KUKA SAA JÄRJESTÖJEN ÄÄNEN?

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Kuka saa järjestöjen äänen -kampanjalla haluttiin nostaa vuoden 2017 kuntavaalikeskusteluun yhdistystoiminta Pohjois-Karjalassa ja sen merkitys ja arvo hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä. Kannustimme ehdokkaita tutustumaan oman paikkakuntansa yhdistystoimintaan sekä tekemään lupauksen tukea yhdistystoimintaa tulevina kuntapäättäjänä. Julkaisimme JANEn nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa yhdistystoimintaa tukevien kuntavaaliehdokkaiden nimet. #jane #kukasaajärjestöjenäänen.

 

 

 

Kuntavaaliehdokkaat 2017, jotka ovat luvanneet tukea yhdistystoimintaa:

(Kunnat ja ehdokkaat aakkosjärjestyksessä)

Ilomantsi:

 

Piippo, Eila (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja.
Oma lupaus: Elinvoimainen kunta tukee kolmannen sektorin tekemää työtä

Puruskainen, Kauko (Kesk. sit.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä varsinkin tulevalla valtuustokaudella on mm. kunnan paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisessä paljonkin tehtävää. Tämä on minun lupaukseni.

 

Joensuu:

 

Abell, Eeva (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Tuomalla esille yhdistystoiminnan  merkittävää panosta hyvinvoinnin tuottajana.

 

Elo, Timo (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan kuulla yhdistysten näkemyksiä, huolia ja toiveita ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa. Lisäksi lupaan tutustua eri yhdistysten toimintaan ja olla käytettävissä erilaisiin keskusteluihin ja tapahtumiin.

 

Elonheimo, Ville (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistykset pystyvät kaiuttamaan niiden ääntä, joiden ääni ei tässä yhteiskunnassa kuulu. Kuuntelen yhdistyksiä ja niiden viisaita, kenttänsä tuntevia aktiiveja.

 

Eloranta, Satu-Sisko (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan tukea toiminnallani yhdistyksiä siten, että yhdistykset hankkeineen voivat tarjota työttömille joensuulaisille työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksia.

 

Eskelinen, Seppo (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Mukana ollaan. Järjestökenttää tarvitaan entistä paremman Joensuun tekemiseen.

 

Haakana, Marko (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Ihmisten osallisuuden kokemus omiin ja kunnan asioihin vaikuttamisesta on tärkeää. Järjestötoiminta tarjoaa monia mielekkäitä sosiaalisia rooleja. Lupaan osaltani edistää järjestötoiminnan edellytyksiä Joensuussa em. asioiden toteutumiseksi.

 

Hakkarainen, Päivi (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistysten toiminta on usein ennaltaehkäisevää ja kunnan palveluita tukevaa toimintaa. On tärkeää, että kunta mahdollistaa yhdistystoimintaa tarjoamalla resursseja ja huomioi yhdistysten tietotaidon päätöksenteossa.

 

Heinonen, Eila (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: -paikallisten yhdistysten toimintaedellytykset on turvattava sillä vireä toiminta on kannattava investointi kuntalaisten hyvinvointiin.

– mielenterveysomaisille tarjotaan tietoa ja tukea
– kuulovammaiset ja ikääntyneet kuntalaiset on otettava mukaan kuntapalvelujen kehittämiseen

 

Heinonen, Sanna (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Hiltunen, Tuomas (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Teen parhaani yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Yhdistykset tarjoavat joensuulaisille monenlaista harrastustoimintaa ja rikastuttavat Joensuun elämää huomattavasti.

 

Hirvonen, Jukka (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Hoffren, Minna (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan parhaani mukaan vaikuttaa siihen, että yhdistykset saisivat lisää resursseja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn tehtävään työhön.

 

Honkanen, Anu (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Huikuri, Teemu (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Helpotetaan yhdistysten mahdollisuutta järjestää tapahtumia kaupungin tiloissa ja kaduilla.

 

Hämäläinen, Marjo (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kansalaisjärjestöille pitää nykyistä enemmän antaa sanansijaa  jo  eri suunnitteluprosessien alkuvaiheissa .  – Muuallakin kuin kaavoituksessa.. Pitää oikein usuttaa ideoimaan ja ottamaan kantaa.

 

Härkönen, Esa (PS)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Perussuomalaisena minulle on tärkeää huolehtia aktiivisesta järjestötoiminnasta, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä, auttaa hädänalaisia ja tukee suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyttä.

 

Ikonen, Mari (Vas.) 

