Etsivää vanhustyötä Tohmajärvelle -verkkotilaisuus

26.01.2022 klo 17:00 - 18:00 / Kokous/tapaaminen, Verkossa tapahtuva toiminta

Siun soten Tulevaisuuden sote-keskus -hanke koordinoi yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Kotikartanoyhdistyksen kanssa Etsivän vanhustyön pilotointia. Pilottialueita kartoitetaan parhaillaan ja tähän liittyen järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia etsivän vanhustyön toteuttamiseksi eri alueilla.

Koronatilanteesta johtuen tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä.

Tilaisuudet ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, julkisille toimijoille, järjestöille, yhdistyksille ja seuroille.

Tervetuloa kuulemaan ja ideoimaan etsivän vanhustyön toteuttamista Tohmajärven alueella ke 26.1.2022 klo 17.00-18.00!

Pääset osallistumaan tilaisuuteen tästä linkistä.

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Tohmajärvi

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet, ystävä- ja viriketoiminta

Asiasanat

etsivä vanhustyö

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg5N2E0ZmUtNDk0NC00MGZmLWE2YTQtM2NmMDAwMWJmZDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220622b90-5604-453b-979a-bf713718faf2%22%2c%22Oid%22%3a%22d5317a4b-c3f1-4c40-9c48-bccd62f9e096%22%7d

Hinta

Tapahtuma on maksuton