Jelli.fi-järjestötietopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Siltakatu 20 A11
80100 Joensuu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kathy-toiminta
Marleena Laaksi, viestintäkoordinaattori
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

3. Rekisterin nimi

Jelli.fi -järjestötietopalvelu

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jelli.fi -järjestötietopalvelussa palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Rekisteriin tallennetaan lisäksi yhteystiedot sellaisten tapahtumien ja uutisten osalta, jotka on tuotettu kirjautumattomana käyttäjänä.

Mikäli jelli.fi -järjestötietopalvelun käyttäjä syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan esimerkiksi tapahtumaan, koulutukseen tai vapaaehtoistehtävään, välittyvät nämä tiedot automaattisesti asianomaisen tilaisuuden tai tehtävän järjestäjälle. Tapahtuman tai tehtävän järjestävä taho voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja. jelli.fi -järjestötietopalvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän tuleekin tällaisissa rekisteriin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä tapahtumien ja uutisten yhteydessä lisäksi organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jelli.fi -järjestötietopalveluun henkilötietoja sisältäviä sisältöjä tuottavat palvelun käyttäjät.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään palvelun ylläpitoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain akäyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 24.5.2017.Muokattu viimeksi: 07.11.2019