PAIKALLIS-JANET


Paikallis-JANE
on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

Paikallis-JANE toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä ja päällekkäisyyksien karsiminen, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan.

Kunnan näkökulmasta uusi rakenne helpottaa yhteydenpitoa ja esimerkiksi järjestöedustajan nimeämistä kaupungin tai kunnan työryhmiin: yksittäisellä järjestöllä on paikallis-JANEn myötä taustatukea työryhmässä toimimiselle ja edustaja puhuu useamman kuin yhden järjestön äänellä.

Paikallis-JANE -toiminnan ja Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn vuoropuhelun kautta vahvistetaani laaja-alaisesti maakunnan järjestöjen äänen kuulumista myös maakuntatason vaikuttamis- ja kehittämistyössä.

Paikallis-JANEjen toiminnasta syntynyttä:

  • Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden kirjaus, tehtävät ja seuranta
  • järjestöjen tunteminen
  • koottu yhteystietoja toimivista yhdistyksistä sekä päivitetty yhteystietolistoja
  • valittu yhteyshenkilöt: maakunnan JANE, kaupungin hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta
  • yhteistyötä tapahtumissa esim. Unelmien liikuntapäivä, uusien asukkaiden ilta, rahoituskoulutus yhdistystoimijoille
  • suunniteltu ja järjestetty yhdistysiltoja yhdessä (kunta ja paikallis-jane)
  • yhteisessä käsittelyssä Järjestöyhteistyön ohje/ JAKE-hanke
  • järjestökysely yhdistyksille (yhteistyössä kunta ja paikallis-jane)
  • järjestötiedottamisen kehittäminen
  • paikallis-jane toimii laajemmin yhdistyskentän äänenä
Yhteistyössä on voimaa!
RALLISTA RAKENTEISIIN

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan Janen roolissa usean järjestön talkootyönä toteutettiin vuonna 2016-2017 Yhistykset yhessä –Järjestöralli-kierros Pohjois-Karjalan kunnissa ja pitäjissä : 22 tilaisuutta, 450 osallistujaa. Tilaisuuksissa keskusteltiin kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä, paikallisten järjestöasiain neuvottelukuntien (paikallis-JANEjen) perustamisesta ja yhdistysagenttien nimeämisestä. Keskusteluissa lähdettiin liikkeelle järjestöjen toiveista ja tarpeista yhteistyöhön liittyen ja kunnat kutsuttiin vuoropuheluun mukaan.

Järjestörallin tuloksena on syntynyt neljä paikallis-JANEa: Rääkkylän JANE, Pyhäselän JANE, Outokummun JANE ja Heinäveden JANE. Näiden lisäksi Kontiolahti on päättänyt käynnistää paikallis-JANE toiminnan ja Kontiolahden JANEn perustamiskokous tullaan pitämään 19.9.2019. Paikallis-JANEissa on 5-8 jäsentä. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt ovat mukana kokouksissa.

Paikallis-JANEjen muotoa ja toimintakäytänteitä rakennetaan yhdessä paikallisten neuvottelukuntien kanssa. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn uudistamistyöhön, paikallis-JANEjen luomiseksi ja tukemiseksi sekä järjestöjen roolin vahvistamiseksi uudistuvissa rakenteissa on saatu STEAlta Järjestö 2.0 -avustusohjelmasta hankerahoitusta. Hankkeen hallinnoija Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta Jane tukee paikallis-JANEjen toimintaa. Tälle sivustolle kootaan tietoa paikallis-JANE -toiminnasta Pohjois-Karjalassa. Paikallis-JANEt voivat tiedottaa omasta toiminnastaan näiden sivujen kautta.

Lisätietoja:

Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, hanna.kaariainen(at)pksotu.fi, 044 715 2060
Anne Pyykkönen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, anne.pyykkonen(at)pksotu.fi, 045 117 9340

 


Muokattu viimeksi: 13.02.2020