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistykset toimivat kuntalaisten lähellä ja ovat siksi tärkeitä myös päättäjille. Joensuussa täytyy tulevaisuudessa antaa kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Tässä meillä on paljon opittavaa yhdistyksiltä, pidetään niistä siis huolta!

 

Jormanainen, Laura (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhteistyötä kaupungin, Siun Soten ja järjestöjen kanssa tulee kehittää ja pitää yllä!

 

Järvinen, Anni (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Joensuun tulee tukea järjestöjä järjestöavustuksilla sekä tarjoamalla tyhjillään olevia tiloja järjestöjen käyttöön. Päättäjien ja järjestöjen välille olisi hyvä luoda pysyviä / vuosittaisia tapaamisia, jotta ajatustenvaihto olisi säännöllistä.

 

Kareinen, Tarja (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Itse aktiivitoimijana yhdistyksessäni haluan ilman muuta tukea yhdistyksiä jakamalla tietoa yhdistyksistä sekä huolehtia, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja kokoontumiseen.

 

Karvonen, Jaakko (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Rastitettujen lisäksi, lupaan etsiä mahdollisuuksia myös edistää järjestöjen näkyvyyttä mm. kouluissa ja julkisilla alueilla sekä harrastetoiminnassa, hyvänlaatuisen yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

 

Kauppinen, Roosa-Maria (KD)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhteistyö järjestöjen kanssa on tärkeää.

 

Keränen, Mika (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Järjestöaktiivina järjestöjen puolesta.

 

Kettunen, Noora (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kaupungin tulee tukea järjestöjä ja vapaata kansalaistoimintaa järjestämällä edullisia toimitiloja ja lisäämällä toiminta-avustuksia. Toimitilojen varausjärjestelmä on myös saatava sähköiseksi.

 

Kinnunen, Tuomas (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Kolehmainen, Katja (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Työttömyys, yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne ovat tämän päivän syöpä. Elinvoimaiset järjestöt ovat tärkeä kumppani kunnalle matalan kynnyksen palveluiden tuottajina sekä kunnan elinvoimaisuuden lisääjinä.

 

Korkatti, Maria (Vas.) sit.

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Jatkan yhdistystoiminnassa mukana oloa. Kannatan harrastustakuuta ja edistän kulttuurin saavutettavuutta – yhdistykset ovat keskeisiä erilaisten harrastusten ja kulttuuripalvelujen toteuttajia. Tuen julkisten hankintojen pilkkomista niin, että pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus jättää tarjouksia.

 

Krohns, Virpi (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistyksestä paitsi julkisia täydentäviä palveluita, myös virtaa ja mukavaa seuraa!

 

Kärkäs, Joakim (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin.

Oma lupaus: Lupaan tuoda esille yhdistystoiminnan merkittävyyttä ja tuloksia aktiivisesti.

 

Lankinen, Harri (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Lappalainen, Kari (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Tapaamisia, tiloja, sekä yhdistysten ja asukkaiden ääni paremmin kuuluviin päätöksenteossa.

 

Mannelin, Maarita (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistyksillä ja järjestöillä on tärkeä merkitys kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa. Teen parhaani, yhdistysten ja kunnan yhteistyön mahdollistamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi koko Pohjois-Karjalan alueella. Haluan myös edistää yhdistysten roolia osallisuuden rakentajina.

 

Marjomaa, Esko (Vas.) sit.

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Jos pääsen eläketuen piiriin, lupaan osallistua yhdistystoimintaan ainakin yhtä aktiivisesti kuin tähän saakka.

Martikainen, Hanna (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kunnan tulee tukea järjestöjen toimintaa, sillä järjestöt pystyvät takamaan kaiken ikäisille ihmisille paremmin mahdollisuuksia osallisuuteen, kansalaisyhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja virikkeelliseen toimintaa, kuin mitä kunta yksinään. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi!

 

Mikkola, Ulla (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Haluan toimia niin, että Joensuussa on hyvä elää, asua ja harrastaa.

 

Mikkonen, Krista (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Mäkisalo-Ropponen, Merja (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Haluan olla rakentamassa myös uudenlaisia yhdessä tekemisen muotoja ja tapoja järjestöjen kanssa.

 

Neuvonen, Lasse (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja

Oma lupaus: Lupaan edistää laatua ja vaikuttavuutta kaikissa päätöksissäni

 

Nuutinen, Jere (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Oertel, Noora (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Okkonen, Marie (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Osmala, Emilia (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan tehdä vapaaehtoistyötä jatkossakin.

 

Palosaari, Suvi (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Parikka, Tuula (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Seuraan useita ja osallistun joidenkin yhdistysten toimintaan ja näin pystyn edistämään yhteistyötä arjen kautta.

