/TARMO-hankkeen työhönvalmentaja Mirja Kotivaara ja rekrytointiasiantuntija Leena Virratvuori. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa koulutukseen tai kokemusosaajana toimimiseen liittyvissä kysymyksissä ja eteen tulevissa pulmissa. Koulutus on kohderyhmältään ja sisällöltään uusi, joten kaikilta vaaditaan jonkin verran heittäytymistä ja seikkailumieltä.

Koulutuksen punaisena lankana kulkee oman tarinan jäsentäminen ja tarinan jakaminen muille. Koulutuksen aikana tarinan jakamista harjoitellaan ja toisten tarinoista voidaan ottaa oppia ja vinkkejä myös omaan työskentelyyn. Koulutuksessa käytetään ulkopuolista kouluttajaa vuorovaikutus /esiintymistaidon opiskeluosiossa (yksi tapaamiskerta).

Koulutuksen aikana tutustutaan yleisellä tasolla maakunnan työllisyyspalveluihin. Tavoitteena on, että osallistujille muodostuu kokonaiskuva olemassa olevasta palvelujärjestelmästä.

Koulutuksen lopuksi järjestetään päätöstilaisuus ja osallistujat saavat todistukset. Koulutetuille kokemusosaajille maksetaan palkkio kokemusosaajatoiminnasta myöhemmin vahvistettavien taksojen mukaisesti. Kokemusosaajia voidaan kutsua mukaan erilaisiin kehittämispäiviin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.

Koulutukseen haetaan sähköisesti. Haku päättyy 10.8.2020 klo 16. Haastattelut pidetään Joensuussa 13., 14. ja 15.8.2020 PK sotun tiloissa, osoitteessa Rantakatu 23A.

Hakemuslomake KOT-koulutukseen on vielä työn alla. Liitämme sen osoitteeseen http://www.pksotu.fi/kokemusosaajakoulutus kesäkuun aikana.

Lisätietoja antaa: Leena Virratvuori, p. 050 4717962, leena.virratvuori@pksotu.fi

Koulutuksen mainos ladattavissa tästä.

Osoitteet

 • Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

  Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, työllisyys, vaikuttaminen, vertaistoiminta

Kohderyhmä

kaikille, kokemusasiantuntijat, työssäkäyvät, työttömät