NEUVONTAA, KESKUSTELUAPUA JA RYHMÄTOIMINTOJA

Erilaisissa elämäntilanteissa voi tarvita tukea, apua, ohjausta ja neuvontaa arjessa jaksamiseen.  Yhdistysten ammatillinen neuvonta voi sisältää tiedon jakamista palveluista, sosiaaliturvasta, perusoikeuksista ja lainsäädännöstä sekä viranomaisasioinnissa avustamista.  Yhdistykset järjestävät myös ryhmämuotoista tukitoimintaa.


Sosiaalialan yhdistyksiä koskevaa tietoa löydät tarkemmin rajattuna teemasivuilta:

I mielenterveysyhdistykset I vammaisyhdistykset I päihteettömyys I vertaistukiryhmät I lapset ja perheet I Nuoret I eläkeläiset, ikäihmiset I


Sosiaalialan yhdistysten neuvontaa ja yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea    Muokattu viimeksi: 15.11.2021