 

Puhakka, Antero (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Pyrin vaikuttamaan siihen, että järjestöt tulisivat kumppaneina paremmin mukaan kunnan vastuulla olevaan hyvinvoinnin edistämistyöhön.

 

Rauma, Simo (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Olen luottamustehtävissäni tehnyt tiivistä yhteistyötä useiden Joensuun järjestön kanssa. Lupaan edistää järjestöjemme arvokasta ja tärkeää toimintaa tulevaisuudessakin parhaan kykyni mukaan.

 

Reko, Timo (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Jatkan samoilla linjoilla, yhdistysten kaverina, rakennan yhdistysten välistä yhteistyötä ja pohdimme, luomme ja teemme yhteisöllistä huomista niin Joensuussa, Pohjois-Karjalassa kuin koko Suomessa

 

Rouvinen, Juhani (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan valtuutettuna vaikuttaa siihen, että kaupunki tulee ottamaan voimavarakseen kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitellessaan kaupungin/ kaupunkilaisten elinvoiman ja viihtyisyyden lisäämistä. Tämän voimavaran hyödyntämisessä kaupungin tulee luoda nykyistä paremmat edellytykset järjestöjen toiminnoille.

Olen kehittänyt liitoskuntien kuntalaisten (siis myös järjestöjen) osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi pitäjähallintomallin. Ideoimani mallin ja paikallisille järjestöille tekemäni aloitteen perusteella kiihtelysvaaralaisten kyläyhdistysten esityksestä otettiin Joensuun kaupungissa ensimmäisenä Suomessa käyttöön lakkautetun kunnan osalle Pitäjä nimitys. Kiihtelysvaaraan samalla perustettiin pitäjäneuvosto. Pitäjä nimitys on nyt leviämässä muuallakin Suomessa.

Olen perustajajäsenenä Kiihtelysvaaran harrastoimijat ry:ssä, joka kaupungin kanssa neuvottelemallani ent. vanhainkodin navetan kaupalla ja sen korjaamiseen neuvottelemallani rahoituksella kunnostaa tiloja asukkaille ja järjestöille erilaisiin harrastetoimintoihin ja tilaisuuksiin. Mielestäni ilman hyvää järjestötoimintaa kaupunkiyhteisö ei olisi elinvoimainen eikä viihtyisä paikka asua.

 

Räty, Marjatta (PS)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Yhdistysten hyvää toimintaa tulee kaupungin tukea myös taloudellisesti.

 

Saarelainen, Antti (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Järjestöt tuovat väriä ja toimintaa Joensuuhun ja toimivat tärkeänä kansalaisaktiivisuuden kanavana. Lupaan kuunnella järjestöjä ja varmistaa, että koko Joensuun alueella on järjestöille ilmaisia tiloja käytettäväksi.

 

Sivonen, Markku (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa:

Oma lupaus: Elinikäisenä järjestötoimijana tiedän järjestötyön arvon ja voiman. Lupaan luottamustehtävissäni tukea ykdistysten toimintaa ja toimijoita.

 

Surakka, Kari (PS)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja

Oma lupaus: Haluan olla mukana omalta osaltani rakentamassa järjestöystävällistä Joensuuta.

 

Tahvanainen, Pauli (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Teen parhaani, jotta yhteistyötä kehitetään ja tieto kulkee aina myös tavantallaajalle. Resursseja sinne missä käytännön työ tehdään.

 

Tarnanen, Teppo (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan edistää järjestöjen kuulemista Joensuun kaupungin päätöksenteossa. Samoin lupaan soveltuvin osin edistää palvelujen toteuttamista yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Temisevä, Mauri (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

 

Tiittanen, Marja (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Edistää järjestöjen mahdollisuutta vaikuttamisen lisäksi tekemiseen ja palvelujen tuottamiseen. Järjestöt ovat foorumeita, joihin jokainen pääsee mukaan ja jokaiselle löytyy omansa. Itse asioihin tarttumalla voi vaikuttaa eri tavalla kuin valittamalla. Kannustaisin järjestöjä muodostamaan kumppanuuksia kunnan ja yritysten kanssa ja tämä työ on jo hyvällä alulla.

 

Timonen, Ari (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kuntapäättäjänä lupaan parantaa yhdistysten toimintaedellytyksiä Joensuussa. Tiedän kuinka paljon Joensuussa tehdään erittäin vaikuttavaa työtä vapaaehtoisvoimin. Haluan, että yhdistykset saavat kaupungilta ansaitsemansa resurssit. Yhdistyksillä on tärkeää tietoa kaupungista, mitä kuntapäättäjien olisi tärkeä hyödyntää.

