JärjestöStara

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.

 

Vuoden 2021 JärjestöStara on Kirsti Sainola-Rodriguez

Vuoden JärjestöStara 2021 Kirsti Sainola-RodriguezKirsti Sainola-Rodriguez. Kuva: Ari Harakka

 

Kirsti Sainola-Rodriguez on toiminut Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylihoitajana. Hän on työssään perustanut ja vuosien ajan rakentanut yhdistysten ja Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskinäistä maakunnallista mielenterveystyön yhdistysyhteistyötä. Kirsti on myös innostanut yhdistystoimijoita mukaan alueellisiin ja kuntakohtaisiin verkostoihin koko maakunnan alueella ja siten ollut luomassa tärkeitä verkostoja omaisten, järjestötoimijoiden ja Siun soten mielenterveystyön yhteistyön edistäjänä.

Onnea Kirsti!


 

Vuoden 2020 JärjestöStara on Kirsi Vänskä-Partanen

 

Kuva: Pia Sormunen

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Vuoden 2020 JärjestöStara on Kirsi Vänskä-Partanen/ Outokummun Voimistelu ja Liikunta ry:n puheenjohtaja.

 

Järjestöasiain neuvottelukunta perustelee Kirsi Vänskä-Partasen valintaa seuraavasti. 

 

Vänskä-Partanen on innostava yhdistystoimija ja yhteistyön rakentaja. Vänskä-Partanen on yhdistyksen perustoiminnan lisäksi kehittänyt ja laajentanut yhdistyksen toimintaa sekä etsinyt rohkeasti korona-aikana uusia ratkaisuja liikuttaa ihmisiä eri ikäryhmät huomioiden. 

 

Hän on nostanut puheenjohtajana Outokummun Voimistelu ja Liikunnan, Ovelan, ilmiöksi Outokummussa, joka on huomattu myös maakunnassa sekä valtakunnallisesti. 

 

Hieno esimerkki paikallisen yhdistyksen tekemästä ennaltaehkäisevästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä. 

 

Onnea Kirsi!

 


 

Vuoden 2019 JärjestöStara on Juha Hämäläinen

 

 

Vuoden 2018 JärjestöStara on Kirsti Kurki

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Vuoden 2018 JärjestöStara on Kirsti Kurki / ViaDia Joensuu ry. JärjestöStara-palkinto luovutettiin Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä 8.11.2018.

Kirsti Kurki on tehnyt pitkäjänteisesti ja innostavasti työtä ViaDia Joensuu ry:n ja Lähiötalo-toiminnan rakentamiseksi, kehittämiseksi, näkyväksi tekemiseksi ja toimivien yhteistyöverkostojen luomiseksi ja niiden ylläpitämiseksi. Lähiötalon toiminta on nykyaikaista, alueen tarpeista syntynyttä ja alueelle erittäin merkityksellistä toimintaa, joka konkreettisesti tukee monen eri-ikäisen ihmisen arkea ja osallisuutta. Lähiötalo on esimerkillinen, toimiva ja kehittyvä toimintamalli järjestöjen tekemästä ennaltaehkäisevästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä.

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa. Palkinto luovutetaan tänä vuonna kahdeksatta kertaa.  Tänä vuonna julkaisun yhteydessä JärjestöStaralle luovutetaan lisäksi Joensuun Nuorisoverstaan tekemä kiertopalkinto.

Kirsti Kurki iloitsee saadusta tunnustuksesta ja on hyvin kiitollinen kaikille kävijöille, Lähiksen henkilöstölle sekä laajalle yhteistyöverkostolle. Yhdessä olemme työtä tehneet ja yhdessä saamme jakaa myös tämän onnistumisen ilon. Ilo on jatkaa palkitsevaa työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi Lähiötalon lämmössä.

Aikaisempina vuosina JärjestöStaraksi on valittu: Monikulttuurisuustyö: Hossein Ahmedi, Mitro Hyvärinen ja Anni Rannikko 2017, Matala kynnys -toiminta 2016, Anneli Lavikainen 2015, Eeva Kröger 2014, Kari Sarkkinen 2013, Raimo Matikainen 2012, Irma Nykänen 2011.

