Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena -verkkoseminaari

01.10.2020 klo 09:30 - 15:00 / Koulutus/seminaari

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä verkkoseminaarin 1.10.2020 klo 9.30–15.00. Verkkoseminaarin tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä.

Tapahtuma tarjoaa välineitä virkamiesten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Tilaisuudessa esitellään oppeja ja parhaita käytäntöjä niin lainsäädäntöprosesseista kuin ennakoimattomista, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativista tilanteista, kuten koronakriisistä. Yhteisten seminaariosuuksien lisäksi tilaisuudessa on varattu aikaa pienimuotoisemmalle yhteiselle dialogille ja vuoropuhelulle. Kansalaisjärjestöakatemia auttaa ymmärtämään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen rooleja ja merkitystä demokratian ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita erityisesti kaikki ministeriöiden ja valtionhallinnon virkamiehet sekä järjestöjen edustajat.

Lisätietoa avoinhallinto.fi-verkkosivuilta

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Avainsanat

verkossa, etänä

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat

Valtakunnallinen

Kyllä