JANEN TOIMINTAKERTOMUKSET

JANE toimintakertomus 2021

JANE toimintakertomus 2020

JANE toimintakertomus 2019

JANE toimintakertomus 2018

JANE toimintakertomus 2017

JANE toimintakertomus 2016

JANE toimintakertomus 2015

JANE toimintakertomus 2014

 

JANEN HISTORIA

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) taustalla on vuosina 2005–2008 toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöfoorumi.

Foorumin organisoineen työryhmän ehdotuksesta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto laati yhteistyössä järjestöjen kanssa vuoteen 2015 ulottuvan hyvinvointialan järjestöstrategian.

Strategian tavoitteiksi asetettiin järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen, hyvinvointialan järjestöjen, julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyön kehittäminen sekä järjestöjen asiantuntemuksen saaminen mukaan kuntien, seutukuntien ja koko maakunnan kehittämiseen. Strategiassa ehdotettiin järjestöasiain neuvottelukunnan perustamista.

Järjestöfoorumin työryhmä teki neuvottelukunnan perustamisesta esityksen Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle. Esityksen perusteella maakuntaliitto päätti neuvottelukunnan perustamisesta helmikuussa 2008. Järjestöfoorumin työryhmä laati esityksen neuvottelukunnan kokoonpanosta. Ehdotusta käsiteltiin ja se tarkistettiin järjestöjen avoimessa yhteistyökokouksessa maaliskuussa 2008. Yhteistyökokouksessa muodostettu esitys vietiin Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon, joka vahvisti neuvottelukunnan ensimmäisen kokoonpanon huhtikuussa 2008.

Neuvottelukunnan kokoonpanoa uudistettiin ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta. Uusi kokoonpano rakennettiin järjestöiltä tulleiden toiveiden pohjalta vuosille 2009–2012.

Elokuussa 2013 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitus nimesi Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan uuden kokoonpanon, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, neuvottelukunnan jäsenet sekä asiantuntijajäsenet toimintakaudelle 2013–2016. Neuvottelukunnan järjestöedustajien ehdotus valmisteltiin järjestöjen keskinäisellä yhteistyöllä. Järjestöjen keskinäisen sopimuksen perusteella neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistettiin vuosille 2015–2016.

Keväällä 2017 JANEn kokoonpanon haku käynnistettiin uudelle kaudelle 2017-2018. Maakuntahallitus hyväksyi JANEn uuden kokoonpanon 19.6.2017 kokouksessaan. Uusi JANEn kokoonpano aloittaa toimintansa syyskuussa 2017. Vuonna 2019 kokoonpanoa tarkistettiin ja täydennettiin sekä päätettiin jatkaa toimikautta kuntavaalien rytmiin. Seuraava JANE uusi kokoonpano aloittaa toimintansa syksyllä 2021.

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE toimii yhtenä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton POKAT-teematyöryhmänä sekä toimi järjestöjen muutosfoorumina Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksessa (2/2017-3/2019).

 Muokattu viimeksi: 21.02.2022