 


Vuoden 2017 JärjestöStara Monikulttuurisuustyö

JärjestöStara 2017 Monikulttuurisuustyö, Anni Rannikko ja Hossein Ahmedi. Kuvasta puuttuu Mitro Hyvärinen. Kuva: Julia Kiiskinen.

 

Hossein Ahmedi, Yhteisötila Aavan vapaaehtoinen, maahanmuuttajataustainen aktiivinen toimija

Hossein on omalla aktiivisuudellaan paitsi auttanut niin farsin kuin darin puhujia sekä muita uusia suomalaisia löytämään yhdistyksien palveluita ja toimintaa. Hän on ollut Yhteisötila Aavassa vapaaehtoisena viikoittaisella tai välillä jopa päivittäisellä tasolla vuonna 2017, ja tämä vapaaehtoisuus on ollut suurelta osin hänen oman aloitteellisuutensa tulosta.

Mitro Hyvärinen, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys, aktiivinen verkostotoimija

Mitro on ollut JoMonin aktiivinen vapaaehtoinen jo useita vuosia ja viimeisen vuoden hän on myös yksi JoMonin hallituksen jäsenistä. Tämän lisäksi Mitro on toiminut myös muissa verkostoissa ja järjestöissä.  JoMonille Mitro on todella tärkeä vapaaehtoinen. Mitrolla on aina aikaa auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät tunnu saavan apua muualta. Mitro on myös järjestänyt erilaisia monikulttuurisia tapahtumia Joensuussa.

Anni Rannikko, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys, toimija ja toiminnan mahdollistaja

Anni Rannikko on monen yhdistyksen, ainakin Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Seta Hobilesin luottohenkilö. Rannikko toimii kummankin mainitun yhdistyksen hallituksessa. Rannikko on yhdistystoiminnassa mukana vapaa-ajallaan, työnsä ja tutkimuksensa ohella. Hän ottaa asioita vapaaehtoisesti ja aktiivisesti hoidettavakseen. Lisäksi hänellä on aikaa neuvoa muita, kun apua tarvitaan.


Vuoden 2016 JärjestöStara urheiluseurojen yhteinen Matala kynnys -toiminta

 

Vuoden 2016 JärjestöStara Matala kynnys -toiminta. Kuvassa Anssi Liimatta ja Petri Pennanen.

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn JärjestöStara 2016 -palkinto luovutettiin Matala kynnys -toiminnalle 30.9.2016 Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä.

Matala kynnys -toiminta on hieno esimerkki siitä, miten urheiluseurojen välisellä yhteistyöllä ja rohkealla otteella on saatu rakennettua yhdessä enemmän. Matala kynnys -toiminta on tuonut eri lajien monia seuroja yhteen ja rakentanut maakunnan urheiluseurojen välistä yhteistyötä.

Matala kynnys -toiminnassa joensuulaiset ja lähialueiden urheiluseurat tarjoavat ilmaisia ja ohjattuja harjoitusvuoroja ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille. Matala kynnys -toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille matalan kynnyksen kokeilla uutta harrastusta ja eri lajeja. Harjoituksiin ei tarvitse sitoutua vaan lajeja voi kokeilla kerran tai useammin toimikauden aikana. Mukaan voi tulla ilman aiempaa kokemusta. Viimeisen vuoden aikana mukana on ollut noin 600 eri lasta ja nuorta.

Mukana toiminnassa on tällä hetkellä 14 eri urheiluseuraa. Lajivalikoimaan kuuluvat ampumahiihto, golf, hiihto, jääkiekko, koripallo, lentopallo, muodostelmaluistelu, miekkailu, pesäpallo, rullalautailu, salibandy, squash, tanssi ja yleisurheilu. Yhteistyöllä on luotu uusi suosittu toimintamuoto, joka on saanut huomiota myös valtakunnallisesti. Toimintaan mukaan lähteminen sekä paikallisten urheiluseurojen että lasten ja nuorten näkökulmasta on ollut helppoa.

JärjestöStara -palkinto on Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn myöntämä palkinto, joka luovutetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa. Tämän vuoden painopisteenä oli vapaaehtois- ja kansalaistoiminta.  JANE valitsee JärjestöStaran tulleiden ehdotusten pohjalta. JärjestöStara palkinto luovutettiin tänä vuonna kuudetta kertaa.

 Muokattu viimeksi: 09.06.2022