Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana -webinaari

09.09.2021 klo 14:00 - 16:00 / Koulutus/seminaari, Verkossa tapahtuva toiminta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja EHYT ry järjestävät yhdessä Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana -koulutuksen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. millaista on nuorten alkoholin käyttö, millaisia ilmiöitä käytön taustalla on ja millaisia asenteita nuorilla on alkoholiin ja sen käyttöön liittyen. Koulutuksen sisällössä hyödynnetään mm. EHYT ry:n toteuttaman Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksia. Lisäksi koulutuksessa annetaan vinkkejä ja käydään läpi varhaisen puuttumisen ja puheeksioton tueksi kehitettyjä materiaaleja. Koulutuksesta hyötyvät kaikki nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset.

Lisätietoja EHYT ry:n verkkosivuilla.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys, nuoruus, päihteet ja riippuvuudet

Avainsanat

etänä, verkossa

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat

Hinta

Tapahtuma on maksuton