Kansanterveyspäivä -webinaari

19.09.2022 klo 09:00 - 15:45 / Koulutus/seminaari

Vaikka suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat vuosikymmenten aikana kohentuneet, eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen lisäksi eroja on myös alueellisesti ja sukupuolten välillä. Tilaisuudessa kuullaan alan asiantuntijoiden alustuksia aiheeseen ja ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Kansanterveyspäivä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain järjestämä kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä.
Tilaisuus on suunnattu valtakunnallisesti kaikille kuntien ja alueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekeville ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, ravitsemus- ja liikunta-alan toimijoille, järjestötoimijoille ja muille kansanterveyden edistämisen parissa työskenteleville.

Kansanterveyspäivälle valitaan vuosittain teemaksi jokin keskeinen kansanterveyden haaste. Vuoden 2022 kansanterveyspäivän teemana on terveyden eriarvoisuuden kaventaminen. Tavoitteena on luoda katsaus uusimpiin tietoihin, linjauksiin ja suosituksiin valitulta aihealueelta sekä löytää ratkaisuja terveyden eriarvoisuuden kaventamiseen.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etu-käteen

Lisätietoa ja linkki tapahtuman live seuraamiseen / tallenteen katsomiseen THL.fi sivustolla.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys

Asiasanat

THL, verkossa, etänä, kansanterveys, hyvinvointi

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat

Ikäryhmä

kaikenikäiset, nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)