Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus: Päihdeasioiden puheeksiotto

10.11.2021 klo 09:00 - 11:30 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta

EHYT järjestää verkkokoulutuksen päihdeasioiden puheeksi ottamisesta ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen teemana on päihdeasioiden puheeksiotto ja sen merkitys haittojen ehkäisyssä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihdeasioiden puheeksioton merkityksestä ja vahvistaa taitoja ottaa puheeksi ja puuttua havaittuihin riskeihin.

Koulutuksen sisältö

  • Aikuisväestön alkoholinkäyttö Suomessa
  • Päihteidenkäytön puheeksiotto osana ammattilaisen työtä
  • Alkoholin riskikäytön puheeksiotto ja systemaattinen kirjaaminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä

Lisätietoja EHYT ry:n verkkosivuilla.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteet ja riippuvuudet

Asiasanat

etänä, verkossa

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, kaikille

Hinta

Tapahtuma on maksuton