 

Timonen, Kyösti (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Koulutus, sivistys ja asukkaiden hyvinvointi edellä. Sitten syrjäytyvät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät.

 

Turunen, Auli (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan yrittää parhaani

 

Ventola, Timo (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan aktiivisesti olla mukana tukemassa erityisesti taide- ja kulttuuriyhdistyksiä.

 

Vesala, Iiris (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Säilytetään aseman Kahvila Laituri, joka on monien yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden keskeinen kokoontumispaikka!

 

Vesama, Kristiina (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan edistää ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia kunnan ja järjestöjen/yhdistysten välillä ja kehittää lisää joustavia yhteistoimintamuotoja.

 

Viiri, Heli (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Osallistun järjestöjen toimintaan itsekin. Toimin nyt Joensuun alueellisessa vanhempainyhdistyksessä sekä Enon verkkokoulun hallituksessa. Nykyinen Josba-sählymamma, entinen Hertan futisäiti.

 

 

Juuka:

 

Halonen, Pirjo (Kesk)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan olla aktiivinen toimija kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi.

 

Kontiolahti:

 

Arveli, Eila (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan toimia aktiivisena toimijana yhdistyksissä edistäen yhdistysten vetovoimaisuutta, taloutta ja vaikuttavuutta ihmisten arjessa.

 

Harinen, Jertta (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan vaikuttaa, että yhdistysten asiantuntemusta käytetään hyödyksi päätöksenteossa ja yhdistyksiä osallistetaan sekä tapahtumien suunnittelussa että toteutuksessa.

 

Huttunen, Satu (Kok.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kunnan julkiset tilat ovat kuntalaisten yhteisiä tiloja, joita yhdistysten tulisi voida käyttää vapaasti. Haja-asutusaluilla yhdistykset tukevat kunnan tarjoamia palveluja, joten tilojen käytön tulisi olla maksutonta. Uuden opetussuunnitelman mukaan yhdistysten ja koulujen yhteistyöllä voidaan toteuttaa upeita oppimiskokonaisuuksia.

 

Seppäläinen, Satu (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan edistää järjestöjen osallisuutta Kontiolahden kunnan toimintaan, suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Yhdessä olemme enemmän.

 

Lieksa:

 

Keronen, Anne (Vas.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Kuuntelen kuntalaisia ja toimin yhdistyksissä. Tunnen järjestökentän. Olen aktiivisesti käynnistämässä Lieksan työttömien yhdistystä.

 

Liperi:

 

Eronen, Eveliina (Vihr.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Pyrin saamaan kunnan ja järjestöjen yhteistyöllä lisää harrastusmahdollisuuksia kuntaan.

 

Nurmes:

 

Timonen, Paula (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan kuunnella yhdistyksistä lähteviä tarpeita ja ajaa yhdistysten asioita. Tulevaisuuden kunnassa kolmannen sektorin toimijoilla tulee olemaan aikaisempaa suurempi rooli hyvinvoinnin edistäjänä.

 

Outokumpu:

 

Hiltunen, Ilkka (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Lupaan olla vapaaehtoisena Okun Janessa ja kuunnella viestejä ja viedä tahtotilaa päätöksen tekoon.

Rissanen, Toivo (SDP)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Erityisen herkällä korvalla kuuntelen sote – ja kulttuurijärjestöjen kannanottoja.

 

Tohmajärvi:

 

Pakarinen, Helena (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Näen yhdistykset keskeisinä kumppaneina rakennettaessa kunnan tulevaa menestystä. Monenlainen vapaaehtoistyö tuo näkymättömän näkyväksi. Haluan tuoda uutta otetta oman kuntani toiminnassa ja päätöksenteossa siihen, että arvostamme järjestöjä ja niissä toimivia ihmisiä – heikompien puolustajia.

 

Valtimo:

 

Härkin, Päivi (Kesk.)

Lupaan kuntapäättäjänä tukea yhdistystoimintaa: tapaamalla yhdistyksiä ja jakamalla tietoa, huolehtimalla, että yhdistyksillä on tarjolla tiloja ja toimintaresursseja, edistämällä asukkaiden ja yhdistysten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin

Oma lupaus: Olen toiminut aktiivisesti yhdistyksissä ja tukenut niiden toimintaa. Jatkossa toimintatapani on sama, ohjausta koulutukseen, työllistämistä, rahoituksen hakemista ja yhteistyötä.Muokattu viimeksi: 07.11.2019