Johanna Pöykkö – KÄTKETTY -taidenäyttely. Taidekeskus Ahjo

01.06.2022 klo 10:00 - 19.06.2022 klo 16:00 / Muu / Joensuun Taiteilijaseura ry

Johanna Pöykkö – KÄTKETTY -taidenäyttely
Taidekeskus Ahjon Sysi-salissa 1.6. – 19.6.2022.

Mielessä on lapsuuden leikit lakanamajoissa, pyörivän pyykkitelineen juurella. Menneisyydestä on taltioitunut mieleen totta ja epätosia. Se mitä näen nyt, siivilöityy kaiken kokemani läpi.

Tavoittelen ja työstän taiteellani ajatusta suojasta, suojautumisen tarpeesta, reviiristä ja rajoista. Samalla tutkin ihmisenä olemista suhteessa toiseen ihmiseen. Kuitenkin teokseni näyttäytyvät keveinä muistoina tilallisista kokemuksista ja luovat samalla kokijalleen uuden tilallisen muiston.

Teosten muoto on lähtenyt liikkeelle lapsuuden pyykinviikkaushetkistä, pyykistä kuivumassa narulla, lakanamajoista. Viilletty lakanakangas symboloi aikuisuuden tietoisuutta suhteessa lapsuuden muistoihin. Viattomien muistojen päälle kerrostuu aikuisuuden tiedostavuus ja vastuu.

Rajat ovat samalla ihmisten välisiä rajoja mutta myös rajoja tiedostetun ja tiedostamattoman, toivotun ja ei-toivotun välillä. Emme voi sulkea pois tietoisuutta materiaalien ja tekemisemme vaikutuksesta ympäristölle.

Emme voi sulkea pois ajatusta ihmisten tekemien rajojen esteistä toiselle ihmiselle. Olisi ihanaa voida olla vain pilvilinnoissa ja unelmoida keinuvassa kehtolinnas niin kuin Aleksis Kiven orava konsanaan.

Osa meistä on kätketty muiden silmiltä. Unelmat ja haavat. Tarve suojautua. Tarve kätkeytyä. Kätketty – installaatio on pilvilinnoja, kätkettyjä unelmia, kätkettyjä suojavarustuksia. Kanssakulkijat voivat päästä niitä hetkittäin kurkistamaan.

Kätketty – installaatio
Serigrafia ja maalaus lakanakankaalle, pinnoitus, viiltely 600cm x 500cm x 150cm x 4 osaa 2022

Johanna Pöykkö on 1977 Rovaniemellä syntynyt kuvataiteilija / tekstiilitaiteilija TaM. Hän asuu ja työskentelee Oulun Maikkulassa tutkien yksilöä osana suurempaa kokonaisuutta ja ajankulkua. Taiteen tekemisessä on pitkään mukana kulkenut lakanakangas materiaalina ja tiedon kuljettajana, välittäjänä, sekä serigrafia tekniikkana. Pöykkö tekee tekstiilipohjaisia installaatioita ja veistoksia, joissa värien päällemenot, valot ja varjot luovat tilallisen kokonaisuuden.

Lisätietoja:
johanna.poykko@gmail.com
instagram @johannapoykko
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/poykko-johanna

Taidekeskus Ahjo
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu
Aukioloajat: ti, to-su 10-16, ke 10-19, ma suljettu
Näyttelyyn on vapaa pääsy

 

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

Johanna Pöykkö – KÄTKETTY (HIDDEN)
Art Center Ahjo, Sysi Hall
1.6. – 19.6.2022
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

 

On mind the childhood games in linen houses at the foot of the rotating laundry rack. True and false captured in the mind from the past. What I see now is filtered through everything I have experienced.

I pursue and work with my art on the idea of ​​protection, the need for shelter, territory and boundaries. At the same time I study being a human in relation to another person. Still my works appear as light memories of spatial experiences and at the same time create a new spatial memory for the experiencer. The form of the works originates in childhood moments of folding the laundry, the laundry drying on a string, the huts made of sheets. The slashed sheet cloth symbolizes adult awareness in relation to childhood memories. Adult awareness and responsibility are deposited on top of innocent memories. At the same time, boundaries are boundaries between people but also boundaries between the conscious and the unconscious, the desired and the unwanted. We cannot block out our awareness of the impact of materials and our behavior on the environment. We cannot rule out the idea of man-made boundaries as barriers to another person. It would be wonderful to be able to just be in cloud castles and to just dream on in a swinging cradle castle like the Aleksis Kivi´s squirrel.

Some of us are hidden from the eyes of others. Dreams and wounds. The need for shelter. The need to hide. Hidden -installation is cloud castles, hidden dreams, hidden protective gear. The passengers may get a peek at them from time to time.

 

Serigraphy and painting on canvas, coating, slicing 600cm x 500cm x 150cm x 4 pieces, 2022.

 

Johanna Pöykkö is a visual artist / textile artist TaM born in Rovaniemi in 1977. She lives and works in Maikkula, Oulu, studying the individual as part of a larger whole and the passage of time. In making art linen fabric has for a long time been a constant material and information carrier along with serigraphy as technique. Pöykkö makes textile-based installations and sculptures in which the overlays of colors, lights and shadows create a spatial whole.

 

johanna.poykko@gmail.com
instagram @johannapoykko
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/poykko-johanna

 

Art Center Ahjo
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu
Visiting hours: Tue, Thu-Sun 10-16, ke 10-19, closed on Mondays
Free admission

Osoitteet

  • Taidekeskus Ahjo

    Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta)

Taidekeskus Ahjo

Kirkkokatu 23, Joensuu, Suomi

Teemat

kulttuuri ja taide

Asiasanat

taidenäyttely, ahjo, taidekeskus, Kulttuuri ja taide

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc