Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus: Huumeiden puheeksiotto

05.10.2021 klo 13:00 - 15:30 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta

Huumeita käytetään joka puolella Suomea, mutta osataanko tai uskalletaanko ne ottaa puheeksi? Koulutuksessa käydään läpi tämän hetkinen tilanne huumeiden käytöstä sekä annetaan työkaluja huumeiden puheeksiottoon.

EHYT järjestää Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat hyvinvointi- ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät toimijat. Koulutuksen tavoitteena on ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän työn osaamisen vahvistaminen ja lisätä ajankohtaista tietoa huumeilmiöstä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä stigmasta ja osallisuudesta huumeilmiössä sekä vahvistaa taitoja ottaa huumeet puheeksi.

Lisätietoja EHYTin sivuilla.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet

Avainsanat

etänä, verkossa

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat

Hinta

Tapahtuma on maksuton