Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa -koulutus

19.10.2020 klo 12:45 - 16:10 / Koulutus/seminaari

Koulutuksen PDF -esite

Aina elämä ei mene niin kuin on suunniteltu. Äkillinen kriisi voi kohdata perhettä, esimerkiksi perheenjäsenen menehtyessä. Mielenterveys- tai päihdeongelma voi varjostaa perheen elämää. Iltapäivän koulutuksessa pohditaan keinoja kohdata ja tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Tule tutustumaan alueesi toimijoihin!

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä:
https://www.lyyti.in/hyvinvointi_kriisit_lieksa
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.10.2020

 

Ennakkotehtävä osallistujille:
Miten erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa tai kriisissä olevien perheiden tukeminen teidän alueellanne tällä hetkellä toimii? Saavatko perheet tarvitsemansa tuen ja avun? Entä miten järjestöt kytkeytyvät tähän työhön? Mikä toimii hyvin, missä voisi vielä parantaa?

Ohjelma:  

klo 12.45 – 13.15
Johdatus päivän teemaan
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen – kohtaamisen ja luottamuksellisen suhteen synnyttämisen merkitys.
Järjestöt viranomaisten rinnalla –kokemusasiantuntijuus, vertaisuus ja vapaaehtoistyö sekä niiden merkitys ja arvo.
Perhetyön päällikkö Tarja Sassi, Kriminaalihuollon tukisäätiö/
Projektipäällikkö Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto

klo 13.15 -13.45
Kuinka huomioida perheiden monimuotoisuus kriisin keskellä?
Erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen, Monimuotoiset perheet -verkosto

klo 13.45 – 14.15
Kahvitauko

Klo 14.15 – 15.45
Valinnaiset työpajat

1. Päihteet ja riippuvuudet perheessä – ammattilaisille keinoja kohdata ja auttaa perhettä
Työpajassa keskustellaan siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon työskenneltäessä eri tavoin ”haavoittuneen” vanhemmuuden kanssa. Osallistujien kanssa pohditaan vanhemmuuden tukemisen tärkeyttä lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta, kun vanhempi käyttää päihteitä tai on vankilassa. Lisäksi tarkastellaan päihderiippuvuuden haasteita raskausaikana.
Perhetyön päällikkö Tarja Sassi, Kriminaalihuollon tukisäätiö/
Aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Kirkkopalvelut

2. Turvallisuuden ja väkivallan puheeksi ottaminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa
Yli kymmenesosalla lapsista on väkivaltakokemuksia ja noin seitsemän prosenttia kohtaa kiusaamista viikoittain. Valtaosa ei kerro kokemuksistaan kenellekään. Varhaisilla väkivallan kokemuksilla on haitallisia vaikutuksia lapsuuteen ja aikuisuuteen. Työpajassa käsitellään, miten voit ottaa turvallisuuden puheeksi ja vahvistaa hyvinvointia sekä tukea käytännössä lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa lähi- tai vertaissuhteissa.
Projektipäällikkö Niina Remsu, Ensi- ja turvakotien liitto/
Projektikoordinaattori Elina Hartikainen, Selviydytään kiusaamisesta hanke, MLL Järvi-Suomen piiri ry

3. Perheenjäsenen kuolema lapsiperheessä
Työpajassa käsitellään lapsen tai vanhemman kuoleman kohtaamista ammattilaisten työssä. Mitä perheenjäsenen kuolema tarkoittaa perheessä ja miten kohdata ja tukea surevaa perhettä huomioiden eri perheenjäsenet. Mukana kokemusnäkökulma aiheeseen. Työpajan sisältö muodostuu seuraavista teemoista: perheenjäsenen kuolema ja suru, puolison ja vanhemman kuolema, lapsen kuolema, surevan kohtaaminen ja tukeminen, lapsen suru ja tukeminen sekä ammattilaisen rooli surevan perheen tukena.
Projektipäällikkö Anne Viitala, Surevan kohtaaminen -hanke

15.50- 16.10
Yhteenveto ja päivän päätös

Osoitteet

  • Kulttuurikeskus, Brahe-sali

    Pielisentie 9-11, Lieksa, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Lieksa

Kulttuurikeskus, Brahe-sali

Pielisentie 9-11, Lieksa, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsuus ja perhe-elämä

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä:
https://www.lyyti.in/hyvinvointi_kriisit_lieksa
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.10.2020