Tapahtumat


Haaveena päästä töihin skeittiparkkeja rakentavaan firmaan?   Osallistuminen ErkkiFest 2:sen betonityöpajaan tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan maksuttomasti skeittiparkin rakentamista.   Betonityöpajassa RUJO:n aktiivit opettavat skeittiparkin rakentamisen perustekniikoita. Työpajaan osallistuvat pääsevät yhdessä ohjaajien kanssa rakentamaan uuden härvelin ja uusimaan flättiä Erkipellontien parkille. Lue lisää…


Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry/ TARMO-hanke käynnistää KOKEMUSOSAAJA-koulutuksen 1.9.2020. Koulutuksen kesto: 1.9.2020 – 1.12.2020 Tapaamiset kahden viikon välein, 3 tuntia kerrallaan. Syyslomaviikolla ei tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen 1.9.2020 Klo 17- 20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutukseen kuuluu myös joitain kotitehtäviä, joihin tulee varata aikaa Lue lisää…


Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa löytämään uusia ystäviä yhteisöllisessä ja vertaistukeen perustuvassa ryhmässä. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksessa opiskellaan toimivan ryhmämallin ohjaamisen elementit. TIETOA KOULUTUKSESTA: Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus on suunnattu vanhustyössä toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoistoimijoille sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, Lue lisää…


KNopista alkaa matka ohjaajaksi KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi –koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta: Ohjaajana Lue lisää…


Hyvä arki lapselle -koulutus antaa vapaaehtoiselle lisävalmiuksia huomioida, kannustaa ja tukea vanhemmuutta. Jokaisella kriisin kohdanneella ja tuettavalla on perhe, johon kuuluvat mahdollisesti vanhemmat, omia lapsia tai lapsia lähipiirissä. Perheen, lasten ja vanhemmuuden huomioiminen on vaikeassa elämäntilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Hyvä arki Lue lisää…


Joensuun Pelastakaa Lapset ry pilotoi vuosina 2019-2020 Myö yhessä! -perheretkitoimintaa perheille, joissa vanhempi on kohdannut päihde- ja/tai mielenterveyden problematiikkaa. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta ja tarjota yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Taustalla on ajatus turvata lapselle ja perheelle Lue lisää…


Ohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toimia Minä Olen Tärkeä- hankkeen pienryhmän ohjaajana, sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä. Pienryhmät koostuvat 8-15-vuotiaista lapsista ja nuorista. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa lukukauden ajan (syyskuu 2020-huhtikuu 2021). Ryhmien tavoitteena on tukea Lue lisää…


Tervetuloa tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä lasten ja heidän perheittensä parissa. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka voivat toimia esim. yhden lapsen harrastuskaverina tai koko perheen luottoaikuisena. Vapaaehtoisen omat toiveet otetaan luonnollisesti huomioon. Vapaaehtoisilla toivotaan olevan aikaa toimintaan pari kertaa kuukaudessa muutama tunti kerrallaan. Lue lisää…


Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaan lasten tueksi! Tarvitsemme tukiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa eläville lapsille, joten tarve on myös erityyppisille tukiperheille: lapsiperheille, lapsettomille pareille ja mummolan kaltaisille perheille, myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Valmennamme kaikki Pelastakaa Lasten tukiperheet ja tuemme heitä tukisuhteen Lue lisää…


Yhteensä: 9