Jelli.fi -järjestötietopalvelun sisällöntuottajarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Siltakatu 20 A11
80100 Joensuu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marleena Laakso
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

3. Rekisterin nimi

Jelli.fi -järjestötietopalvelun sisällöntuottajarekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Jelli.fi -järjestötietopalveluun rekisteröityneiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Yhteyshenkilöt tuottavat sisältöä palveluun.

Rekisteriä käytetään viestintään yhteyshenkilöiden kanssa sekä palvelun kehittämiseen liittyviin tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) sekä organisaatio, jossa rekisteröitynyt toimii.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tietonsa tai tiedot saadaan henkilön edustamasta organisaatiosta. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai poistaa ne.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Sisällöt, jotka rekisteröityneet julkaisevat omaan organisaatioonsa liittyen verkkopalvelussa, ovat julkisia ja niitä voidaan siirtää eri tekniikoin näkyviin myös muihin verkkopalveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 24.5.2017.Muokattu viimeksi: 07.11.2019