Kasvattajien itsetuntemus – Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan -webinaari

01.09.2022 klo 13:00 - 16:00 / Koulutus/seminaari

Kasvattajilla ja muilla ihmisosaajilla on oltava riittävästi itsetuntemusta ja kehotietoisuutta, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja kykenevät tarjoamaan lapselle riittävän kannattelevaa läsnäoloa omilla vireys- ja tunnetilojen säätelytaidoillaan. Tarvittaessa heidän on saatava tähän pedagogista ja kollegiaalista tukea sekä työnohjausta, jotta he voivat tehdä työtään laadukkaasti. Ihmisosajien oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä.

Webinaarin teemoina ovat puheeksiottamisen ja toivon kulttuuri sekä turva, myötätunto, työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat kasvattajien ja sote-ammattilaisten itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Traumatietous yhdistettynä positiiviseen pedagogiikkaan avaa ymmärrystä arkisiin ilmiöihin, kuten ihmisten välisen yhteyden kokemuksen tärkeyteen.

Koulutus sisältää teoriatietoa traumainformoidusta työotteesta (ACE-tutkimukset, traumatietous, miten trauma vaikuttaa aivojen ja hermostonkehitykseen, traumojen ylisukupolvisuus, kansainväliset traumainformoidut mallit). Koulutus tarjoaa myös kosketusta kokemuksellisiin harjoituksiin.

‍Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksessa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli – Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen sekä tietokirjaa Yhteinen mieli – Traumatietoisuutta mielenterveystyöhön (Basam Books 2020, 2022) sekä kouluttajien yhdessä kehittämää koulutusmaterialia.

Webinaarin järjestää Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoa webinaarista, ohjelma ja ilmoittautuminen 1.9. klo 13:05 mennessä Avin sivuilla

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys

Asiasanat

aluehallintovirasto, kasvatus, itsetuntemus, verkossa, etänä, opetus, nuoriso

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, perheet

Ikäryhmä

kaikenikäiset, nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)