JANE blogi

 

Julkaistu Karjalaisessa 25.11.2020

Järjestöyhteyshenkilö tarvitaan jokaisessa kunnassa

Järjestöyhteyshenkilön saaminen jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan on yksi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn asettamista järjestöjen seitsemästä teesistä,  joissa avataan JANEn näkemystä siitä, miten kuntapäättäjät voivat tukea järjestöjen toimintaa. Järjestöt ovat kunnille tärkeä voimavara ja yhteistyökumppani. Järjestöt toimivat kunnissa merkittävässä roolissa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäjinä. Järjestöt tarjoavat ihmisille toimintaa, tukea eri elämäntilanteissa sekä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Pohjois-Karjalassa on 3690 järjestöä (Prh 21.9.2020). 

 Pohjois-Karjalan kunnissa toimii nimettyjä järjestöyhteyshenkilöitä, jotka mahdollistavat yhdistysten ja kuntien koordinoidumman yhteistyön ja yhdistystoiminnan integroitumisen kunnissa tehtävään hyvinvointityöhön. Järjestöyhteyshenkilön työtehtäviä liittyen yhdistysyhteistyöhön voi olla esimerkiksi, yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön sekä yhdistysten toiminnan ja osallisuuden kehittäminen. Lisäksi se voi olla yhdistysten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja -rakenteiden kehittämistä ja järjestötapaamisten järjestäminen ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan laatimista yhteistyössä järjestöjen kanssa. 

 On muistettava, että kunnan ja järjestön luonteva ja toimiva suhde syntyy aina ihmisten välille. Kun tunnetaan puolin ja toisin, yhteistyön kehittäminen on hedelmällistä. Järjestöyhteyshenkilön toiminnalla on parhaimmillaan suuri merkitys sekä yhdistysten toiminnalle että kuntalaisten saamaan hyötyyn yhdistysten toteuttamasta toiminnasta ja palveluista. Kohtaamiselle ja yhteistyölle on molempien annettava aikaa. Panostukset siltojen rakentamiseen kunnan ja yhdistysten välille kannattavat kuitenkin varmasti – yhdessä olemme enemmän kuin erikseen.  

 Niissä kunnissa, joissa järjestöyhteistyöhön on panostettu, on saatu hyviä tuloksia. Viimeistään nyt kaikkien kuntien kannattaisi satsata yhteistyön koordinointiin. Toivonkin hartaasti, että keväällä valittavat kuntapäättäjät ottavat asiakseen varmistaa, että jokaisessa kunnassa yhteistyön rakenteet on turvattu. 

 

Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn varajäsenenä. 

Henna Liiri-Turunen 
toiminnanjohtaja,  
Nuorisoseurat Pohjois-Karjala
 

 Muokattu viimeksi: 04.12.2020