TOIMINTA

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn tärkeimpänä tehtävänä on tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle. Tämä tapahtuu tiedottamalla järjestötyön tärkeydestä, kouluttamalla järjestötoimijoita, edistämällä monenlaista yhteistyötä sekä kehittämällä järjestötyöskentelyn käytäntöjä ja osallistumisen tapoja.

Järjestöasiain neuvottelukunnan kautta järjestöt ja yhdistykset voivat viedä yhdessä yhdistysten asioita eteenpäin, vaikuttaa yhteisesti kuntiin ja maakunnalliseen päätöksentekoon sekä edistää kansalaisnäkökulman kuulumista. Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu 5–8 kertaa vuodessa. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa sekä yhtenä maakuntauudistuksen muutosfoorumina.

Järjestöasian neuvottelukunnan tavoitteena on:

 • Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä,
 • edistää kansalaisjärjestöjen keskinäistä ja järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
 • kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi sekä
 • parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

JANEn toimintaa:

 • Neuvottelukuntatyöskentely, asiantuntijapuheenvuorot, vierailut, muutosfoorumityöskentely
 • Järjestöjen ääni kehittämistyössä, esim. hyvinvointiohjelma, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma
 • Mukana toteuttamassa: Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020
 • Vaikuttamistyö: Lausunnot ja kannanotot, Kuka saa järjestöjen äänen – kuntavaalikampanja
 • Kuntakierrokset mm. Yhistykset yhessä – Järjestöralli 2016-2017
 • Paikallis-JANEjen tukeminen
 • Vuosittaiset tilaisuudet
  • Järjestöfoorumi, 29.3.2017, Kansiot kuntoon -arkistointikoulutus yhdistystoimijoille
  • Pohjois-Karjalan järjestöpäivä (vuonna 2017 Yhdessä – Pohjois-Karjalan järjestöjuhla 23.9.2017. Järjestöjuhla on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
  • Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä joulukuussa
 • JärjestöStara-palkinto, julkistetaan P-K Järjestöjuhlassa
 • oppilaitosten ja yhdistysten välinen yhteistyö, mm. Koonti paikallisista koulu-yhdistys-yhteistyön mahdollisuuksista

Nettisivut: www.jelli.fi/jane
Facebook: Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

 

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 19.10.2017