Tapahtumat


Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa löytämään uusia ystäviä yhteisöllisessä ja vertaistukeen perustuvassa pienryhmässä. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksessa opiskellaan toimivan ryhmämallin ohjaamisen elementit. Koulutus toteutetaan syksyllä 2020 Joensuussa. Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus on suunnattu eri alojen vapaaehtoistoimijoille, opiskelijoille ja Lue lisää…


JOENSUUN OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSPÄIVÄ VAIVIOSSA torstaina 14.5 klo 12- 16.30, Vaiviontie 21 B, 83460 Harinjärvi. Yhteistyössä Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän ev. lut. seurakuntien kanssa. Maksuton bussikuljetus: Klo 11. Pielisensuun kirkko Tikkamäentien pysäkki, klo 11.15 Rantakylän kirkko, klo 11.30 matkailupysäkki Kirkkokatu Taidemuseon Lue lisää…


Asiakasarvoa ja kumppanuuksia yhteisellä alustalla. Socialan koordinoimassa Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa tarjotaan järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja valmennusta, kehitetään järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja rakennetaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista Lue lisää…


Eri ikäiset ja eri taustaiset lapset, nuoret ja aikuiset kaipaavat nyt apua ja tukea opinnoissa, kun koulut ovat kiinni ja opintoja suoritetaan melko itsenäisesti etänä. Tätä varten SPR kouluttaa EtäLäksyHelppi -ohjaajia, jotka pystyvät neuvomaan ja tukemaan koulutehtävien teossa erilaisia etäyhteyksiä Lue lisää…


Maksuton Digioppija 2020 -koulutus on tuhti ja ajankohtainen paketti digitaalisista sovelluksista ja työkaluista, joita voi hyödyntää oman työssä oppimisen tukena. Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä ja konkreettisia vinkkejä, joilla voit tehostaa oppimista ja työntekemistä! Kou­lu­tus to­teu­te­taan ko­ko­nai­suu­tenaan verk­ko-ope­tuk­se­na. Se si­säl­tää 5 x Lue lisää…


Erityistä tukea tarvitsevan henkilön läheinen! Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan digitaitojen ja etäyhteyksien merkityksestä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjessa. Mukana on myös vertaisdigiohjaajia, jotka jakavat omia kokemuksiaan sekä auttavat sinua tarvittaessa digiasioissa. Tilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua mukaan hankkeen etäyhteys-pilottikokeiluun. _____________________________________ Digitaidot Lue lisää…


Kesäyliopiston kaikille avoin koulutus! Selkokieliset ja saavutettavat verkkosivut turvaavat eri käyttäjäryhmien oikeutta tietoon ja itsenäiseen elämään. Koulutuksesta saat selkeät ohjeet selkokielen kirjoittamiseen. Käymme läpi selkokielen kohderyhmät, helppokäyttöisten verkkosivujen pääpiirteet ja esimerkkejä erilaisista verkkosivuista. Teemme myös lyhyitä kirjoitusharjoituksia, joita varten mukana Lue lisää…


Kesäyliopiston kaikille avoin koulutus! Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Mitä sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet – Lue lisää…


Kesäyliopiston kaikille avoin koulutus! Lasten ja nuorten kaltoinkohtelu (fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen väkivalta): miten toimia, jos epäily lapsen kaltoinkohtelusta herää?, kaltoinkohtelun riskitekijät ja haittavaikutukset. Koulutus on suunnattu kaikille terveys- ja sosiaalialalla toimiville, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.


Yhteensä: 52